Akutní stav křečových žil dlouhodobě neřešil, léčbu pod lékařským dohledem podstoupit nechtěl. Jeho zdravotní problémy s křečovými žilami se ale stupňovaly a znepříjemňovaly mu život. V tisku viděl inzerci na přípravek s úžasnými výsledky, vše bylo doloženo fotografiemi spokojených pacientů. Rozhodl se, že investuje do svého zdraví, a tinkturu zakoupil.

,,Viděl jsem opakovaně reklamu, přestože nevěřím takovým nabídkám a jsem si vědom rizika nepoctivosti firem prodávajících prostředky na zázračné uzdravení, podle fotografické dokumentace vše vypadalo skvěle a říkal jsem si, že třeba přípravek zabere alespoň částečně,“ říká pan Česák. Od koupě ho neodradilo ani minimum informací, které o své diagnóze měl, ani skutečnost, že slečna, která telefonicky zakázku vyřizovala, měla o zboží jen jedinou informaci, a to, že pokud koupí tři kusy, čtvrtý dostane zdarma. Důchodce koupil další balení, aby využil zdánlivě výhodné nabídky, celkem za skoro 2000 Kč. „Měl jsem pocit, že riziko není velké, vždyť mi prodejce garantuje vrácení peněz,“ myslel si.

Mazání aplikoval dlouhodobě, přesně podle návodu, žádné zlepšení ale nezaznamenal. Nakonec se na noze objevila prudká alergická reakce s nepříjemným zarudnutím, která ho konečně dovedla do ordinace kožní lékařky. „Lékařka mi sdělila, že přípravek obsahuje mizivé procento účinné látky, v lékárně bych za něj zaplatil asi 30 Kč a že je to pro mě naprosto nevhodná léčba,“ přiznal pan Česák.

Problém s křečovými žilami zůstal nevyřešený. Přivodil si další zdravotní problémy, které si vyžádaly několikatýdenní léčbu. Pokoušel se reklamovat zboží a využít garance vrácení vynaložené částky, jak mu bylo přislíbeno, ale firma již neexistuje. Na Ombudsmana Blesku se proto obrátil s radou, co dělat dál.

Známá firma

„Výrobek, který uvádíte, není registrovaným léčivým přípravkem,“ řekla Blesku Hana Pavlíčková ze Státního ústavu kontroly léčiv (SÚKL). Přiznala ale, že SÚKL již v minulosti obdržel podnět od veřejnosti i od České obchodní inspekce ohledně inzerátu tohoto výrobku. Prošetřil texty, které byly součástí reklamy na uvedený výrobek, zda by se dle uváděných tvrzení nejednalo o léčivý přípravek, což se neprokázalo.

Společnost dTest reagovala na stížnosti ohledně prodejních praktik tohoto přípravku: „Pokud firma inzeruje při nabídce výrobku garanci vrácení, měla by ji být schopna poskytnout, za předpokladu, že spotřebitel podmínky této inzerované garance beze zbytku naplnil. V opačném případě by se mohlo jednat o nekalou obchodní praktiku. Nekalou praktikou je jednání podnikatele vůči spotřebiteli, které je v rozporu s požadavky odborné péče a je způsobilé podstatně ovlivnit jeho rozhodování tak, že může učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil. V daném případě se společnost prezentuje jako zahraniční subjekt. Pokud je však činnost obchodníka vykonávána ve státě bydliště spotřebitele nebo se na tento stát jakýmkoliv způsobem zaměřuje, bude se smlouva zpravidla řídit státem, v němž má spotřebitel obvyklé bydliště. Běžně se tak budou smlouvy s českými spotřebiteli řídit českým právem.“

Pan Česák nebyl zdaleka jediný, kdo si stěžoval na neseriózní jednání, proto prodejce přípravku Vario Line již prošetřuje Policie ČR. Neznáte adresu obchodníka nebo adresu znáte, ale nikdo se vaší reklamací nezabývá? Na všech služebnách Policie ČR můžete podat trestní oznámení.

Pozor! Doplněk stravy není lék

Nenechte se zmást názvy jako léčivý přípravek, léčivý preparát, přírodní léčivo atd., vše jsou pouze potravinové doplňky. Rozdíl mezi lékem a potravinovým doplňkem je podstatný. Potravinové doplňky nejsou schvalovány, výrobce či dovozce má pouze informační povinnost. Každý doplněk stravy musí být označen slovy »doplněk stravy«. Každý lék je vždy označen registračním číslem SÚKL, případně Evropské lékové agentury. Léky musí před uvedením na trh projít schvalovacím řízením (registrací).

Pokud se rozhodnete i přes výše naznačená rizika koupit léčivé přípravky místo léků, měli byste důkladně prostudovat dostupné informace o prodejci, ještě než podepíšete smlouvu nebo zaplatíte za zboží, abyste v případě reklamace věděli, kam se obrátit. Věnujte pozornost složení preparátu. Poraďte se se svým lékařem o vhodnosti užívání přípravku vzhledem k vaší diagnóze.

 

Fotogalerie
5 fotografií