Jana si koupila vadné brýle za 15 tisíc a trpěla: S optikou se pak soudila dva roky

Autor: ula - 
18. května 2018
06:30

Paní Jana si v optice objednala brýle „na míru“ za 15 tisíc korun. Nechala si změřit zrak a po dvou týdnech si brýle vyzvedla. Jenže hned po prvních dnech nošení ji začala bolet hlava a měla problémy s viděním. Okamžitě tedy brýle reklamovala. Optika však reklamaci odmítla. Nakonec vše skončilo u soudu. 

Paní Jana si v očním studiu v červenci roku 2015 objednala multifokální brýle za cenu 15 584 Kč. Pro účely objednávky brýlí došlo k měření zraku. To mělo zjistit, jaké brýle budou pro Janu vhodné, aby odpovídaly její vadě zraku. Na základě výsledků měření byly brýle do dvou týdnů zkompletovány a předány zákaznici.

Po převzetí brýlí a počátku jejich užívání však paní Jana bohužel zjistila, že pro ni brýle nejsou vhodné. Dostavilo se u ní zejména parabolické vidění obrazu, intenzivní bolesti hlavy a neschopnost správné koordinace. „Ještě v den převzetí, když jsem začala brýle nosit, mě úporně rozbolela hlava, vše se začalo kolem opticky prohýbat a nebyla jsem schopná správné koordinace,“ popisuje situaci Jana.

Optika neuznala reklamaci a nevrátila ani peníze

Nespokojená zákaznice se proto po několika dnech na optiku obrátila s reklamací. Reklamace jí však byla po několika týdnech zamítnuta s odůvodněním, že brýle jsou v pořádku. Jana se proto pokusila přímo odstoupit od smlouvy a vyzvala optiku k vrácení částky rovnající se kupní ceně za brýle, ovšem opět bezúspěšně.

„Na tuto výzvu protistrana zareagovala pouze tak, že navrhla nové měření zraku za účasti výrobce dioptrických skel. K tomu je však nutno dodat, že takový postup je vysoce nestandardní, když možnost revizního měření zraku měla být klientce nabídnuta bezprostředně po uplatnění jejich práv, nikoliv až po zamítnutí reklamace,“ komentuje situaci právník Petr Novák z Vaše nároky.cz, na kterého se Jana obrátila.

Video Videonávod: Jak reklamovat zboží ze zahraničních e-shopů? - Tomáš Polák

Žaloba u soudu

Poškozená zákaznice následně na doporučení právníka podstoupila vyšetření u své oční lékařky. Vyšetřením bylo zjištěno, že hodnoty naměřených dioptrií se u očního lékaře a optika liší. Z toho vyplývalo, že měření zraku optikem provedené bylo nepřesné, a zakoupené brýle tak byly pro paní Janu nepoužitelné. Právník proto zaslal protistraně předžalobní výzvu, ve které požadoval vrácení plné kupní ceny brýlí.

Protistrana však na výzvu reagovala negativně, právník proto se svolením své klientky podal v roce 2016 žalobu k soudu.

„Jednání protistrany, jakožto jednání profesionálního optického studia, je možno hodnotit jako jednání bez odborné péče ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle kterého, kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez takové péče, jde to k jeho tíži,“ argumentoval právník v žalobě a mimo jiné dodal: „Dalo se předpokládat, že pokud by má klientka věděla, že jí brýle nebudou moci sloužit, vůbec by je nezakoupila.“

Právník Jany u soudu dále uvedl, „dle ustanovení § 2161 odst. 1 občanského zákoníku, prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady, zejména pak prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující věc převzal a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí. Pokud tedy zakoupené brýle nebylo možné užívat pro účel, pro nějž byly zakoupeny, bylo s přihlédnutím k nepřesnému měření zraku nutno hodnotit brýle jako vadné ve smyslu ustanovení § 2099 odst. 1 ve spojení s § 2095 OZ.“

Video Místo pláže bahno: Romana nedostane za zkaženou dovolenou nic - Blesk TV

Po dvou letech tahanic 8 tisíc korun

Optické studium se v tu chvíli nejspíše zaleklo soudního řízení, které mohlo mít za následek vysoké soudní náklady a navrhlo paní Janě smír s tím, že zaplatí 55 % z ceny brýlí a několikatisícové dosavadní soudní náklady, které do té doby žalující vznikly. Paní Jana na smír nakonec přistoupila. Již dávno měla od konkurence zakoupeny nové brýle a chtěla celou situaci po více než dvou letech uzavřít. Na konci roku 2017 tak získala 8500 Kč, které by jí bez právního zastoupení pravděpodobně nikdy vyplaceny nebyly.

Reklamace podle zákona

Pokud v souladu se zákonem odstoupíte od smlouvy, máte nárok na vrácení plné kupní ceny. V praxi se to ovšem mnohdy neděje. Vychytralí obchodníci na své zákazníky často zkoušejí různé zákeřné techniky, mezi které patří například vrácení pouze části peněz nebo obvinění zákazníka z chybného užívání zboží.

„Na veškeré spotřební zboží se vztahuje povinná záruční doba 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem odevzdání zboží kupujícímu. Pokud nevědomě zakoupíte vadné zboží nebo se u něj vada projeví do 24 měsíců od jeho převzetí, máte právo ho reklamovat, a to na provozovně prodávajícího nebo u autorizovaného servisního střediska výrobce.“ upozorňuje právník.

Prodejce je ze zákona povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dní. Tato lhůta začíná běžet v den následujícím po dni, kdy byla reklamace uplatněna. Obchodník Vám musí v této lhůtě sdělit, jakým způsobem o reklamaci rozhodl, vadu rovněž odstranit, tedy věc opravit, zajistit vrácení peněz či poskytnout požadovanou slevu. Pokud prodejce lhůtu 30 dní překročí, aniž by se s vámi předem výslovně domluvil, že vyřízení reklamace může trvat déle, máte nárok na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení peněz.

V některých případech je prodejce oprávněn reklamaci zamítnout. Toto rozhodnutí ale musí být náležitě odůvodněno. Reklamace může být zamítnuta v případech, kdy vada vznikla kvůli nedodržení pokynů stanovených výrobcem, neodbornou instalací a manipulací nebo provedením neoprávněného zásahu do zboží.

Problémy, týkající se reklamací, se mohou projevit především v neochotě prodejce, který nebude chtít reklamaci vyřídit nebo bude vady výrobku popírat. Především při popírání existence vad potom zákazníkovi nezbude většinou nic jiného, než požádat znalce, aby posoudil vady zboží. Posudek znalce, který může zhodnotit odborné otázky, je potom možné použít i v rámci soudního řízení a dává zákazníkovi velice dobrou šanci na úspěch ve sporu.

 

 

 

Další videa
Články odjinud