ONLINE CHAT
Děda si v optice objednal brýle. Nebyly nejlevnější, měl za obruby a skla platit 2150 Kč. Jenže při přebírání brýlí mu řekli, že zakázku přebírala paní, které se zaučovala, špatně to spočítala a děda zaplatil o 300 Kč víc, než mu původně řekli. Jak se v podobné situaci bránit? Možná je to nějaká finta na důchodce. Děda samozřejmě zaplatil. Já bych jim ty peníze navíc nedal. (Patrik)
Foto
Dobrý den, jelikož se jedná o standardní kupní smlouvu, nemělo by k takové situaci vůbec docházet. Pokud již cena byla sdělena, prodejce se od ní nesmí bez souhlasu zákazníka odchýlit (pokud nedošlo k nějaké technické chybě či jednoznačně chybnému výpočtu, který odhalí i zákazník). Pokud došlo k dodatečné úpravě ceny, je vhodné podat podnět České obchodní inspekci (z důvodu nesprávného účtování cen, případně nekalých praktik). Lukáš Zelený
Dobrý den, musím platit zálohu při nulovém odběru /elektřiny, plynu.../ Přeplatek /nevrácený/ z minulého období pokrývá stálé platby. Děkuji za odpověď/ (Ivana, Jaroměř)
Foto
Dobrý den, v tomto případě záleží na tom, co máte sjednáno ve smlouvě, případně je uvedeno v obchodních podmínkách Vašeho dodavatele energií. Pokud máte vysoký přeplatek z loňského roku, tak Vám jej buď dodavatel vrací, nebo jej využívá k pokrytí plateb v následujícím roce. Nemělo by však docházet k tomu, že si dodavatel poplatek ponechá, a Vy přesto platíte. Pokud budete chtít případ více posoudit, můžete se obrátit na poradnu dTest www.dtest.cz/poradna, případně rovnou na Energetický regulační úřad. Lukáš Zelený
Dobrý den, po autonehodě, kterou jsem nezavinila, mám nárok od pojišťovny viníka na odškodnění?Auto ztratilo na ceně.Děkuji(M.Galvasova)
Foto
Dobrý den, ano, obecně platí, pokud má viník nehody sjednáno povinné ručení (což je jeho zákonná povinnost), újmu Vám nahradí jeho pojišťovna. Vozidlo by mělo být uvedeno do původního stavu a Vy byste neměla být škodná. Ovšem často se setkáváme s tím, že pojišťovny se snaží náhradu újmy co nejvíce snížit. Pokud ovšem řešíte takto složitý problém, určitě využijete poradnu dTestu na čísle 299 149 009, případně pošlete nám dotaz pošlete elektronicky na www.dtest.cz/eporadna. Lukáš Zelený
Jak je to s dobírkou? Přišla mi zásilka na dobírku, odesílatel mi nic neříkal a pošťák mi nedovolil ji otevřít... zaplatila jsem a byly v ní nějaké žiletky, které jsem si nikdy neobjednala. Co s tím?(Alenka)
Foto
Dobrý den, nejprve je třeba vždy zapátrat v paměti, zda jste si skutečně nic neobjednala. Mnohdy se totiž stává, že spotřebitel zaslání zboží odsouhlasí v nějakém telefonickém hovoru. Pokud jste si ovšem skutečně nic neobjednala, tak podle občanského zákoníku není spotřebitel povinen vracet zboží, které mu zaslal dodavatel bez objednávky. Pokud tedy zákazník nic neobjednal, může si zboží ponechat a neplatit jej. Zasílání nevyžádaného zboží a následné vymáhání platby za ně je navíc zakázanou agresivní obchodní praktikou. Lukáš Zelený
Dobrý den, reklamoval jsem v prodejně sekačku na trávu se závadou špatného sběru posekané trávy. Servisem byl prý proveden test sečení a dle ústního sdělení prodavače je sekačka bez závad. Prodejna po mne požaduje 114 Kč za provedení testu sečení. Na reklamačním listu je v části SERVISNÍ VYJÁDŘENÍ uvedeno toto: "Toto vyjádření bylo vydané na základě odborného posouzení autorizovaným servisem. Test sečení ." Z uvedeného není bohužel jasné zda reklamace byla uznána či neuznána. Vzhledem k tomu, že se jedná o reklamaci v řádné záruční době 24 měsíců (nákup sekačky 28.4. 2017, reklamováno 5.4. 2018), neměla by prodejna požadovat žádnou úhradu. Sekačku jsem takto odmítl převzít a dal jsem podnět ČOI. Prodejce dále vyhrožuje platbou skladného 10 Kč za každy započatý kalendářní den při nevyzvednutí zakázky do 14 dnů po termínu ukončení opravy. Myslím, že ani toto není v pořádku, ve starém Občanském zákoníku je uvedena lhůta 30 dnů, v novém jsem toto nenašel. Prosím o radu jak dál postupovat.(Sýkora Jarmil)
Foto
Dobrý den, i v poradně dTestu se stále setkáváme s tím, že si prodávající vkládají do obchodních podmínek ujednání, které nařizuje zákazníkovi zaplatit poplatek v případě neoprávněné reklamace (tedy reklamace zamítnuté). Spotřebitel by měl prodávajícímu namítnout nezákonnost, neúčinnost takového požadavku. Ze zákona nese odpovědnost za bezvadné plnění prodávající, proto pokud se na věci vyskytne vada, jde o porušení jeho povinnosti. Spotřebitel má zejména právo se dožadovat bezplatného odstranění vady a musí ji bez zbytečného odkladu prodávajícímu oznámit. Zda za tuto vadu prodávající odpovídá, bývá často otázkou na odborníka, který věc přezkoumá a konstatuje, zda se například nejedná o důsledek opotřebení. Jen prodávající sám může ovlivnit nutnost a nákladnost posouzení vady. Navíc zákon přiznává spotřebiteli právo na náhradu nákladů, které by mu v souvislosti s reklamací vznikly. Obchodník tedy nemůže po zákazníkovi vyžadovat proplacení nákladů, jejichž výši sám určuje. Navíc když mu zákon ukládá povinnost rozhodnout o své odpovědnosti za reklamované vady zboží. Proto se ke snaze takto omezit práva spotřebitele z vadného plnění nepřihlíží. Což znamená, že na požadavek uhradit poplatek za neoprávněnou reklamaci se hledí, jako by jej prodávající nikdy nevznesl. Máte právo na vrácení reklamované věci, aniž byste měli povinnost požadovaný poplatek uhradit (na vydání věci trvejte). Jeho zaplacením nesmí prodávající podmiňovat vrácení zboží. Je povinností prodávajícího Vás správně informovat o vašich právech z vadného plnění. Zpoplatňování zamítnuté reklamace mezi ně rozhodně nepatří. Pokud se s takovým jednáním obchodníka setkáte, je skutečně na místě kontaktovat Českou obchodní inspekci, která je oprávněna uložit mu pokutu za porušení zákona o ochraně spotřebitele. Lukáš Zelený
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli mám i jako pacient právo na reklamaci. Jedná se mi o plombu, která mi po dvou měsících vypadla. Nebyla přitom nejlevnější. Jak mám postupovat? Musí mi zubař vrátit peníze nebo práci zdarma předělat? Děkuji. (Hašek)
Foto
Dobrý den, co se týče zubní plomby, domnívám se, že jde o smlouvu o dílo. Zákonná záruka na dílo de facto neexistuje. Pacient ovšem není úplně na holičkách, ani když je bez záruky a plomba se rozbije. Dílo má vadu, pokud neodpovídá smlouvě, tedy při jeho výrobě či sestavování nebylo dodrženo to, co bylo domluveno, zejména v oblasti kvality a provedení. Důležité je, že lékař odpovídá za vadu, která byla na věci od počátku, jen o ní pacient nevěděl, protože nebyla zjevná. Pacient pak může úspěšně reklamovat až dva roky od převzetí. Ovšem je třeba pamatovat na to, že vady je nejlépe vytýkat bezprostředně po jejich zjištění. Pokud lékař reklamaci zamítne, lze podat stížnost na Českou stomatologickou komoru, která po případném odborném posouzení případu jiným lékařem doporučí lékaři postup, který však není pro lékaře závazný. Lukáš Zelený
Dobrý den, moje maminka neumí říct nikomu ne. Je možné ji v tom nějak zabránit. Vůbec netušíme, komu po telefonu něco slíbí a bojíme se, že nestihneme těch 14 dní na odstoupení od smlouvy. (Jana, Příbram)
Foto
Dobrý den, s obdobnými případy se v naší poradně setkáváme velmi často. Nejlepší je v tomto případě vždy osvěta a opakování, že s lidmi, kteří po telefonu něco nabízí, se vůbec namá bavit. Zkuste dát mamince přečíst námi vydanou brožuru "Jak nespadnout do pasti", kde jsou uvedené i případy lidí, kteří se nechali napálit od pořadatelů předváděcích akcí, podomních prodejců či nabídkami po telefonu. Brožuru si můžete buď stáhnout na www.dtest.cz/past, nebo si ji nechat bezplatně zaslat na čísle 299 149 009. Lukáš Zelený
Dobrý den, máme doma 18měsíců nainstalovanou klimatizaci. Přes měsíc je z důvodu nefunkčnosti reklamovaná a firma stále není schopná závadu odstranit. Jak mohu nyní postupovat? Je možné nechat zařízení demontovat externí firmu, tak abych si nechal namontovat nové zařízení? Děkuji. Petr(Petr)
Foto
Dobrý den, ode dne uplatnění reklamace má prodejce maximálně 30 kalendářních dní na vyřízení, měl by se však snažit reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu. Rozhodnout o ní prodejce podle zákona musí ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Jen pokud si reklamace vyžádá odborné posouzení nebo odstraňování vady, může prodejce vyřídit reklamaci nejpozději ve lhůtě 30 dnů. V případě marného uplynutí této lhůty má spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy. Nevyřízení reklamace ve lhůtě 30 dnů je rovněž přestupkem, s podnětem se může spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci. Pro více informací se můžete obrátit na spotřebitelskou poradnu dTestu na čísle 299 149 009. Lukáš Zelený
Dobrý den, snažila jsem se v malém obchůdku reklamovat boty. Bylo mi ale řečeno, že tam není paní vedoucí a mám přijít jindy. Jela jsem domů, ale mám strach, aby se to neopakovalo. Já v tom městě, kde je obchod, nebydlím a musím tam jet zvlášť jen kvůli té reklamaci. Co mám dělat? (Drndová)
Foto
Dobrý den, v provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamace. Porušením této povinnosti se prodejce dopouští přestupku, a Vy můžete podat podnět České obchodní inspekci. Lukáš Zelený
O jarních prázdninách jsem s dětmi jela na hory. Věděla jsem, že sníh je sázkou do loterie, takže jsem vybrala hotel s bazénem. Bohužel, bazén byl mimo provoz. Mám nárok na nějakou slevu z ceny pobytu?(Kateřina)
Foto
Dobrý den, cestovní kancelář odpovídá za to, že zájezd bude v souladu s uzavřenou smlouvou bez ohledu na to, zda závazek plní ona sama nebo jiný smluvený dodavatel (třeba hotel). V případě nespokojenosti se spotřebitel může obrátit přímo na cestovní kancelář pořádající zájezd, popř. na cestovní agenturu, která jej zprostředkovala. Primárním nárokem je zjednání nápravy (proto je vždy třeba namítat nedostatky ihned na místě), a není-li to možné, pak již jen sleva přiměřená rozsahu a trvání vady. Vodítkem může být Frankfurtská tabulka slev přiřazující k jednotlivým nedostatkům způsob výpočtu slevy. Reklamaci je třeba uplatnit nejpozději do jednoho měsíce od skončení zájezdu. Lukáš Zelený
Mám pronajatý byt, ve kterém karma na teplou vodu. Teď začíná zlobit, nejlepší roky už má za sebou. Majitel mi řekl, že když nejsem spokojený, ať si pořídím novou. Musím ji opravdu koupit já ze své peníze nebo jí musí koupit majitel? Děkuji za radu. (Dalibor)
Foto
Dobrý den, pokud se pronajímatel a nájemce nedohodnou jinak, platí, že nájemce provádí v bytě pouze takzvanou běžnou údržbu a drobné opravy. Zbývající údržba a opravy jsou na pronajímateli. Mezi drobné opravy se mimo jiné počítají opravy zařízení, která je povinen nájemce v rámci běžné úpravy čistit – například vodovodních výtoků, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, umyvadel, van, kuchyňských sporáků. Z toho vyplývá, že o opravy byste se měl starat, ovšem kupovat novou karmu není Vaší povinností. Lukáš Zelený
Dobrý den, koupila jsem na e-shopu v listopadu 2017 tašku na notebook přes rameno. Taška se po dvou měsících nošení na zadní straně velmi ošoupala (odřela se v místě, kde je pro vnitřní kapsu umístěna patentka pro zapínání...patentka je na tašce z venku hmatatelná). Obchodník mi ale reklamaci opakovaně zamítl, že jde o běžné opotřebení, které je adekvátní délce s způsobu nošení. Je to možné? Opravdu není zákon na mé straně, když se vada stala po 2 měsících používání, kdy v tašce byl nošen notebook (což už název produktu “umožňuje”) a byla nošena přes rameno (což opět definice produktu “umožňuje)? Současně prosím o radu, zda je možné, aby mi obchodním reklamaci zamítl a neuvedl důvod zamítnutí? Předem moc děkuji za odpověď.(Marta)
Foto
Dobrý den, občanský zákoník stanoví, že vady, které se projevily do 6 měsíců od převzetí věci, existovaly již v okamžiku převzetí. Prodejce se pak odpovědnosti za nesplněnou jakost může zprostit pouze prokázáním opaku. Vzhledem k síle domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení např. o nedodržení zásad zacházení s věcí (natož aby nebyl důvod vůbec uveden), ale ideálně prokázání opaku znaleckým posudkem. Pouhé poukázání, obecné tvrzení tedy za vyřízení považovat nelze, s odkazem na § 2161 občanského zákoníku může spotřebitel nadále trvat na řádném vyřízení reklamace v zákonné lhůtě 30 dnů od uplatnění. Pokud prodejce úspěšně prokázal, že věc namítaným nedostatkem v době převzetí netrpěla a následně reklamaci zamítl, doporučuji zkontrolovat si, zda to bylo na základě důvodů, které zákon připouští. Pokud použil zákonné důvody, které se nezdají příliš přiléhavé, má spotřebitel možnost se obrátit na soudního znalce z oboru. Jejich seznam je k dohledání na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/znalci. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze po prodejci oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací. Pro více informací se můžete obrátit i na spotřebitelskou poradnu dTestu na čísle 299 149 009. Lukáš Zelený
Zajímalo by mě, jestli můžu reklamovat i zboží, které jsem si objednala z čínského eshopu. Platí pro něj vůbec nějaká pravidla?(Hedvika)
Foto
Dobrý den, reklamovat určitě můžete, ale je třeba počítat s tím, že pokud jste nakupovala u čínského e-shopu, který se přímo nezaměřuje na české spotřebitele (nemá tedy stránky v češtině, neumožňuje platit v českých korunách atd.), postupuje se podle čínského práva. Ovšem mnohé čínské e-shopy přistupují k reklamacím velmi seriózně. Bude záležet spíše na tom, u koho jste nakoupila. Lukáš Zelený
Dobrý den. Minulý týden mi obchodník strhl za placení kartou 1 % z placené částky. Co s tím můžu zpětně dělat? díky.(Josef)
Foto
Dobrý den, pokud po Vás nyní pžaduje prodejce zaplacení poplatku, namítejte jeho neoprávněnost a určitě ho neplaťte. Takto dodatečně je to složitější, můžete prodejce vyzvat k jeho vrácení, ale jsem si jistý, že se mu do toho nebude chtít. Lukáš Zelený
Mám komplikovanější dotaz. Kam můžu zajít nebo zavolat, abychom to probrali?(tom)
Foto
Dobrý den, určitě můžete využít naší spotřebitelskou poradnu na telefonním čísle 299 149 009. Naši poradci Vám rádi pomohou každý všední den od 9 do 17 hodin. Obrátit se na nás můžete i elektronicky na www.dtest.cz/eporadna. Lukáš Zelený
Dobrý den, prosím o radu. Zakoupila jsem tablet, který se do půl roku přestal dát nabít kvůli špatné zdířce v tabletu. Na reklamaci mi řekli, že to je machanické poškození a na to se záruka nevztahuje. Já jsem však jiného názoru. Oni vyrobí "šunt" ze špatného materiálu, který nevydrží ani půl roku a mohu za to já? U mobilu mi tato zdířka vydrží dva roky bez problému. Proč by měl být tablet vyjimka? Předem děkuji za odpověď. Kamila(Kamila)
Foto
Dobrý den, při zamítnutí reklmace je vhodné si zkontrolovat, zda byla reklamace zamítnuta na základě důvodů, které zákon připouští. Pokud prodejce použil zákonné důvody (jako je třeba skutečné mechanické poškození způsobené třeba špatným zacházením), které se nezdají příliš přiléhavé, má spotřebitel možnost se obrátit na soudního znalce z oboru. Jejich seznam je k dohledání na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/znalci. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně po prodejci požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací. Zkuste reklamovat ještě za použití našeho vzoru - www.dtest.cz/clanek-3275/reklamace-vyrobku. Lukáš Zelený
Dobrý den, musím zkaženou potravinu reklamovat ještě týž den, kdy jsem ji koupila? Nebo existuje nějaká lhůta? A co když jsem ztratila/omylem vyhodila doklad? Děkuji.(Dáša, Praha)
Foto
Dobrý den, reklamovat v ten samý den nemusíte, zjištěné vady u potravin je ovšem vhodné vytýkat vždy bez zbytečného odkladu (tedy co nejdříve), přestože si musí výrobky uchovat dané vlastnosti po dobu vyznačenou na obalu. Účtenka vždy poslouží nejlépe k prokázání nákupu, ovšem není jediným možným prostředkem, nákup lze prokázat i výpisem z bankovního účtu při platbě kartou, případně v krajním případě i svědeckou výpovědí. Lukáš Zelený
Dobrý den, jak mám postupovat, když si koupím zkaženou nebo závadnou potravinu? Děkuji za odpověď.(Hynek, Kutná Hora)
Foto
Dobrý den, zjištěné vady u potravin je vhodné vytýkat vždy bez zbytečného odkladu, přestože si musí tyto výrobky uchovat dané vlastnosti po dobu vyznačenou na obalu. Lukáš Zelený
Dobrý den, musí být údaje na obalu výrobků prodávaných v ČR v českém jazyce? Koupila jsem si samohřejivou, kosmetickou náplast, která měla ve složení jen anglické názvy (a nešlo jen o chemické sloučeniny), a až po aplikaci (a také překladu složení do češtiny) jsem zjistila, že jsem na jednu složku alergická. Mám šanci náplast reklamovat?(Dana (58), Brno)
Foto
Dobrý den, prodejce má povinnost poskytnout spotřebiteli návod v písemné formě a českém jazyce, nejsou-li pravidla užití výrobku obecně známá. Pokud přiložený návod není v českém jazyce, jedná se o vadu zboží, a Vy tak můžete uplatnit reklamaci. Lukáš Zelený
Dobrý den, pokud reklamuji vyúčtování elektřiny, musím ho nejdřví zaplatit?(Martin Valíšek, Praha)
Foto
Dobrý den, samotná reklamace nemá odkladný účinek, což znamená, že došlou fakturu musíte zaplatit. Pokud se později s dodavatelem dohodnete, nebo bude rozhodnuto, že Vaše reklamace je oprávněná, dodavatel Vám neoprávněně fakturovanou částku vrátí. Součástí dohody nebo rozhodnutí může být i to, že dodavatel uhradí Vaše případné náklady spojené s reklamací. Lukáš Zelený