Nabourá vaše auto jiný řidič, škoda je pod 100 tisíc korun, nikdo není zraněný a ani není škoda na majetku třetí osoby? Pak podle zákona nemusíte volat policii a na místě sepíšete společně s viníkem protokol. Jenže tohle stačit nemusí! Přesvědčil se o tom pan Jiří Vosmík, respektive jeho partnerka, která 9. října měla jeho vůz půjčený a řídila ho…

„Jela s ním po parkovišti před obchodním centrem v Poděbradech. Z parkovacího místa začalo couvat jiné auto, které do toho našeho nabouralo,“ popsal situaci majitel auta. Řidič druhé vozu vystoupil a bez nějakých emocí začal řešit škodu. „Sepsali záznam o nehodě na předtištěný formulář, který je povinnou výbavou každého auta. Pán se vším souhlasil, formulář podepsal a odjel,“ popisuje pan Vosmík. V ten samý den volal do pojišťovny Allianz, kde má »viník« povinné ručení.

„Oznámil jsem jim nehodu a operátorka mi sdělila, že se mi do dvou dnů ozve likvidátor,“ popisuje s tím, že likvidátor skutečně přijel, obhlédl auto, podíval se na formulář (pozn. red. záznam o nehodě) a zase odjel.

„Druhý den nám poslal zápis o poškození vozidla, kde je popsán rozsah nutných oprav,“ řekl poškozený muž, který odhaduje škodu na dvacet tisíc. „Jsou nabourané dveře. Jenže je to na tak nešťastném místě, že to vede přes dvoje a kvůli tomu se ty zadní špatně dovírají,“ vysvětluje, jak došel k této částce.

Nic nenasvědčovalo tomu, že by pojišťovna mohla zastavit škodní událost. Jenže po čtyřech dnech přišel panu Vosmíkovi dopis, ve kterém pojišťovna píše, že právo na pojistné plnění nevzniklo! Proto se obrátil na Ombudsmana Blesku. „Co víc mám udělat než sepsat záznam o nehodě?“ ptá se.

Chcete peníze? Dokažte vinu sami!

Panu Vosmíkovi přišel z pojišťovny velmi stručný dopis s nic neříkajícím vysvětlením: „Pojištěný po naší výzvě odmítl odpovědnost za vzniklou škodu a z vaší strany nebyla jeho odpovědnost prokázána,“ napsala mu pojišťovna Allianz, která však přislíbila:

„Pokud doložíte takové skutečnosti, které právní základ pro výplatu pojistného plnění prokážou, ke škodní události se vrátíme s možností přehodnocení našeho stanoviska,“ píše se ještě v dopise. „Jenže jak to mám udělat? To ten záznam o nehodě nestačí? Jsou tam údaje viníka i jeho podpis. Co víc mám dodat?“ ptá se pan Vosmík.

Pojišťovna: Druhý řidič tvrdí, že za to nemůže

Jak se k celému případu staví pojišťovna Allianz? „Oba řidiči vyplnili záznam o dopravní nehodě, do kterého uvedli fakta a údaje o vozidlech, jejich majitelích a v případě pana Vosmíka také o řidičce, která v tu chvíli seděla za volantem jeho vozu. Záznam o dopravní nehodě ale neobsahuje přiznání viny, nemá žádné pasáže pro »viníka« a »poškozeného «, ale pouze pro VOZIDLO A (pozn. red. druhý řidič) a VOZIDLO B (pozn. red. vozidlo pana Vosmíka),“ popsal Blesku mluvčí Allianz pojišťovny Václav Bálek. Aby ale mohla pojišťovna zaplatit z povinného ručení jakéhokoliv motoristy druhému majiteli vozu peníze za náhradu škody, musí mít 100% jistotu, že šlo o viníka nehody.

„V tomto případě o tom ale informace nemáme. Kromě vyplněného záznamu o dopravní nehodě nám pan Vosmík žádný důkaz o příčině nehody nepředložil. Když jsme oslovili druhého řidiče, z jehož povinného ručení chce svoji škodu uhradit, ten vinu odmítl, a naopak nám detailně popsal, proč je viníkem pan Vosmík, resp. řidička jeho vozidla,“ pokračoval dále mluvčí s tím, že druhý řidič pojišťovně rovněž sdělil, že proto bude žádat pojišťovnu viníka (pana Vosmíka) o zaplacení škody na svém vozidle.

Václav Bálek na závěr radí, že pokud se na místě nehody řidiči nedomluví na podílu viny, měli by si opatřit důkazy: „Například svědecké výpovědi, záznamy z kamerového systému, fotodokumentaci. A pokud nic podobného nemají, pak jim doporučuji zavolat PČR.“

Místo kreslení obrázků popište situaci!

Záznam o dopravní nehodě, který Blesk od pana Vosmíka získal, prostudovali Ombudsman a spolupracující advokát společnosti Vaše nároky.cz Petr Novák.

„Nelze říct, že je záznam o nehodě vyplněný špatně, jen pro potřeby pojišťovny může být vyplněn nedostatečně. Místo nakreslení obrázků se v praxi mnohdy děje spíše to, že v tomto poli řidiči přesně popíší, co se tam stalo a jakým způsobem, např. že jiné vozidlo nečekaně vjelo do dráhy dalšímu vozidlu, a tím došlo k poškození a podobně,“ říká Novák a rovnou vysvětluje dále:

„Obrázek totiž už bohužel nezachytí, v jaké vzdálenosti byla vozidla od sebe, když jiný řidič začal vyjíždět z parkovacího místa. Vhodné je využít možnosti »vlastních poznámek« v kolonce č. 14 – na straně řidiče, který nehodu zavinil, napsat, že souhlasí se zaviněním nehody, případně jinou obdobnou formulaci.“

Jak postupovat dál?

A jak má podle Petra Nováka dále pan Vosmík postupovat? „Měl by si získat další důkazy k podložení svých tvrzení, to mohou být znalecké posudky, odborná vyjádření, nebo prohlášení viníka, je však možné, že toto již bude velmi obtížné,“ radí Ombudsman.

Tyto důkazy mohou pomoci právě v situacích, kdy pojišťovna nákres nehody považuje za nedostatečný. Může být totiž potvrzeno či vyvráceno, zda řidič druhého vozidla přizpůsobil rychlost okolnostem.

„Pokud není jisté, kdo škodu způsobil, pojišťovna by pojistnou událost měla prošetřit sama, k čemuž je však nutné jí poskytnout důkazy prokazující vinu škůdce. Pokud i přes dostatečné důkazy odmítá uznat jako viníka pojistníka, nezbývá než se obrátit na soud,“ uzavírá Petr Novák.

Fotogalerie
6 fotografií