Příjemný ženský hlas v telefonu oznámí, že pro vás má skvělou nabídku. Máte-li firmu, můžete se dostat do internetového tržiště poptávek a nabídek. Přidají vás do databáze firem, pomůže vám to se zviditelnit a získat nové zakázky.Proč to nevyzkoušet?

Podnikatel David Švarc z Prahy to zkusil. Během návštěvy mu obchodní zástupce společnosti ABC Českého Hospodářství a.s. vysvětlil, že nabízené výhody a slevy platí jen v případě, že podepíše hned na místě. V té rychlosti si pan Švarc ani nevšiml obchodních podmínek na druhé straně objednávky a podepsal.

Bezprostředně po odchodu obchodníka si ověřil na internetu reference firmy a všiml si obchodních podmínek na zadní straně objednávky. Reference ho rozrušily, stížností na praktiky firmy bylo mnoho. Okamžitě se rozhodl od objednávky odstoupit.

„Volal jsem ani ne půl hodiny po schůzce a zástupci oznámil, že žádné služby odebírat nebudu,“ vzpomíná pražský podnikatel. „Pán mi řekl, že objednávku ruší,“ řekl Blesku pan Švarc s tím, že celou věc považoval za vyřízenou. Za pár týdnů přišla faktura na částku 55 176 korun včetně DPH za služby, které nikdy nezačal čerpat. Zrušil tedy objednávku znovu, tentokrát písemně, a žádal potvrzení o odstoupení z objednávky.

Z finančního oddělení firmy mu ale přišlo překvapivé sdělení. „Ukončení uzavřené smlouvy odstoupením ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření nelze uplatnit. Standardně je možné smlouvu ukončit výpovědí po uplynutí jednoho roku, je-li doručena nejpozději dva měsíce před výročním datem smlouvy,“ odpověděli panu Švarcovi. „V opačném případě si dovolujeme upozornit, že podmínkou okamžitého zrušení smlouvy je včasná úhrada odstupného ve výši 44 721,60 Kč.“

Tímto se podnikatel dozvěděl, že bude muset zaplatit téměř 80 % z původní ceny, aby se konečně smlouvy, která se stala jeho černou můrou, zbavil. „Obchodní podmínky jsou čitelným způsobem uvedeny na druhé straně téže propisné listiny,“ napsali mu v e-mailu, když žádal o zrušení své objednávky.

Stejnou zkušenost měla i podnikatelka Eva Horová. „Já jsem se upsala na částku 34 000Kč,“ svěřila se. „Musím uznat, že pán mě dokonale ukecal,“ přiznala. „Jedná se o ojedinělé případy, které řešíme vždy individuálně dle konkrétních okolností,“ napsal Blesku vedoucí oddělení produkce Petr Vočadlo z ABC Českého Hospodářství na dotaz, kolik zákazníků již chtělo smlouvu zrušit.

Podnikatel není soukromá osoba

U soukromých osob lze od smlouvy odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu. U podnikatelů to neplatí, vysvětlil Blesku právník Lukáš Zelený. „Vzhledem k tomu, že smlouva byla zřejmě uzavřena stěžovatelem v postavení podnikatele v souvislosti s jeho podnikatelskou činností, nelze použít ustanovení občanského zákoníku, která poskytují ochranu spotřebitelům, ani využít možnosti odstoupuit od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření."

Právní rada zní pokusit se o vytvoření dohody s provozovatelem o ukončení smlouvy. „Veškeré úkony doporučuji vyhotovit písemně ve dvou kopiích a zaslat doporučeně s dodejkou na adresu dané společnosti,“ shrnul právník.

Nikdy nepodepisujte smlouvy bez důkladného přečtení. Nenechte na sebe tlačit a dejte si klidně čas na rozmyšlenou. Slušné společnosti vám čas rády poskytnou a zodpoví případné dotazy.

Varování: Neposílejte originály!

Vážení čtenáři, do rubriky Ombudsman Blesku posílejte výhradně kopie dokumentů a fotografií. Dopisy není nutné posílat doporučeně, ale redakce je nevrací. Pokud si příběh Ombudsman Blesku nevybere, jsou okamžitě skartovány!

Fotogalerie
4 fotografie