Pondělí 22. dubna 2024
Svátek slaví Evženie, zítra Vojtěch
Oblačno 6°C

Rodičovský příspěvek, porodné, ošetřovné a další pomoc státu: Velký přehled, na co máte nárok!

/
 • Podívejte se, na jaké příspěvky od státu máte nárok.
  Podívejte se, na jaké příspěvky od státu máte nárok. (archiv Blesku)
  12. června 2020 ● 13:59

  Nejprobíranější dávkou současnosti je ošetřovné. Rodiče řeší, jestli můžou s dětmi zůstat na »ošetřovačce« až do prázdnin a kolik peněz v tom případě budou brát. Ošetřovné ale není jediným způsobem, jak stát lidem s dětmi pomáhá. 

  Málokdo si uvědomí, že státní pomoc začíná už během těhotenství vyrovnávacím příspěvkem, pokračuje peněžitou pomocí v mateřství, rodičovskou a otcovskou. Méně majetným přispívá i porodným a přídavkem na dítě. Podívejte se, na co všechno máte nárok!

  Autor: Shutterstock.com

 • 1.

  Těhotenství: Hůře placenou práci řeší vyrovnávací příspěvek

  Budoucí maminky, které musí být kvůli těhotenství přeřazené na hůře placenou práci, nemusí přijít o svůj původní příjem. Můžou si požádat o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Nárok na něj má podle zákona každá zaměstnankyně, která byla z důvodu těhotenství, mateřství nebo kojení převedena na jinou práci a má kvůli tomu nižší příjem než předtím.

   

  O příspěvek se žádá na speciálním formuláři, který vydává ošetřující lékař nebo gynekolog, případně je na webu České správy sociálního zabezpečení. Formulář se sice odevzdává zaměstnavateli, peníze ale vyplácí správa sociálního zabezpečení, podobně jako např. v případě nemoci.

 • 2.

  Na porodné dosáhne více maminek

  Novopečeným maminkám s nižšími příjmy rodiny, pomáhá s výdaji stát jednorázově pomocí tzv. porodného. Při splnění konkrétních podmínek je možné porodné získat na první i druhé dítě. Aby maminka nebo její rodina na peníze ze státní kasy dosáhla, musí mít příjem nižší než 2,7násobek životního minima.

   

  Pro osamělou matku to znamená, že nesmí mít čistý příjem vyšší než 14 904 Kč (jako osoba se počítá i miminko). V případě, že žije s otcem dítěte, je to částka 23 544 Kč. O porodné se žádá na úřadu práce (podle místa trvalého bydliště), a to nejpozději do jednoho roku od narození dítěte. K žádosti je potřeba průkaz totožnosti, rodný list dítěte, doklad o výši čtvrtletních příjmů obou rodičů a vyplněná žádost o porodné.

   

  Kolik můžete dostat

   

  Porodné je 13 000 Kč na první dítě a 10 000 Kč na druhé dítě. V případě dvojčat (při prvním porodu) je nárok na 23 000 Kč (13 000 na první + 10 000 na druhé dítě). Pokud se dvojčata narodí při druhém porodu, dostane rodina 10 000 Kč na druhé dítě.

 • 3.

  Přídavek na dítě

  Více rodin dosáhne po dubnovém zvýšení životního minima na přídavek na dítě. Kolik peněz pro své dítě od státu rodina získá, závisí nejen na výši jejího příjmu (nesmí mít čistý příjem vyšší než 2,7 násobek životního minima), ale i na tom, zda má aspoň jeden z rodičů dítěte příjem.

   

  V tom případě se totiž přídavek na každé dítě zvyšuje o 300 korun. Přídavek je možné brát tak dlouho, jak dlouho trvá špatná finanční situace rodiny a dítě je zároveň nezaopatřené (zjednodušeně řečeno chodí do školy). O peníze se žádá na úřadu práce a je nutné pravidelně dokládat údaje o příjmu.

  Přídavek na dítě
  Autor: archiv Blesku

  Jak vysoký můžete mít příjem, když jste...

   

  ■ samoživitelka s dítětem mladším než 6 let maximální příjem 14 904 Kč měsíčně

   

  ■ samoživitelka s dvěma dětmi (4 a 9 let) maximální příjem 21 438 Kč měsíčně

   

  ■ dva dospělí a dvě děti (5 a 8 let) maximální příjem 30 078 Kč měsíčně.

 • 4.

  Otcovská: Pomoc s miminkem za peníze

  Desetitisíce tatínků už využily tzv. otcovskou »dovolenou«. Otcovská (správně dávka otcovské poporodní péče) umožňuje novopečeným otcům, aby zůstali týden (7 kalendářních dnů) doma, pomáhali své partnerce s péčí o společné miminko a brali přitom peníze od státu.

   

  Využít tuto možnost je možné během prvních šesti týdnů od narození dítěte. Kdy přesně na ni tatínek nastoupí, si určí sám. Manželství s matkou dítěte přitom není podmínkou, stačí být »jen« otcem. Nárok na peníze ale nemá každý tatínek. Základní podmínkou nároku na otcovskou je účast na nemocenském pojištění, tedy např. trvání zaměstnání, kde je z příjmu odváděno pojistné na sociální zabezpečení. Žádost o otcovskou se dává zaměstnavateli, který ji přepošle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ).

   

  Kolik peněz na otcovské dostanete

   

  Částka, kterou stát za otcovskou platí, není nijak závratná. Zjednodušeně řečeno jde o 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu, který se vypočítává z příjmu za posledních 12 kalendářních měsíců.

 • 5.

  Mateřská: Peníze pro zaměstnané maminky

  Finanční zabezpečení maminek v prvních měsících po narození miminek zajišťuje »mateřská«. Nárok na peníze, přesněji peněžitou pomoc v mateřství, není automaticky daný a určuje ho zákon. Na »mateřskou« tak nedosáhne každá novopečená maminka. Zjednodušeně řečeno, musí být v době, kdy na ni nastupuje zaměstnaná, nebo být v ochranné lhůtě z ukončeného pracovního poměru (zaměstnání by muselo skončit v době těhotenství).

   

  A jen samotné zaměstnání nestačí. Je nutné mít »odpracovanou« určitou dobu, během které za budoucí maminku zaměstnavatel odváděl nemocenské pojištění. Minimum je 270 kalendářních dnů během dvou let před nástupem na »mateřskou«. Nemusí to ale být u jednoho zaměstnavatele, »odpracované« dny se sčítají. Maminky, které zaměstnané nebyly, ale bez peněz nezůstanou. Hned po porodu získají nárok na rodičovský příspěvek.

   

  »Mateřská« se bere 28 týdnů (maminky dvojčat a vícerčat ji pobírají 37 týdnů) a je nutné o ni požádat na speciálním tiskopisu, který vydává gynekolog. Peníze pak vyplácí okresní správa sociálního zabezpečení.

  Existuje finanční »strop«

   

  »Mateřská« se vypočítává z hrubého výdělku maminky za poslední rok (přesněji 12 posledních měsíců zaměstnání). Není ale neomezená, maximum na jeden den je 1424 Kč. To odpovídá hrubému měsíčnímu příjmu ve výši 106 000 Kč.

   

  Je možné si přivydělat

   

  Málokdo ví, že i na mateřské si ženy můžou přivydělat. Má to ale jednu zásadní podmínku – musí jít o jiné zaměstnání, než ze kterého se »mateřská« vyplácí. Pokladní v supermarketu si tak nemůže vydělávat za kasou, může si ale přivydělat například nějakou prací z domova.

 • 6.

  Rodičovský příspěvek: Statisíce pro rodiče

  O desetitisíce korun se od 1. ledna 2020 zvýšila celková částka rodičovského příspěvku. Na nejmladší dítě může rodič nově vyčerpat částku 300 tisíc Kč, u dvojčat nebo vícerčat pak 450 000 Kč.

   

  Jenže zatímco rodiče, kteří miminko teprve čekají, to mají jasné, u rodičů se staršími dětmi je to složitější. Aby na vyšší částku dosáhli, musí mít dítě mladší 4 let a zároveň v lednu 2020 aktivně čerpat rodičovský příspěvek. Pokud dítě sice ještě neoslavilo čtvrté narozeniny, ale rodiče už částku 220 tisíc Kč vyčerpali před 1. lednem 2020, »dočerpat« navýšenou částku již není možné.

   

  Nárok má každý

   

  »Rodičák« se obvykle bere po skončení peněžité pomoci v mateřství. Maminky, které na ni nemají nárok (např. nezaměstnané nebo studentky), začínají hned po narození dítěte pobírat rodičovský příspěvek.

   

  Rodič si volí výši měsíční částky

   

  Peníze není nutné čerpat po celou určenou dobu (4 roky). Rychlost čerpání si určují rodiče a nejrychleji je možné celou částku vyčerpat za sedm měsíců. Rychlejší čerpání je ale navázané na výši příjmů. Měsíční výše rodičovského příspěvku nesmí být vyšší než 70 % vyměřovacího základu (zjednodušeně hrubého měsíčního výdělku).

  Výši rodičovského příspěvku je možné měnit po uplynutí 3 kalendářních měsíců, po které je dávka vyplácena, podle aktuální finanční situace rodiny. O změnu je možné žádat osobně, elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem nebo poštou.

   

  Pravidla se uvolnila

   

  Nově mají rodiče, kteří nedosáhli na »mateřskou« a začali brát hned rodičovský příspěvek, možnost vybrat si více peněz a rychleji. Po dobu 30 měsíců můžou pobírat 10 000 Kč měsíčně (u vícerčat 15 000 Kč).

   

  Jesle to jistí

   

  Od ledna 2020 došlo k navýšení počtu hodin, po které může být dítě mladší 2 let ve školce nebo jeslích, na 92 hodin měsíčně. Řadě rodičů to uvolní ruce a budou se moci dříve vrátit do práce. U dětí, které jsou starší než dva roky, se už délka pobytu ve školce nezjišťuje.

 • 7.

  Ošetřovné: Nejdůležitější věcí, které potřebujete vědět

  Bojíte se ukončit ošetřovné a poslat dítě opět do školky nebo školy, protože bývá často nemocné? Můžete s ním zůstat doma až do 30. června. Nárok na ošetřovné zůstává do 30. června všem rodičům, kteří se z objektivních důvodů rozhodnou neumístit dítě do školy či školky.

   

  Musí ale vyplnit aktualizovaný tiskopis »Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení«, ve kterém vyznačí důvod, kvůli kterému potřebují zůstat doma na ošetřovném. Výše ošetřovného pak zůstává až do konce června ve výši 80 % denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

   

  Důvody, kvůli kterým můžete i nadále zůstat s dítětem doma na ošetřovném:

   

  ■ zdravotní – možnost ohrožení zdraví dítěte či jiných členů domácnosti (např. alergie, chronické onemocnění apod.)

   

  ■ kapacitní – zařízení nemůže vzhledem k mimořádným opatřením přijmout všechny děti

   

  ■ provozní – provozní dobu zařízení nelze skloubit s pracovní dobou rodičů.

 • 8.

  Kdy za péči o postižené dítě zaplatí stát

  Zdravotní postižení nebo vážná nemoc dítěte neodvolatelně zasáhnou život celé jeho rodiny. Zmírnění alespoň finančních starostí nabízí stát prostřednictvím příspěvku na péči. Je určen dětem (od jednoho roku do 18 let), které kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu potřebují pomoc se zvládáním základních životních potřeb.

   

  Co jsou základní životní potřeby: mobilita, orientace, komunikace, oblékání a obouvání, stravování, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity. Pro příspěvek na péči je důležité, že nepříznivý zdravotní stav způsobuje nezvládání základních životních potřeb.

   

  Celkem existují 4 stupně příspěvku na péči. Posuzování, na který stupeň má dítě nárok, nezáleží výhradně na diagnóze, ale na počtu základních životních potřeb, které dítě samo nezvládá a na tom, jak moc s konkrétními potřebami potřebuje pomoc a jak často. Navíc ve III. a IV. stupni závislosti rozhoduje i to, jestli je o dítě pečováno doma, nebo je v ústavní péči.

   

  I. stupeň 3300 Kč měsíčně

   

  II. stupeň 6600 Kč měsíčně

   

  III. stupeň 9 900 Kč (ústavní péče apod.); 13 900 Kč měsíčně (domácí péče)

   

  IV. stupeň 13 200 Kč (ústavní péče apod.); 19 200 Kč měsíčně (domácí péče)

Diskuse k článku Přidat názor
Počet komentářů: 0

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi

Dnešní horoskopy