Mezinárodní den žen (MDŽ) je mezinárodním svátkem, který připadá každoročně na 8. března. Od roku 1975 je uznáván OSN, jeho historie ovšem sahá do začátku spojena s hnutím bojujícím za volební právo pro ženy. První podobu svátku ovšem vtiskla už ženská konference Druhé internacionály v Kodani.

Organizace spojených národů (OSN) spojuje vznik Mezinárodního dne žen s prvním výročím stávky newyorkských švadlen. Ty 8. března 1908 protestovaly za volební právo žen. První den žen se pak konal 28. února 1909 na popud americké Socialistické strany.

V roce 1910 pak zavedení MDŽ schválila Druhá internacionála v dánské Kodani, tehdy ovšem ještě nebylo stanoveno přesné datum. V roce 1911 se tak první Mezinárodní den žen slavil v Rakousku, Dánsku, Německu a Švýcarsku 19. března. Demonstrací se tehdy účastnilo více než milion lidí. Ti shodně požadovali pro ženy možnost volit a být voleny a zároveň to, aby ženy dostaly právo pracovat, nastoupit do učení a aby skončila jejich diskriminace na pracovišti.

V době první světové války pak byly manifestace spojené s Mezinárodním dnem žen místem pro protesty proti válce. Jedním z nich byla i stávka ruských žen za „chléb a mír“, která proběhla poslední únorovou neděli podle juliánského kalendáře (8. března podle gregoriánského kalendáře), pouhé 4 dny před abdikací cara.

Mezinárodní den žen v ČR

V Česku je MDŽ často spojovaný se zvyky ze socialistického Československa. K jeho oslavám tehdy patřily slavnosti a červené karafiáty. Řada lidí tak přestala tento svátek slavit v domnění, že se jedná o umělý svátek vytvořený minulým režimem.

Do českých kalendářů se tak 8. březen jako Mezinárodní den žen začal vracet až v novém tisíciletí. V roce 2004 byl zařazen mezi významné dny.

Mezinárodní den žen ve světě

V USA se ovšem Mezinárodní den žen slavil jen do začátku první světové války a postupně ustoupil do pozadí. Běžným svátkem se po obou světových konfliktech naopak začal stávat v zemích socialistického bloku.

OSN pak Mezinárodní den žen ustanovila až v roce 1975, který byl zároveň Mezinárodním rokem žen, na 8. března.

V roce 1979 pak vznikla Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW), která byla ratifikována 189 zeměmi. Mezi členy OSN, kteří dohodu nepodepsali, je například Irán nebo Súdán. USA pak CEDAW podepsaly, ale neratifikovaly.

I přesto, že MDŽ má svůj původ v USA a západní Evropě, je i dnes, třicet let po pádu "železné opony" významněji připomínám v bývalých zemích socialistického bloku a bývalých republikách Sovětského svazu.

OSN rovněž vybírá pro Mezinárodní dny žen různá mota. Pro rok 2019 jím je: „Myslete rovnoprávně, budujte chytře, inovujte pro změnu“. Organizace spojených národů se tak chce zaměřit na inovativní způsoby, jak zlepšit postavení žen ve společnosti či jejich lepší sociální ochranu.