Aby mohl člověk odejít do důchodu, musí být splněny dvě základní podmínky. První z nich je dosažení důchodového věku, který je v současné době pro většinu občanů ČR 65 let. Druhá podmínka je mít odpracován dostatečný počet let, což je nyní 35 let. Zde je potom na důležité vědět, od kdy se počítá odpracovaná doba na důchod. Počítá se ode dne kde je z příjmu odváděno sociální pojištění, tedy obvykle s nástupem do práce. Navíc se také připočítává takzvaná náhradní doba pojištění. Zde se jedná o zákonem přesně definované a obvykle časově omezené období mimo pracovní poměr. Například je limitován počet započtených let při dlouhodobé nezaměstnanosti, nebo doby péče o dítě (do věku 4 let).

Studium se do doby pro důchod počítá pouze do roku 2010. V této situaci je tedy u současných studentů práce při studiu nejen vítaným přilepšením k obvykle omezenému rozpočtu, ale také díky ní přibývají roky, které jim ve stáří umožní splnit podmínku odpracovaných let na důchod.

Video
délka: 02:34.22

Babiš: Důchody navýšíme v průměru o 900 korun. Maláčová se raduje: Už to hořelo Jaroslav Šimáček, Blesk Zprávy