ONLINE CHAT
dobrý den, mam dotaz. nemám splněnou podmínku 3 roky odpracované v kuse. jen necelé 2 roky. povolí mi os. bankrot?(lukas)
Foto
Dobrý den, nemusíte mít tři roky odpracované. Nutné je doložit soudu příjmy za tři roky zpět, může to být ale i potvrzení z úřadu práce, případně čestné prohlášení, jestliže jste pracoval bez smlouvy a nemůžete příjmy doložit. Plnění věřitelům v oddlužení prokazujete ze stávajících příjmů, většinou průměr za posledních několik měsíců.
Dobrý den, jak funguje oddlužení manželů? Co by se stalo, kdyby v případě, že oddlužení soud povolí, se manželé chtěli rozvést?(Mirek Tomáš)
Foto
Dobrý den, při společném návrhu manželů manželé přikládají čestné prohlášení s ověřenými podpisy, ve kterém souhlasí s tím,že pro účely schválení odldužení bude všechen jejich majetek považován za majetek v SJM. Na manžele, kteří podali společný návrh manželů se nahlíží jako na jednoho dlužníka, v případě rozvodu se nic nemění. Oddlužení doběhne jako by byli manželé i nadále.
Dobrý den, proč nemohu požádat o osobní bankrot když mám jen jeden dluh, ale v miliónové výši, který musím splácet jako ručitel. Všichni mi radí, abych si udělala alespoň ještě dluh u dopravního podniku nebo na telefonu. Toto odmítám, už tak mám do smrti co splácet a stejně to nesplatím. Dluh totiž neustále roste přestože řádně splácím domluvené splátky s exekutorem. Pokud by si zažádal dlužník o osobní bankrot a byl mu schválen, mohu já někde požádat o zrušení exekuce, nebo budu muset splácet exekuci stále? Děkuji za odpověď. e-mail hrabcova2@seznam.cz(Lenka Hrabcová )
Foto
Dobrý den, je mi líto, ale takto zní insolvenční zákon. Dlužník prokáže úpadek pouze v případě, že má více věřitelů, jeden věřitel, byť s tak vysokou pohledávkou za vámi, nestačí. Kdyby bylo povoleno oddlužení druhému dlužníkovi, pro vás by se měnila situace pouze v případě, že by dlužník celý závazek uhradil. Jako ručitel odpovídáte za závazek společně a nerozdílně. Dnem prohlášení úpadku a povolení oddlužení se dlužníkovi v oddlužení zastavuje nárůst závazků, k tomuto dni věřitelé vyčíslí své přihlášky. Bohužel, platí to jen pro dlužníka v insolvenci, vám se závazek nadále úročí dle rozhodnutí soudu, tedy do splacení jistiny. Nevím zda exekutor započítává částečné úhrady na jistinu, ale závazek v takovéto výši je prakticky srážkami ze mzdy nedoplatitelný, zřejmě hradíte pouze příslušenství závazku. Chápu, že si nechcete vytvářet další závazek, ale ve vaší situaci oddlužení opravdu doporučuji. Můžete návrh na povolení oddlužení zkusit podat i takto, jako druhého věřitele uvedete exekutora, který má za vámi pohledávku z titulu nákladů exekuce. Kdyby soud takto návrh odmítl ( máme případy povolení oddlužení v tomto modelu ale i odmítnutí takového návrhu ), tak pak vytvoření druhého závazku doporučuji.
Zohledňuje se při oddlužení příjem celé rodiny, nebo jen můj?(Jára)
Foto
Dobrý den, ne, dlužník prokazuje pouze své příjmy, v případě oddlužení manželů pak příjmy obou manželů. Nedostačuje-li na povolení oddužení příjem dlužníka, může tyto příjmy navýšit darovací smlouvou, kdy se dárce zaváže hradit po dobu oddlužení částku v takové výši, aby dlužník splnil plnění věřitelům minimálně 30%.
Dobrý den, musím jako věřitel s osobním bankrotem dlužníka souhlasit? Obávám se, že člověk, co mi dluží a je v exekuci si podá osobní bankrot a já o své peníze přijdu a nikdo mi je nenahradí.(Martin Stránecký)
Foto
Dobrý den, jako věřitel samozřejmě můžete s povolením oddlužení nesouhlasit, ale jestliže soud neshledá nepoctivý záměr a bude-li dlužník splňovat zákonné podmínky, oddlužení schválí. Musíte si hlídat insolvenční rejstřík a včas podat přihlášku do insolvenčního řízení. Pak se vám dostane stejného procenta plnění jako ostatním nezajištěným věřitelům.
DObrý den, domnívám se, že proti mě neprobíhá žádná exekuce, ale vzhledem k tomu, že jsem byla dlouho na volné noze, nejsem si jistá, jestli nedlužím třeba na sociálce. Mám kontaktovat každou instituci zvlášť, nebo se to dá zjistit nějak "generálně". (Věra z Plzně)
Foto
Dobrý den, žádný centrální registr závazků nebo dlužníků neexistuje. Centralizují se až nařízené exekuce - pověření soudního exekutora soudem, které může nařídit pouze soud příslušný trvalému bydlišti povinného.Jestliže máte přehled, kde všude byste mohla dlužit, doporučuji kontaktovat případné věřitele sama.
Jaký minimální příjem musím mít měsíčně, abych dosáhla na osobní bankrot? Řídí se to výškou dluhů, nebo mými možnostmi?(Alena V.)
Foto
Dobrý den, ano, výše plnění věřitelům se odvíjí od výše čisté mzdy a výše celkového dluhu. Propočet si můžete učinit na insolvenční kalkulačce, např.na www.insolvencnizakon.cz , kam zadáte čistou mzdu a vyživované osoby - děti, manžel. Nezapomeňte pak odečíst náklady insolvenčního správce, které činí pro jednotlivce 1.089,- Kč měsíčně ( 900,-kč DPH ), za pět let splátkového kalendáře 65.400,-Kč.
Nájemnice mi dluží peníze. Když jsem je chtěla vrátit, vysmála se mi, že požádá o oddlužení a neuvidím ani korunu. Je to možné? (Blažková)
Foto
Dobrý den, ne, takto to není. Každý dlužník musí uvést do seznamu závazků všechny své věřitele o kterých ví, věřitelé pak mají povinnost hlídat si insolvenční rejstřík a nejpozději do 30dnů od prohlášení úpadku dlužníka podat soudu přihlášku. Kdybyste tuto přihlášku podal opožděně, nebude se k vám přihlížet a skutečně nebudete moci již svou pohledávku vymáhat ( v případě, že dlužnice projde řádně oddlužením a soud jí vydá osvobozující usnesení ). Hlídejte si insolvenční rejstřík ( www.insolvencnizakon.cz , odd.insolvenční rejstřík, stačí vepsat jméno a příjmení dlužnice nebo rodné číslo ) a včas podejte přihlášku. Pak se vám dostane stejné procento plnění, minimálně 30%, jako ostatním nezajištěným věřitelům.
Může o osobní bankrot požádat každý? Třeba když nestíhá splácet půjčky a bojí se, aby neskončil v exekuci? Nebo musí v takovém případě počkat, než dluh přeroste určitou mez?(Jiřina Králová)
Foto
Dobrý den, pro povolení oddlužení je nutné soudu prokázat úpadek. Tedy dlužník musí mít závazky minimálně u dvou věřitelů, které jsou v prodlení delším jak tři měsíce. V případě prokázání teprve hrozícího úpadku musí dlužník prokázat, že nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých závazků. S prokázáním hrozícího úpadku bývá občas problém, osobně klientům doporučuji raději vyčkat a podat návrh s tím, že se prokazuje až úpadek. Rozhodně nemusí dlužník čekat na exekuce, stačí prodlení delší jak tři měsíce.
Dobrý den, dá se někde zjistit, kolik a komu dlužím? Děsím se, že by po mě třeba knihovna mohla za nevrácenou knihu chtít desetitisíce aniž bych o tom věděl.Nebo dopravní podnik za zapomenutou pokutu.(Martin S.)
Foto
Dobrý den, žádný centrální registr závazků nebo dlužníků neexistuje. Jestliže přebíráte poštu, neměl byste tuto situaci nikdy řešit, všichni věřitelé zasílají před podáním žaloby upomínky. Soud doručuje na adresu trvalého bydliště, o případné žalobě byste tedy také věděl. Jestli jste se stěhoval a nejste si tím, že se vám všechna korespondence dostala jistý, učiňte si dotaz na soud, který je příslušný vašemu trvalému bydlišti a nechte si udělat lustraci, zda procházíte jako žalovaný nebo povinný. Centralizují se až nařízené exekuce, které může nařídit pouze soud který je příslušný vašemu trvalému bydlišti.
Jak mám postupovat, když si chci požádat o oddlužení? Na koho se má obrátit a jaké doklady potřebuju?(Trpálková)
Foto
Dobrý den, musíte se obrátit na některou akreditovanou osobu, které poskytují službu zcela zdarma nebo na advokáta, notáře, soudního exekutora či insolvenčního správce, kteří poskytnou službu za odměnu 4000,-Kč DPH jednotlivci a 6000,-Kč DPH manželům. Seznam akreditovaných osob naleznete na justice.cz. Pro podání návrhu budete potřebovat výpis z rejstříku trestů, pracovní smlouvu ( jste-li zaměstnaná ), potvrzení příjmů za uplynulé tři roky, podklady k závazkům, seznam majetku a doklady k vyživovaným osobám, máte-li takové.
Kolik peněz mi musí zůstat na živobytí, když si požádám o ten bankrot? (Drahuše)
Foto
Dobrý den, výpočet je stejný jako při exekučních srážkách ze mzdy přednostního charakteru. Zabavují se 2/3 zabavitelné částky mzdy. Propočet si můžete učinit na www.insolvencnizakon.cz , kde naleznete insolvenční kalkulačku ( zadává se vždy čistá mzda ).
Dobry den mam dotaz syn se dostal do velkych dluhu dluzi za hypoteku za najem na alimentech jestli a jak by sel udelat osobni bankrot a jestli kdyz vyhlasi bankrot mu neseberou byt dekuji za odpoved(Jiri drnek)
Foto
Dobrý den, v oddlužení se zajištěný věřitel uspokojuje vždy pouze z prodeje zajištěné věci ( nemovitosti nebo movité věci ). S některými věřiteli se lze před podáním návrhu dohodnout na podmínkách, za kterých nepřistoupí v oddlužení k prodeji nemovitosti. Je zde většinou nutný přistupitel k hypoteční smlouvě, který bude v oddlužení hradit splátky hypotéky. Dlužník sám nesmí žádného věřitele upřednostnit a většinou nelze z nezabavitelné částky mzdy splátku hypotéky ani hradit. Jako první krok by měl váš syn kontaktovat právní oddělení věřitele a domluvit se před podáním návrhu na možnostech s ním.
Dobrý den, chci se zeptat, zda je možné podat návrh na insolvenci přes úřad práce. Hledala jsem na internetu, ale nenašla. Děkuji za odpověď(Lenka)
Foto
Dobrý den,bohužel, úřad práce za vás návrh na povolení oddlužení podat nemůže. Mohou tak učinit pouze pověřené osoby - akreditované osoby - právnické osoby kterým byla udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení, tyto akreditované osoby musí poskytovat své služby zcela bezplatně a za dále advikáti, notáři, soudní exekutoři a insolvenční správci, těm se hradí odměna 4000 Kč ( DPH ) pro jednotlivce a 6000Kč ( DPH )pro společný návrh manželů. Seznam pověřených osob naleznete na justice.cz .
Dobrý den chci se zeptat jestli když jsem na úřadu práce mám dluhy a nemohu sehnat práci budu moci požádat o osobní bankrot.Beru dávku v hmotné nouzi 3410Kč děkuji Jana(Jana)
Foto
Dobrý den, v případě, že nemáte vlastní dostatečný příjem, můžete požádat o oddlužení s tím, že za vás bude plnit dárce. Při současné právní úpravě musíte s podáním návrhu vždy prokázat, že uhradíte minimálně 30% vašich závazků náklady insolvenčního správce. Máte-li tedy někoho, kdo za vás bude závazky v oddlužení hradit, návrh na povolení oddlužení podat můžete.