22. listopad 2019
Svátek slaví Cecílie, zítra Klement

Proč nemám nárok na důchod? Jak se zbavit exekuce? Kdy poradí odborníci na telefonu Blesku?

/
 • V úterý 22. října do redakce Blesku přijdou radit odborníci na penze, penzijní spoření či problematiku stáří
  21. října 2019 ● 05:20

  Samota, nedostatek financí nebo problémy se zdravím či ztrátou soběstačnosti. Nesnází, které s sebou vyšší věk přináší, je celá řada. S některými se musíme vypořádat aktuálně, tak jak přicházejí. Na další, třeba na výrazný pokles příjmů při přechodu z plného výdělku na starobní důchod, je možné se předem připravit. Jak čelit nejrůznějším překážkám a potížím vyššího věku se můžete poradit s odborníky už v úterý 22. října.

 • 1.

  Jak stát pomáhá dříve narozeným

  Lidé na padesát let patří mezi skupiny nejvíc ohrožené ztrátou práce. Zaměstnavatelé mají často předsudky a myslí, ze starší ročníky se hůře učí novým věcem, nejsou nakloněny změnám, jsou pomalejší a nezvládnou udržet krok s technologickým vývojem. Stát proto tuto skupinu lidí podporuje řadou způsobů.

   

  Jedním z nich je delší doba, po kterou lidé nad 50 a nad 55 let pobírají podporu v nezaměstnanosti. Dále pro ně existují speciální projekty, rekvalifikační kurzy a skupinové poradenství (např. v oblasti finanční gramotnosti, pracovního práva apod.). Kromě toho ale získávají podporu i zaměstnavatelé, kteří »dříve narozené« zaměstnávají.

   

  POTŘEBUJETE PORADIT?

   

  Volejte 22. října 10 – 12 hod.

   

  Mgr. Pavel Dudek z Ministerstva práce a sociálních věcí

   

  Tel: 225 977 721

   

  Mgr. Pavel Dudek
  Mgr. Pavel Dudek

 • 2.

  Jak dlouho se bere vdovský důchod

  Smrt partnera je těžká životní rána, která s sebou navíc často nese i finanční nesnáze. Jejich následky se stát snaží snižovat pomocí vdovského (vdoveckého) důchodu. Nárok na něj mají vdovy i vdovci, jejichž zemřelý manžel (ka) má tzv. odpracováno.

   

  O vdovský nebo vdovecký důchod je ale nutné si požádat. Sám od sebe ho stát vyplácet nezačne. Při žádosti nezáleží na tom, jak dlouho byli manželé a ani na tom, jestli měli společné trvalé bydliště. Vdovský nebo vdovecký důchod se ale nepobírá doživotně. Nárok je na ně jen po dobu jednoho roku od smrti manžela nebo manželky. Po uplynutí této doby „pokračuje“ výplata pozůstalostního důchodu jen v přesně vymezených případech.

  Bc Eva Amchová
  Bc Eva Amchová

   

  POTŘEBUJETE PORADIT?

   

  Volejte 22. října 10 – 12 hod.

   

  Bc. Eva Amchová z České správy sociálního zabezpečení

   

  Tel: 225 977 722

 • 3.

  Stáří vylepší penzijní spoření

  Bojíte se, že státní důchod vám stáří nijak nevylepší? Myslete na »stará kolena« už teď! Penzijní spoření může být nejen příjemným přilepšením ke starobnímu důchodu, ale nabízí i možnost tzv. předdůchodu. Navíc k vašim úsporám přihodí nějakou tu korunu i stát. Musíte ale počítat s tím, že čím víc od státu budete chtít, tím více si budete muset na penzi spořit. Kromě toho si své penzijní úspory můžete odečíst z daní a ročně tak na nich ušetřit až 3600 Kč.

  Ing Aleš Poklop
  Ing Aleš Poklop

   

  Kolik dostanete od státu

   

  Měsíční úložka      Příspěvek státu

   

  100 Kč                   0 Kč

   

  200 Kč                   0 Kč

   

  300 Kč                   90 Kč

   

  400 Kč                   110 Kč

   

  500 Kč                   130 Kč

   

  600 Kč                   150 Kč

   

  700 Kč                   170 Kč

   

  800 Kč                   190 Kč

   

  900 Kč                   210 Kč

   

  1000 Kč a více       230 Kč

   

  POTŘEBUJETE PORADIT?

   

  Volejte 22. října 10 – 12 hod.

   

  Ing. Aleš Poklop, prezident Asociace penzijních společností

   

  Tel: 225 977 723

 • 4.

  Sirotčí důchod má omezení

  Smrt rodiče obrátí dítěti život vzhůru nohama. Stát se snaží zmírnit finanční dopad na život sirotka prostřednictvím sirotčího důchodu. Nemá na něj ale nárok každý sirotek.

   

  I když se podmínky pro přiznání sirotčího důchodu zmírnily, platí pro ně několik omezení. Jedním z nich je věk sirotka – pokud je nezaopatřený (tedy nemá např. ještě dostudovanou školu nebo se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání pro nemoc nebo úraz), má na sirotčí důchod nárok maximálně do 26 let věku. Sirotkovi bude stát posílat sirotčí důchod v případě, že zesnulému rodiči byl vyplácen starobní či invalidní důchod, anebo zemřel následkem pracovního úrazu. Aby nárok na sirotčí důchod vznikl i v ostatních případech, je nezbytné, aby zesnulý rodič měl tzv. odpracováno.

  Petra Koubková
  Petra Koubková

   POTŘEBUJETE PORADIT?

   

  Volejte 22. října 10 – 12 hod.

   

  Petra Koubková z České správy sociálního zabezpečení

   

  Tel: 225 977 724

 • 5.

  Problémy stáří

  Podzim života není jen o houpání vnoučat na kolenou a pěstování vlastních koníčků. Může s sebou přinést závažná onemocnění nebo například finanční problémy, ztrátu partnera a pocit osamělosti.

   

  Senioři se také mohou stát cílem útoků nejrůznějších podvodníků, takzvaných šmejdů, kteří cílí právě na ně. Někdy nemají nikoho blízkého, komu se mohou se svými problémy svěřit. Nebo se naopak zdráhají postěžovat si dětem nebo vnoučatům, ze strachu, aby je neobtěžovali.

   

  V takových situacích se mohou cítit velmi sami a dokonce někdy i ztratit chuť do života. Podporu, pomoc, lidský kontakt a nejen to nabízejí dříve narozeným organizace pracující se seniory jako je např. Elpida. Jedním z projektů Elpidy je i celorepubliková bezplatná linka krizové pomoci Linka seniorů, kde odborníci pomáhají seniorům i jejich rodinám řešit závažné životní situace.

  Mgr. Klára Gramppová Janečková
  Mgr. Klára Gramppová Janečková

   

  POTŘEBUJETE PORADIT?

   

  Volejte 22. října 10 – 12 hod.

   

  Mgr. Klára Gramppová Janečková z Linky seniorů Elpida o.p.s.

   

  Tel: 225 977 725

 • 6.

  Invalidní důchod: Jen zhoršení zdraví nestačí

  Úraz nebo vážná nemoc můžou nejen zhoršit zdravotní stav, ale mají také dopad na schopnost pracovat. Složitou životní situaci pomáhá stát řešit pomocí invalidního důchodu.

   

  Málokdo si ale uvědomí, že »jen« zhoršení zdravotního stavu k přiznání invalidního důchodu nestačí. Kromě posudku o uznání invalidity od posudkového lékaře je nutné získat i potřebnou dobu pojištění (zjednodušeně pracovat a z práce odvádět pojištění).

   

  „Získání potřebné doby pojištění se nevyžaduje jedině v případě, kdy invalidita vznikla následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, případně pokud se jedná o tzv. invaliditu z mládí,“ vysvětluje Jana Buraňová, mluvčí ČSSZ. Nutná doba pojištění se odvíjí od věku žadatele.

  Ivana Potměšilová
  Ivana Potměšilová

  Nutná doba pojištění:

   

  *do 20 let méně než jeden rok

   

  *od 20 let do 22 let jeden rok,

   

  *od 22 let do 24 let dva roky,

   

  *od 24 let do 26 let tři roky,

   

  *od 26 let do 28 let čtyři roky,

   

  *nad 28 let pět roků a zjišťuje se z posledních deseti roků před vznikem invalidity; u osoby starší 38 let dále platí, že nesplní-li podmínku 5 let pojištění v posledních 10 letech před vznikem invalidity, považuje se podmínka za splněnou též, pokud v posledních 20 letech před vznikem invalidity získala 10 let pojištění.

   

  POTŘEBUJETE PORADIT?

   

  Volejte 22. října 10 – 12 hod.

   

  Ivana Potměšilová z České správy sociálního zabezpečení

   

  Tel: 225 977 726

 • 7.

  Exekuce se nevyhýbají ani důchodcům

  Dluhy a případné exekuce se nevyhýbají ani seniorům. Tíhu exekuce nese téměř sto dvacet tisíc Čechů nad 60 let. A skoro 40 procent z nich dokonce čelí třem a více exekucím.

   

  Jenže exekutor u jejich dveří nezazvoní bez důvodu. Exekuci totiž může provést jen podle státem stanovených pravidel a s »posvěcením« soudu. Navíc exekutorem v Česku nemůže být jen tak někdo. Musí mít právnické vzdělání, dostatečnou praxi a do exekutorského úřadu ho jmenuje ministr spravedlnosti. Navíc musí každý exekutor registrován v Exekutorské komoře ČR.

   

  Cesta k exekuci je dlouhá (upomínky od věřitele, žaloba věřitele k soudu, platební rozkaz nebo rozsudek soudu o zaplacení dluhu, zahájení exekuce) a dlužník má šanci své dluhy řešit. Kdo je ale ignoruje, stejně jako dopisy od soudu, může se návštěvy exekutora dočkat.

  JUDr. Vladimír Plášil
  JUDr. Vladimír Plášil

  POTŘEBUJETE PORADIT?

   

  Volejte 22. října 10 – 12 hod.

   

  JUDr. Vladimír Plášil, prezident Exekutorské komory ČR

   

  Tel: 225 977 727

 • 8.

  Starobní důchod: jen věk nestačí

  Těšíte se na důchod a odpočítáváte roky, které vám do něj chybí? Tak pozor! Jen stanovený věk pro získání starobního důchodu nestačí. Kromě něj je nutné získat i potřebnou dobu pojištění. Zjednodušeně řečeno mít »odpracováno«.

   

  Na důchod tak nedosáhne každý, kdo do něj »dostárne«. Nejčastěji nezískají nárok na důchod dlouhodobě nezaměstnaní nebo lidé, jejichž zaměstnání se nedají do »odpracovaných« let započítat. A důvod? Jde o zaměstnání s výdělkem, ze kterého se neodvádí pojistné na důchodové pojištění (zpravidla jde o zaměstnání malého rozsahu či o dohody o provedení práce, nebo dokonce práce »na černo« bez jakékoliv smlouvy).

   

  Kolik »odpracovaných« let potřebujete, závisí na tom, v jakém roce dosáhnete důchodového věku. Potřebná doba pojištění se totiž mění.

   

  Dosažení důchodového věku   Potřebná doba pojištění

   

  před rokem 2010   25 let

   

  v roce 2010           26 let

   

  v roce 2011           27 let

   

  v roce 2012           28 let

   

  v roce 201             29 let

   

  v roce 2014           30 let

   

  v roce 2015           31 let

   

  v roce 2016           32 let

   

  v roce 2017           33 let

   

  v roce 2018           34 let

   

  po roce 2018         35 let

  Bc Helena Housková
  Bc Helena Housková

   

  Jak vysoký je důchod?

   

  Současný průměrný důchod je u mužů 15 486 korun, u žen 12 858 korun.

   

  POTŘEBUJETE PORADIT?

   

  Volejte 22. října 10 – 12 hod.

   

  Bc. Helena Housková z České správy sociálního zabezpečení

   

  Tel: 225 977 728

Diskuse k článku Přidat názor
Počet komentářů: 0

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
ČLÁNKY ODJINUD

Dnešní horoskopy