Pojem „investiční fond“ upravuje zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Pojem investiční fond vyjadřuje způsob, kterým je možné investovat své prostředky společně s dalšími investory. Výše uvedený zákon upravuje definici rozdělením fondů na dva základní typy – fondy kolektivního investování a fondy kvalifikovaných investorů. Investiční fondy mohou shromažďovat prostředky investorů různým způsobem. Známý pojem akciová společnost jako právní forma investičního fondu shromažďuje finance prodejem akcií, které vlastníkům zajišťují nejen právo na podíl na zisku, ale i na řízení společnosti. Zatímco podílový fond spravuje investiční společnost a vlastník podílového listu, tedy podílník, nemá právo ovlivňovat jeho řízení.

Společné investování prostřednictvím investičních fondů je v České republice stále na počátku. Některé zahraniční fondy však mají již dlouhou tradici a obhospodařují stovky miliard dolarů Například investiční společnost Bridgewater Associates založil Ray Dalio již v roce 1975 a v současné době investuje 132 miliard dolarů. Mezi její klienty patří třeba penzijní fondy nebo vlády či centrální banky různých států.