Podle zákona o spotřebitelském úvěru je poskytovatel úvěrů povinen provést důkladné posouzení úvěruschopnosti spotřebitele. Úvěrující by tedy měl před poskytnutím úvěru posoudit zejména schopnost potenciálního dlužníka úvěr splácet prostřednictvím porovnání jeho příjmů a výdajů. K ověření příjmů se nejčastěji vyžaduje potvrzení od zaměstnavatele, bankovní výpis, případně daňové přiznání. Na výdajové straně se hodnotí nejen součet aktuálních splátek na úvěrových produktech, ale také chování dlužníka při splácení minulých úvěrů. Za tímto účelem lze nahlížet do příslušných registrů, kde jsou tyto informace vedené.

Hlavním účelem povinnosti důkladného posouzení úvěruschopnosti spotřebitele je snaha o odpovědné chování poskytovatelů úvěrů. Pokud je finanční situace dlužníka nedostatečně posouzena a on není schopen úvěr splácet, může se do tíživé situace dostat nejen on, ale i další na něm závislé osoby. To následně vytváří náklady pro sociální síť, která je hrazena ze státního rozpočtu. Účelem správného posouzení úvěruschopnosti je tedy nejen ochrana spotřebitele, i ale daňových poplatníků.