ONLINE CHAT
Koupila jsem čtečku a už dvakrát jsem ji reklamovala s tím, že ji opravili (to znamená vždy měsíc bez čtečky) a následně mi ji opravenou vrátili. Teď je znova rozbitá, nechci už čekat na další zbytečnou opravu a chci vrátit peníze. Nechci ani vyměnit za jiný kus, už téhle značce nedůvěřuju. Jak postupovat?(Apolena)
Foto
Dobrý den, dle ustálené soudní praxe se dovozuje, že právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy z důvodu opětovného výskytu vady můžeme uplatnit při oprávněné reklamaci třetí stejné vady, která byla již dvakrát opravována a znovu se na zboží vyskytla. Do reklamačního protokolu je však bezpodmínečně nutné uvést, že si přejeme reklamaci vyřešit tímto způsobem. Pokud byste potřebovala s uplatněním reklamace pomoci, využijte služeb spotřebitelské poradny dTestu na čísle 299 149 009. Mějte se hezky. Lukáš Zelený
Dobrý den, pane Zelený. Jak je to s reklamací z Dáme jídlo, když mi ho přivezou, musím reklamovat okamžitě už u dovozce? (Tomáš G.)
Foto
Dobrý den, pokud nejste spokojen s kvalitou jídla a pití, můžete je reklamovat jako v každé jiné restauraci. Prodejce odpovídá za to, že prodávané pokrmy i nápoje mají sjednané vlastnosti – ať už jde o složení uvedené na webu, nebo informaci pouze telefonicky předanou. Pokud vlastnosti nebyly specifikovány, měly by odpovídat povaze zboží a zvyklostem. Klíčový je ovšem čas. Prodejci vadu či nespokojenost oznamte neprodleně. Vaše stížnost se těžko setká s pochopením ve chvíli, kdy už máte snědeno a vypito. Mějte se hezky. Lukáš Zelený
Dobrý den, prosím o radu jak postupovat, když nepoctivý obchodník opakovaně zasílá mince nebo medaile, které jsem si neobjednal a žádá jejich zaplacení. První medaily jsem si objednal a zaplatil, ale další jsem prokazatelně nechtěl a nevyzvedávám je ani na poště. Rád bych to nějak zastavil. Děkuji za radu.(Jaroslav)
Foto
Dobrý den, kupující je povinen uhradit pouze cenu za zboží, které si od společnosti prokazatelně objednal. Záleží tedy na tom, zda objednávka byla učiněna. Pokud by tomu tak nebylo, jednalo by se o neobjednané plnění. V takovém případě nemusí spotřebitel společnosti na své náklady nic vracet, ani ji o tom vyrozumět. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že smlouva byla se spotřebitelem ohledně konkrétního produktu uzavřena a tento produkt byl ze strany společnosti opravdu zaslán. Pokud bylo smluvně ujednáno opakované zasílání zboží, má spotřebitel právo (v souladu s ustanovením občanského zákoníku o smlouvách uzavíraných distančním způsobem) odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí první dodávky zboží. Zcela zrušit opakované zasílání je pak možné způsobem ujednaným ve smlouvě či obchodních podmínkách. V případě podezření na klamavé obchodní praktiky (agresivní obchodní praktiky) lze podat podnět k prošetření České obchodní inspekci. Mějte se hezky. Lukáš Zelený
Dobrý den, reklamovala jsem po roce a půl nošení chytré hodinky od Garminu, protože se odtrhl pásek. Reklamace mi nebyla uznaná, že byly obnošené. Ale přece ty hodinky se neprodávají k příležitosnímu nošení, ale ke každodennímu. Mohu se nějak ohradit?(Isabela, Praha)
Foto
Dobrý den, aby mohl prodávající reklamaci zamítnout, musí pro to mít některý ze zákonných důvodů. Těmi jsou především mechanické poškození a běžné opotřebení zboží. Nestačí však v žádném případě pouze napsat, že hodinky byly nošené. Prodávající nesmí na odůvodnění zamítnuté reklamace zcela rezignovat. Správně posoudit vadu a řádně vyřídit reklamaci je jeho zákonnou povinností i přesto, že po roce a půl od koupě již nenese důkazní břemeno. Pokud se prodávající vůbec nezabývá vytýkanou vadou a pouze reklamaci zamítne, nelze reklamaci považovat za řádně vyřízenou. V tomto případě doporučuji se obrátit na spotřebitelskou poradnu dTestu na čísle 299 149 009, kde Vám poradci poradí další vhodný postup. Mějte se hezky. Lukáš Zelený
Dobrý den, pane Zelený, četla jsem o souhlasu po telefonu. Co vlastně znamená souhlas, musím říct ano, nebo je souhlas už jen to, že si to třeba rozmyslím. Existuje nějaký jasný způsob?(Petra Sivá)
Foto
Dobrý den, nejprve je nezbytné, aby Vás obchodník náležitě seznámil s podmínkami nabídky (tedy s vlastnostmi zboží či služby, s cenou, daněmi atd.), samozřejmě by Vás měl poučit i o právu na odstoupení od smlouvy, pokud si svůj zájem rozmyslíte. Teprve následně by se Vás měl dotázat, zda máte o nabídku zájem a přejete si uzavřít smlouvu. A pak by měl následovat Váš jednoznačný projev vůle, tedy přijetí nabídky (nejčastěji slůvkem "ano"). Mějte se hezky. Lukáš Zelený
Dobrý den, po manželovi, který zemřel, zbylo v garáži auto, ale už mnoho let nejezdilo. Jak zjistím, zda za něj musím platit povinné ručení? děkuji, Novotná(Novotná)
Foto
Dobrý den, rozšířeným mýtem je úsloví „nejezdíš – neplatíš“ týkající se motoristů, již mají v garáži zaparkovaný starý nepojízdný automobil. Výjimku, kdy je neplacení v souladu se zákonem, tvoří pouze situace, kdy je vozidlo zapsáno jako vyřazené z provozu, zaniklé nebo vyvezené do jiného státu, či případně bylo odcizeno. V případě potřeby se neváhejte obrátit na spotřebitelskou poradnu dTestu na čísle 299 149 009. Mějte se hezky. Lukáš Zelený
Dobrý den, neustále mě obtěžují z chráněné dílny, přestože jsem jim již několikrát řekla, že už nechci, aby mi volali. Jak se mohu bránit. Rozhovory přece nahrávají. Mám nějakou skutečnou obranu, aby mi přestali volat?(Jana Malá, Prah)
Foto
Dobrý den, doporučuji, abyste požádala o informaci o zpracování Vašich osobních údajů a následně o odstranění osobních údajů z databáze volajícího. Pokud by obtěžování neustalo, můžete se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů. Pro všechny tyto situace můžete využít námi připravené vzorové dopisy dostupné na www.dtest.cz/vzory. Mějte se hezky. Lukáš Zelený
Je neuvěřitelné co si ně+kdo dovolí vozit do CZ, ať je to plesnivý čensek nebo boty, které se po prvním obutí dolova rozpadají.(Šárka)
Foto
Dobrý den, máte pravdu, někteří výrobci, dovozci či prodejci dováží a prodávají i méně kvalitní výrobky. Proto je velmi důležité, aby každý spotřebitel vážil, co si za své peníze pořidí. A nekvalitní či pokažené výrobky by měl odmítnout zakoupit a pak teprve obchodníci pochopí, že o takové výrobky zde není zájem. Vždy je také možné podat podnět dozorovému orgánu (České obchodní inspekci, Státní zemědělské a potravinářské inspekci či Státní veterinární správě). Pokud máte také na myslí často zmiňovanou dvojí kvalitu výrobků, podívejte se na naše webové stránky www.dvojikvalita.cz. Mějte se hezky. Lukáš Zelený
Dobrý den, nechtěně jsem si přes mobilní aplikaci objednala program, který jsem myslela, že bude zadarmo, ale chtějí po třech dnech 775 korun. Jak to mohu zrušit, taky platí, že je na zrušení 14 dní? (Marcela)
Foto
Dobrý den, záleží na tom, o jaký program a v jaké aplikaci se jedná. Zde by se totiž mohla aplikovat výjimka z práva pro odstoupení od smlouvy uzavřené takzvaně na dálku. Po stažení programu již není možné od smlouvy odstoupit, a to z důvodu ochrany autorských práv. Ovšem doporučuji, abyste se obrátila na spotřebitelskou poradnu dTestu na telefonním čísle 299 149 009. Mějte se hezky. Lukáš Zelený
Dobrý den, pane Zelený. Jaké jsou podle vás nečastější finty obchodníků, na které je potřeba si dát pozor? Děkuji. (Dánová)
Foto
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz. Ovšem kdybych měl vypisovat všechny finty obchodníků, se kterými jsem se setkal nebo se kterými se setkávají naši poradci ve spotřebitelské poradně, napsal bych menší román. Před pár lety jsem s kolegy připravil publikaci, ve které popisujeme 100 nejčastější triků a fint, se kterými se mohou čeští spotřebitelé setkat. Tato publikace je bezplatně ke stažení na www.dtest.cz/triky. Věřím, že se vyplatí tuto brožuru pročíst, abyste věděla, na co vše si dát pozor. Pokud bych si měl ale vybrat oblast, kde se nyní nejčastěji setkávají spotřebitelé s triky či nekalým jednáním, je to obast uzavírání smluv po telefonu a při podomním prodeji. Nejčastěji se jedná o účelové vedení hovoru či návštěvy takovým způsobem, aby si spotřebitel vůbec neuvědomil, že cílem je uzavření smlouvy. Někdy se obchodníci vydávají za někoho úplně jiného (za Energetický regulační úřad, za stávajícího dodavatele energií, za dTest či za spotřebitelského ombudsmana), mnohdy zatajují informace o zboží či službě, klamou informacemi o bezplatnosti nabídky (přitom bude zpoplatněná), neuvádějí informaci o tom, že spotřebitele zařazující do "sběratelského" servisu, který je nutný včas ukončit, aby do nekonečna nechodily další a další zásilky. Mějte se hezky. Lukáš Zelený
Před necelým rokem jsem koupila sprchovou pákovou baterii, teď se na ni projevila vada, chci ji reklamovat. Jenže jak to udělat? V obchodě, kde jsem ji koupila, mi řekli, že ji mám přinést a oni ji pošlou na 30 dní na reklamaci. S tím bych souhlasila, pokud bych měla 2 koupelny, nemám, jenže mám jen jednu a přece nebudu kupovat další baterii, abych se mohla koupat. Ví, že si můžu účtovat nějaké náklady spojené s reklamací, třeba cestu do obchodu. Je ale možné si započítat i zakoupení náhradní baterie? Děkuji. (Barbora)
Foto
Dobrý den, vadné zboží je nutné prodávajícímu předat za účelem posouzení i odstranění vady vždy, není-li stanoven nebo dohodnut postup jiný (např. návštěva servisního technika u spotřebitele doma). Máte však právo na uhrazení nákladů, které vám vznikly v souvislosti s reklamací. Ze zákona máte nárok na proplacení účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací, čímž se samozřejmě myslí jen reklamace oprávněná. Tyto náklady jsou chápány jako ty nejmenší nutné, ne vždy je totiž účelné vézt věc do prodejny vozem, jindy zase může spotřebitel využít prodejnu, která je blíže jeho bydlišti. Mezi tyto náklady by se nejspíše dalo vztáhnout i zapůjčení náhradní baterie. Pro uplatnění náhrady nákladů můžete využít náš vzorový dopis dostupný zde - www.dtest.cz/clanek-3279/zadost-o-nahradu-nakladu-spojenych-s-reklamaci. Mějte se hezky. Lukáš Zelený
V Samsungu nam odmitaji opravit fotoaparat na telefonu, ktery neostri, jeliloz mame praskly displej. Telefon je v zaruce. Pozaduji 4500 za opravu displeje a pote nam fotoaparat vymeni. Zduvodnuji to, ze jsme porusili zarucni podminky. A k fotoaparátu se potrebuji dostat pres displej.(Markéta Šašková )
Foto
Dobrý den, aby mohl prodávající reklamaci zamítnout, musí pro to mít některý ze zákonných důvodů. Těmi jsou především mechanické poškození a běžné opotřebení zboží. Není ale možné zamítat reklamaci kvůli mechanickému poškození, pokud přímo nesouvisí s reklamovanou vadou. Například reklamaci fotoaparátu by prodávající neměl zamítnout s konstatováním, že jste přinesli mobil do reklamace s prasklým displejem. Pro více rad se neváhejte obrátit na spotřebitelskou poradnu dTestu na čísle 299 149 009 nebo elektronicky na www.dtest.cz/eporadna. Mějte se hezky. Lukáš Zelený
Dobrý den, mě by zajímalo, jestli si můžu telefonát s obchodníkem nabízejícím nějaké služby nahrávat, když ho na to neupozorním. A pak, jakou máte zkušenost s audiozáznamem jako důkazem u soudu. Soudí se spotřebitelé kvůli telefonicky sdělenému "ano"? (Petr)
Foto
Dobrý den, občanský zákoník říká, že pokud potřebujete mít důkaz o obsahu uzavírané smlouvy či o souvisejících právech a povinnost, můžete si nahrávku pro obranu svých práv pořídit. Jako důkaz ji pak můžete předložit soudu (je ovšem otázkou, jak ji bude hodnotit). Nikdy byste však neměl nahrávku někde veřejně rozšiřovat, to už může být v rozporu s právními předpisy. V České republice je možné smlouvu sjednat ústně prostřednictvím telefonu a toho využívají i někteří nepoctiví obchodníci. Bohužel se najdou i tací, kteří na začátku telefonického hovoru volanému tvrdí, že mu pouze představují svoji nabídku. V průběhu hovoru se pak zeptají, zda ho nabídka zaujala, a po souhlasné odpovědi zaevidují uzavření smlouvy. Jednou z možností, jak se bránit, je pak nechtěně uzavřenou smlouvu zrušit odstoupením nebo její výpovědí. Ovšem není to jen problém České republiky, ale i další zemí - obdobné problémy mají třeba v Itálii či Velké Británii. Mějte se hezky. Lukáš Zelený
Kde si můžu ověřit, jestli je odesilatel zásilky "podezřelá" firma? Existuje nějaký seznam nepoctivců? A kam mám podat podnět, když se mě pokusí napálit?(Jožka)
Foto
Dobrý den, než s kýmkoliv uzavřete smlouvu nebo někomu pošlete peníze, je nutné si obchodníka důkladně prověřit. Nejprve je třeba zjistit si základní informace o daném obchodníkovi (jméno či název, identifikační číslo, adresu), samozřejmé je si zkontrolovat, zda jsou dostupné i jeho kontaktní údaje (telefon, e-mail, existující kontaktní adresa). Je možné si některé údaje ověřit i ve veřejných rejstřících, třeba v obchodním či insolvenčním rejstřiku spravovaném Ministerstvem spravedlnosti. V neposlední řadě je vhodné si zjistit i recenze na daného obchodníka, těm však není radno slepě důvěrovat, ale hodnotit je se zdravým rozumem. Pokud chcete nakupovat na e-shopu, můžete využít i službu dTestu pro ověření důvěryhodnosti internetového obchodu dostupnou na www.dtest.cz/eshopy. V neposlední řadě, pokud si nejste jist, zda s daných obchodníkem uzavřít smlouvu, můžete se poradit v naší poradně na čísle 299 149 009. Mějte se hezky. Lukáš Zelený
Nezaregistrovala jsem, že by se měl změnit zákon o povinném ručení. V čem spočívá změna? Díky.(Majka S.)
Foto
Dobrý den, zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (upravující povinné ručení) byl s účinností od 1. ledna 2018 novelizován a hlavní novinkou aktualizovaného znění je zavedení příspěvku nepojištěných do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP). Ten se týká těch, kteří mají své vozidlo registrované pro provoz, ale nemají na něj uzavřené povinné ručení. Nemusí přitom vždy jít jen o hříšníky, kteří o neplnění povinnosti dobře vědí, mnohdy se do střetu se zákonem dostanou i ti, kteří si dostatečně neohlídali všechny náležitosti související s prodejem vozidla. Původní znění zákona třeba říkalo, že viníci musí uhradit poškozenému vzniklou škodu v plné výši (vymáhanou ČKP), nově zaplatí nepojištění řidiči škodu do výše jedné třetiny z celkového nároku, maximálně však 300 000 korun. Úpravy se dočkaly i sazby zmiňovaného příspěvku. Oproti jeho původní verzi, platné před třemi lety, došlo ke snížení částek u nejběžnějších druhů vozidel. Mějte se hezky. Lukáš Zelený