Které jednání spotřebitele vede k předcházení rizika nesplácení spotřebitelského úvěru je jednou z testových otázek pro získání odborných znalostí zákona o spotřebitelském úvěru. Způsobů k předcházení rizika nesplácení je několik. Spotřebitel může při sjednání spotřebitelského úvěru zajistit riziko nesplácení pojištěním schopnosti úvěr splácet. Rozsah pojištění pak v závislosti na podmínkách poskytovatele úvěru kryje rizika nesplácení ze zdravotních důvodů nebo dokonce při ztrátě zaměstnání. Pokud dlužník očekává v budoucnu možnost snížení svého příjmu, může se riziku nesplácení vyhnout, sjednáním změny splátkového kalendáře případně konsolidací úvěrů. Zásadní pro omezení problémů se splátkami je dále samozřejmě tvorba finanční rezervy a udržování přehledu o své finanční situaci.

Ačkoliv v posledních letech došlo díky nízkým úrokovým sazbám k značnému nárůstu nových hypotečních úvěru, průměrné zadlužení obyvatel v ČR ve srovnání s předchozími roky kleslo. V roce 2018 tak byla průměrná dlužná částka na jednoho obyvatele 28 500 Kč, což je téměř o 13 000 Kč méně než v roce 2014.