K 21. lednu 2018 tak mělo potřebnou licenci na poskytování nebankovních půjček celkem 88 firem. Jejich seznam si na stránkách ČNB můžete vygenerovat a přesvědčit se tak, jestli subjekt, který půjčky nabízí, je skutečně jejich licencovaným poskytovatelem.

Díky novým pravidlům se snížily pokuty a sankce

To, že má daná společnost licenci, ji svazuje důležitými pravidly, která mají především chránit dlužníka. Licencovaná společnost vás dnes proto nemůže na podmínkách úvěru “oklamat”, jako tomu často bylo dříve. Nová pravidla se totiž vztahují na všechny typy půjček a dokonce i na takzvané mikroúvěry do pěti tisíc korun.

Díky novým pravidlům vás například nemůže věřitel sankcionovat za předčasné splacení půjčky. Tento poplatek je nově zastropován ve výši 1 % z dlužné částky. Když se tak rozhodnete jednorázově doplatit úvěr, u kterého budete dlužit ještě 100 tisíc korun, poplatek za předčasné splacení může být maximálně tisícovka. Nově jsou upraveny také sankce za prodlení ve splátkách úvěru. Smluvní pokuta v takovýchto případech nesmí přesáhnout 70 % jistiny (nebo, chcete-li, dlužné částky). A opět si uveďme příklad – pokud vám chybí na úvěru doplatit 10 tisíc korun, tak pokuty za prodlení nesmí přesáhnout 7 tisíc. Toto pravidlo chrání především před extrémně vysokými pokutami za mikroúvěry, kde sankce mohla dosahovat až několikanásobku dlužné částky. Nově také nebankovní společnosti nemohou případné spory řešit hojně kritizovaným rozhodčím řízením. 

Licencované subjekty splňují náročná kritéria

Licence ČNB na poskytování nebankovních úvěrů se uděluje na 5 let a její získání opravdu není snadné. Na firmy jsou kladeny vysoké nároky: musí mít základní kapitál alespoň 20 milionů korun, přičemž vlastní kapitál musí udržovat alespoň na úrovni 5 % z objemu poskytnutých půjček svým klientům. Takzvaná kapitálová přiměřenost tak říká, že pokud společnost poskytne úvěry v celkové výši jedné miliardy korun, měla by mít vlastní kapitál ve výši alespoň 50 milionů.

Společnost poskytující úvěry také musí splňovat odbornou způsobilost, kterou uděluje ČNB, a měla by mít také vnitřní pravidla – takzvaný etický kodex – závazná pro všechny pracovníky. Pro udělení licence je také nezbytné, aby měl žadatel vypracovaný finanční plán své činnosti a nehrozil tak jeho úpadek v případě, že dojde k nesplácení úvěrů. Tento plán se ale nesmí opírat o vysoké poplatky a sankce za nesplácení úvěrů.

ČNB také u licencovaných obchodníků kontroluje, jakým způsobem jednají se svými klienty, a především, jestli neposkytují zavádějící informace o výši úroků, sankcí nebo splátek. V neposlední řadě musí poskytovatelé úvěrů také prokázat, jakým způsobem získali finance na svoji činnost. Není tedy možné založit a půjčovat klientům peníze, které pocházejí z méně transparentní nebo dokonce nelegální činnosti.

Pozornost se vždy vyplatí

I přesto, že úvěrový trh už není tak nebezpečný, jako býval před zavedením nových pravidel, je ostražitost stále namístě. Pokud se rozhodnete sjednat půjčku, je vhodné si předem zjistit podmínky úvěrů a smluvní dokumentaci. Většina solventních společností by měla mít všechnu smluvní dokumentaci a transparentní poplatky dostupné online na svých stránkách. Transparentní podmínky můžete nalézt například na stránkách licencované společnosti COLLCREDIT. Díky tomu si můžete všechny informace o půjčce zjistit předem a bez starostí si zažádat o půjčku online z pohodlí domova.