Nebyli schopni se dohodnout, kdo a jak se bude starat o jejich dceru, a tak musel být o vydání předběžného opatření požádán soud.

Ten během jednoho týdne rozhodl, že Agáta musí Rozárku předávat otci Jaromírovi třikrát týdně a každý druhý víkend. Rozhodnutí mělo platit až do vynesení konečného rozsudku o rozdělení péče.

Nejdřív podala odvolání proti tomuto opatření Hanychová a následně i Soukup, který žádá o střídavou, či plnou péči o dceru.

Zásah policie?!

Na základě toho odvolací soud zrušil předběžné opatření a vrátil ho soudu v Praze 6 k opětovnému projednání. Co tedy bude teď?

Blesk kontaktoval renomovaného právníka Jana Černého. „Ze zákona vychází, že se musí starat oba rodiče! Když není rozhodnutí soudu, platí zákon. V případě, že se bude cítit jeden druhým znevýhodněn, musí přivolat policii a opětovně se obrátit na soud,“ vykládá advokát Černý znění zákona.

Předběžné opatření je výrok soudu nebo správního orgánu v ČR, kterým jsou dočasně řešeny určité poměry, než je ve věci vydáno definitivní soudní rozhodnutí.

Prostor pro naschvály

Pokud se Agáta s Jaromírem nedomluví, spor se může táhnout dlouho a naschvály a vzájemné útoky zvyšovat. „Pokud nejsou v souladu se domluvit, nastává prostor si škodit. Běžně padají nejrůznější trestní oznámení. Přimlouvám se za urychlené opětovné vydání s ohledem, aby dítě netrpělo. Ta doba, kdy dítě získávala do péče matka, je dávno pryč,“ uzavírá JUDr. Jan Černý svou zkušeností z praxe. Nutno podotknout, že není právníkem ani jedné strany a byl Bleskem osloven jako nezávislý konzultant.

Video
Video se připravuje ...

Agáta se Soukupem na premiéře Jana Žižky: Jáklovu premiéru vyměnili za svou David Turek

Fotogalerie
31 fotografií