Neděle 3. prosince 2023
Svátek slaví Svatoslav, zítra Barbora
Zataženo, sněžení -2°C

Místo neplatiče pošle nově alimenty stát! Kde a jak žádat náhradní výživné?

/
 • Od 1. července 2021 začne platit velká změna ve vyplácení výživného.
  Od 1. července 2021 začne platit velká změna ve vyplácení výživného. (archiv Blesku)
  30. června 2021 ● 05:15

  Od 1. července začne fungovat dlouho očekávaná novinka - náhradní výživné. Místo neplatiče pošle peníze na dítě stát. Nezíská je ale každé dítě, kterému některý z rodičů neplatí. A omezená je i částka, kterou je možné získat.

  „Zákon vstoupí v účinnost 1. července 2021 a upraví podmínky získání náhradního výživného pro děti, u kterých některý z rodičů neplní svou vyživovací povinnost. Náhradní výživné se stane jednou ze sociálních dávek hrazených státem,“ vysvětluje JUDr. Ondřej Preuss z Dostupný advokát.cz. 

 • 1.

  Bez exekuce to nepůjde

  Na novou sociální dávku nedosáhne každé dítě, kterému rodič dluží peníze na výživném. Musí jít o nezaopatřené dítě, které má trvalý pobyt na území České republiky. Navíc ale musí rodič, který má dítě v péči (nebo samo nezaopatřené dítě pokud je plnoleté), o dlužné výživné zabojovat. Je totiž nutné, aby proti rodiči, který neplatí výživné (povinný rodič), bylo zahájeno exekuční řízení nebo řízení o soudním výkonu rozhodnutí.

   

  „Pokud oprávněná osoba (nebo její zástupce) neprokáže, že byl podán návrh na exekuci nebo soudní výkon rozhodnutí, nárok na náhradní výživné nevznikne,“ potvrzuje Kateřina Beránková, mluvčí Úřadu práce ČR.

 • 2.

  Maximum je 3000 korun

  Náhradní výživné stát vyplácí měsíčně, maximálně je možné získat 3 000 Kč. „Pokud rodič výživné platí jen částečně, bude vypláceno náhradní výživné ve výši rozdílu mezi soudem určenou a povinným rodičem hrazenou částkou,“ říká advokát.

   

  Příklad: Když soud určil výživné ve výši 2500 Kč a povinný rodič platí 1000 Kč, bude vypláceno náhradní výživné ve výši 1500 Kč měsíčně. Pokud soud určil výživné ve výši 5000 Kč a povinný rodič neplatí nic, náhradní výživné bude 3000 Kč měsíčně.

 • 3.

  Rada: Hlídejte si čas!

  Pokud pobíráte náhradní výživné ze státní kasy čtyři měsíce a »dlužící« rodič stále neplatí, je nutné pro další pokračování výplaty prokázat, jestli a kolik případně zaplatil. Bez nové žádosti o peníze od státu přijdete. POZOR! Novou žádost byste si pak mohli podat zase až po 4 měsících od konce měsíce, ve kterém jste o dávku přišli.

   

  Příklad: Když si o náhradní výživné požádáte v červenci, peníze dostanete v srpnu, září, říjnu a listopadu (vychází se z částek výživného za červen, květen, duben a březen). Abyste na peníze dosáhli i v listopadu a prosinci 2021, lednu a únoru a 2022, budete muset doložit, kolik povinný rodič zaplatil v měsíci červenci, srpnu, září a říjnu 2021 a to nejpozději do konce listopadu 2021.

   

  Když to neprokážete, od prosincové splátky (za měsíc listopad) se výplata peněz zastaví. Pokud neprokážete výši uhrazeného výživného ani do konce února 2022, nárok na dávku zanikne. Novou žádost je pak možné podat až od března 2022.

  Základní podmínky pro získání

   

  *rodič neplatí alimenty vůbec, nebo jen částečně

   

  *výživné je vymáháno v exekuci nebo prostřednictvím soudního výkonu rozhodnutí

   

  *dítě je nezaopatřené a má trvalý pobyt na území ČR

 • 4.

  Nejdůležitější otázky a odpovědi

  *Co je náhradní výživné?

   

  Sociální dávka určená k podpoře rodičů s dětmi, a to v případech, kdy rodič (povinná osoba) řádně neplatí výživné, které mu bylo stanoveno soudem (tedy neplatí vůbec, nebo nižší částku).

   

  *Kdo má na něj nárok?

   

  Nezaopatřené dítě. To je dítě, kterému ještě není 26 let a soustavně se připravuje na budoucí povolání. Případně se z důvodu úrazu, dlouhodobé nemoci či nepříznivého zdravotního stavu nemůže připravovat na budoucí povolání ani vydělávat. Může to být i dítě, kterému ještě není 18 let, je vedené na úřadu práce a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

   

  *Kdo může požádat?

   

  Žádá nezaopatřené dítě. Pokud je nezletilé, pak ho zastupuje zákonný zástupce (rodič, který ho má v péči - poručník, pěstoun, soudem stanovený opatrovník nebo jiná osoba, které bylo dítě svěřeno do péče).

  *Od kdy je možné požádat?

   

  Od 1. července 2021. Je ale nutné prokázat splnění zákonných podmínek a doložit všechny potřebné podklady. Pokud si tedy požádáte hned v červenci a splníte všechny podmínky, první náhradní výživné dostanete v srpnu.

   

  *Jak a kam si podat žádost?

   

  Na oddělení státní sociální podpory příslušného kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR podle místa trvalého pobytu dítěte. Tiskopis „Žádost o náhradní výživné“ + povinnou přílohu „Prohlášení o přijatém výživném a případném po stoupení pohledávky“ získáte na www.mpsv.cz/web/cz/formulare

   

  *Můžu podat žádost za obě děti najednou?

   

  Ne, žádost včetně povinné přílohy a dalších dokladů je třeba podat na každé dítě, u kterého soud rozhodl o výživném, zvlášť.

  *Co je nutné k žádosti přiložit?

   

   Exekuční titul (rozsudek soudu), v němž je stanovena vyživovací povinnost k dítěti (originál nebo úředně ověřenou kopii)

   

  Doklad, který prokazuje výši zaplaceného výživného (např. výpis z účtu, písemné potvrzení o předání a převzetí výživného)  

   

  Doklad, který prokazuje nezaopatřenost dítěte (potvrzení o studiu, u dítěte do 15 let rodný list)

   

  Údaje o exekuci nebo soudním výkonu rozhodnutí

   

  *Kolik peněz dostanu?

   

  Dostanete rozdíl mezi soudem určeným výživným a částkou, kterou neplatící rodič zaplatil. Maximálně je ale možné získat od státu 3000 korun měsíčně (na jedno dítě).

  *Jak často se peníze vyplácí?

   

  Měsíčně, a to zpětně za měsíc, za který náleží. Pokud je ale částka náhradního výživného nižší než 100 Kč, vyplácí se jednou za 4 kalendářní měsíce.

   

  *Je nutné žádat každý měsíc?

   

  Ne, náhradní výživné se vždy stanoví na čtyři měsíce dopředu z průměrných částek za předcházející čtyři kalendářní měsíce.

   

  *Jak dlouho stát peníze vyplácí?

   

  Maximálně po dobu 24 výplat (nemusí na sebe navazovat).

   

  *Jak často musím o peníze žádat?

   

  Každé čtyři měsíce. Jestliže jste si požádali v červenci (na období červenec, srpen, září a říjen), musíte pro pokračování výplaty v dalším období (listopad, prosinec, leden a únor) do konce listopadu prokázat neplacení výživného za červenec, srpen, září a říjen. Celá situace se opět posoudí a pokud nárok trvá, je výživné vypláceno po dobu dalších čtyř měsíců.

  *Co se stane, když si včas znovu nepožádám?

   

  Úřad práce výplatu náhradního výživného zastaví.

   

  *Jak se vyplácí?

   

  Bezhotovostním převodem na účet nebo poštovním poukazem. Pokud dítěti ještě není 18 let, peníze jsou vyplácené zákonnému zástupci.

   

  *Jak dlouho trvá vyřízení?

   

  Do 1 měsíce od data, kdy úřad práce dostal všechny potřebné doklady.

   

  *Může peníze zabavit exekutor?

   

  Ne, náhradní výživné nepodléhá exekuci.

   

  *Syn odmaturoval a hledá si práci. Má to někam oznámit?

   

  Pokud už syn nebude nezaopatřený (začne si vydělávat), je nutné to písemně oznámit do 8 dnů od jeho nástupu do zaměstnání příslušnému kontaktnímu pracovišti ÚP ČR.

   

  Jak je to v případě pěstounské péče?

   

  Úplně stejně. Ovšem nárok na náhradní výživné nemůže vzniknout nezaopatřenému dítěti, kterému náleží dávka pěstounské péče příspěvek na úhradu potřeb dítěte.

 • 5.

  Kam se obrátit o pomoc?

  Obecné dotazy je možné řešit na bezplatné lince 800 779 900 nebo na emailu kontaktni.centrum@mpsv.cz, callcentrum@mpsv.cz, nahradnivyzivne@uradprace.cz.

   

  Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách Úřadu práce ČR.

  VIDEO: Češi jsou nejštědřejší národ, chválí koordinátor pomoci v pořadu Blesku Epicentrum.

  Video
  délka: 18:54.20
  Video se připravuje ...

  Češi jsou nejštědřejší národ, chválí koordinátor pomoci. Každý zničený dům má své dobrovolníky Markéta Volfová, Lukáš Červený

Diskuse k článku Přidat názor
Počet komentářů: 0

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi

Dnešní horoskopy