Lidé narození 3. března jsou Ryby.  


Svátek slaví Kamil

  • Ženský protějšek: Kamila
  • Nejpoužívanější domácí podoby: Kamilek, Kamča, Kami, Kamek, Milek
  • Původ: Jméno Kamil nemá zcela jasný původ. Nejpravděpodobněji vychází z latinského slova "camillus", které znamená "vznešeného původu". Tímto slovem se také označovali mladí lidé sloužící v posvátných chrámech. V tomto případě lze jméno vykládat jako "chrámový služebník". Existuje zde také spojení s heřmánkem: "muž vonící heřmánkem". V arabštině se základ jména překládá jako "dokonalý" nebo "kompletní". 
  • Povaha: Kamilové jsou odvážní. Milují riziko a dobrodružství. Citově jsou nevyrovnaní. Ve vztazích vyžadují pozornost, kterou však sami nedávají. 
  • Koho takto pojmenovat: Jméno se hodí zejména pro muže narozené ve znamení Vah, Vodnáře, Panny a Býka

Vyberte si podle data vhodné jméno pro své miminko >  


Světový den divoké přírody

3. března 1973 začala platit CITES - Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a to byl důvod, aby Organizace spojených národů tento den vyhlásila Světovým dnem divoké přírody. Je to velmi důležité datum, kdy by si všichni lidé světa měli uvědomit, jak moc důležité je bojovat proti organizovanému zločinu, kterým je nelegální obchod se zvířaty a vzácnými rostlinami a pro jejich přežití na Zemi. 

Česko se k CITES připojilo v roce 1992. Bohužel ale i v naší republice přibývají případy prodeje např. slonoviny, nosorožčích rohů nebo tygřích kostí. Ministerstvo životního prostředí připravilo kampaň zaměřenou na tuto problematiku a zahájilo častější kontroly u podezřelého obchodování. 

I přesto, že za úbytkem živočišných a rostlinných druhů na naší planetě stojí především ztráta původního přirozeného prostředí vlivem špatného přístupu lidí k přírodě, je lov nebo odchyt zvířat a ilegální sběr planě rostoucích rostlin bezprostředně ohrožujícím faktorem

Cílem vyhlášení Světového dne divoké přírody je organizovat co nejvíce mezinárodních akcí, které budou upozorňovat a směrovat obyvatele celé Země k boji proti pytláctví a nesmyslným zásahům do krajiny. Fauna a flóra jsou součástí našeho života a nemůžeme si dovolit jejich význam ignorovat.

Psalo se 3. března před rokem: