V České republice se houby dají najít téměř celoročně i celoplošně. Záleží na druhu sbírané houby, kterých u nás roste veliké množství. Houby se také v rámci jednoho rodu dělí na další poddruhy, které se se svojí lokalitou výskytu mohou lišit. Všeobecně by se dalo říci, že nejvhodnější místo pro sběr hub jsou lesy smíšené, jako např. smrčiny, březové háje a bučiny.  Třeba na hřiby vyrazíte do smrčin, na čirůvky na louky a na žampiony na pastviny. Na stejných místech samozřejmě rostou i houby nejedlé a jedovaté. Kromě lokality je také určující i počasí, vlhkost, nadmořská výška nebo pásmo.

Na celém světě roste kolem jednoho a půl milionu druhů hub. V České republice to je přibližně kolem čtyř tisíc druhů. Zkušený houbař dokáže najít jedlé a chutné houby v průběhu celého roku, v podstatě kdekoliv, a to i v zimě. Houbaření u nás patří mezi jeden z nejoblíbenějších koníčků a volnočasových aktivit. O to více je třeba dbát na to, aby se sbíraly a konzumovaly pouze houby, které s jistotou dokážeme určit.