Na ryby jezdíval senior do lokality Vrbice poblíž Bohumína. To vše platilo do 8. listopadu roku 2019! Ten den byl rybařit naposledy... „Někdo tam na most umístil cedulku, na které bylo napsáno HÁJENÍ 3. 11. – 16. 11. (včetně). Zavěsil ji na most, kde naprosto nebyla vidět, alespoň já a také můj kamarád jsme ji jednoduše přehledli,“ vzpomíná Radomír Jarošík.

Kousek od nich se v tu dobu zrovna nacházela rybářská stráž. „Když jsme začali zakrmovat, vyskočil na nás porybný a hned na nás vytáhl, že jsme se dopustili přestupku a začal vypisovat oznámení o přestupku, kam napsal »lovil ryby v době hájení«,“ pokračuje senior a zdůrazňuje, že v osudný den přitom ani nenahodil udici do vody.

Pan Radomír se podle něj snažil vše porybnému vysvětlit. „Řekl jsem mu, že jsem přehlédl zákaz. Jenže on nám jen zabavil povolenky, vypsal ten lístek a nebyl vůbec ochoten nám tu zákazovou ceduli ukázat,“ tvrdí Jarošík s tím, že nakonec museli s kamarádem jít po ní sami pátrat. „Nakonec jsme ji našli na mostě. Jak jsem si ji potom fotil, neměla náležitosti k tomu, aby na základě ní někdo mohl někoho trestat. Nemá razítko, ani žádný podpis, nic. Jsem přesvědčený, že je to protizákonný pamflet a past na rybáře,“ rozhořčil se senior.

Přišel jsem o životní koníček...

Následně ho zvali na přestupkovou komisi na radnici do Bohumína, a tam dostal pokutu čtyři sta korun a zákaz vydání povolenky na jeden rok. „No, i když se člověk odvolává, nedosáhne ničeho,“ je přesvědčený senior.

Radomír Jarošík se snažil věc řešit i s vedením rybářské organizace v Bohumíně a Ostravě. „Kárná komise žádné argumenty znát nechtěla. Rozhodla, že můžu požádat o povolenku od letošního února. Jsem z toho už otrávený. Zaplatil jsem ještě příspěvek, aby neřekli, že si na ně stěžuji coby nečlen, ale tím to pro mě zhaslo. Oni mi vzali další část mého už takto z dolů podlomeného zdraví, a možná i života. Připravili mě o životního koníčka,“ dodává Radomír Jarošík.

Co na to místní rybářský svaz?

Hájení bylo řádně ohlášeno

Oblíbená lokalita pana Jarošíka Vrbice poblíž Bohumína spadá pod Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Bohumín. „Pokud pan Jarošík s něčím nesouhlasí, může se v souladu se Stanovami a Jednacím řádem ČRS obrátit na příslušné rybářské orgány – případně na soud,“ říká předseda ČRS MO Bohumín Kamil Drobek. Podle předsedy rybářů byly v uvedeném termínu hájeny všechny druhy ryb.

„Jednalo se o tradiční podzimní hájení ryb po jejich vysazení, které se zde praktikuje od roku 2013. Podrobná informace o hájení byla zveřejněna v informačních vývěskách organizace v Bohumíně (2 ks), na www stránkách organizace a www stránkách územního svazu,“ vypočítal. Dle platných pravidel je povinností rybáře zjistit si omezení před zahájením rybolovu v každém revíru!

Rada: Neznalost neomlouvá

Ombudsmanem Blesku se dnes stal mluvčí Českého rybářského svazu Bc. Tomáš Kočica. „Rybáře po spáchání přestupku na úseku rybářství prošetřuje ve správním řízení obecní úřad, který může udělit pokutu. Zároveň je zahájeno vnitrosvazové kárné řízení proti členovi, který se provinil proti pravidlům spolku a které může vést k odebrání povolenky, případně jejímu dalšímu nevydání.

Proti rozhodnutí této kárné komise se ale může člen odvolat. Jak v rovině vnitrosvazové, tak v rovině správní má přestupce vždy možnost své konání osobně vysvětlit,“ doplnil Kočica.

Podle Kočici jsou podklady jak pro kárné, tak i pro správní řízení, zajišťovány zejména rybářskou stráží – porybní jsou úřední osoby podobně jako například příslušníci městské policie, které se zodpovídají výhradně obecnímu úřadu, který je ustanovil, nikoli Českému rybářskému svazu.

Jak je to se zakrmováním?

Rybář Radomír Jarošík se mimo jiné bránil tím, že fakticky vlastně nelovil, ale jen »zakrmoval« (pozn. red. - jedná se o umisťování krmení pro ryby s cílem nalákat je na místo, na kterém poté probíhá lov).

Na to Tomáš Kočica Blesku odpověděl výkladem JUDr. Alexandra Šímy, emeritního předsedy ČRS, soudce a autora komentovaných výkladů Zákona o rybářství na podobnou otázku, která se týkala zakrmování a ze které vyplývá, že tyto činnosti jsou považovány za součást lovu.

V obecné rovině je nutné konstatovat, že pokud je dle výše uvedeného výkladu zakrmování považované za součást lovu, pak je zakrmování v době plošného zákazu lovu na celém revíru rovněž zakázané. Pokud měl rybář u sebe pruty, případně měl v povolence k lovu zapsanou docházku, pak může těžko argumentovat tím, že se je nahodit nechystal.

Porušení pravidel pro lov ryb následně dává rybářské stráži zákonný důvod k zadržení povolenky a zahájení správního a kárného řízení, během kterého může rybář své konání obhájit – o udělení nebo neudělení pokuty poté rozhoduje obecní úřad,“ přidal svůj komentář Tomáš Kočica.

„Posouzení situace je ale vždy závislé na okolnostech – důkazními prostředky ke konkrétnímu případu disponuje pouze dozorčí komise místní organizace rybáře a orgány státní správy, v jejichž kompetenci je rozhodnout, zda rybář pravidla porušil či nikoli a stanovit výši sankce. Proti rozhodnutí se ale může ve stanovené lhůtě rybář vždy odvolat nebo podat odpor,“ dodává Kočica.

Blesk Podcast: Lovec hlubočepské mamby. Potápí se mu ostrov s luxusním rezortem

Video
délka: 30:19.84
Video se připravuje ...

Blesk Podcast: Lovec hlubočepské mamby. Potápí se mu ostrov s luxusním rezortem Jiří Marek