Špinavá matrace, střevní chřipka či nuda: Jak reklamovat dětský tábor?

Autor: ula - 
10. srpna 2017
05:00

Poslali jste potomky za velké peníze na tábor a oni si neustále stěžují, že něco není v pořádku. Mohou to přehánět, tak se pro jistotu na místo zajedete podívat a zjistíte, že mají pravdu. Lze takový zážitek reklamovat? V České republice není speciální zákon, který by přímo upravoval dětské tábory a jejich provoz. Nicméně právo obsahuje dostatek prostředků, kterými dokáže řádný chod zajistit a případně vymoci poškozeným náhradu.

„Čistě laickým okem bychom mohli říct, že se jedná o zájezd a že jej bude zákon posuzovat stejně jako služby cestovního ruchu. I když dětský tábor může splňovat definici zájezdu (delší než 24 hodin, zahrnuje přenocování, ubytování a stravu), tak zájezdem není. Rozdíl je v tom, že pořadatelem zájezdu je cestovní kancelář, která k této činnosti potřebuje koncesi,“ uvádí právník společnosti Vaše nároky.cz Petr Novák.

Pořadateli dětského tábora naproti tomu bude stačit živnostenské oprávnění pro živnost „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“. Jedná se o tzv. volnou živnost, a není tak vyžadována odborná ani jiná způsobilost. Stačí tedy splnění obecných podmínek, kterými jsou plná svéprávnost a bezúhonnost.

Jaké dát dětem kapesné na tábor?

Video Kapesné na letní tábor - Andrea Ulagová

Zvláštní požadavky

Pokud by byl ovšem tábor určen pro děti do tří let, tak bude nutné splnit zvláštní požadavky, kde je vyžadována odborná způsobilost. Jedná se totiž o tzv. vázanou živnost. V případě této živnosti musí být navíc zajištěn její výkon pouze osobami, které splňují určenou odbornou způsobilost.

„Kromě získání patřičného živnostenského oprávnění bude muset pořadatel zajistit veškerou organizaci a vybavení tábora, aby došlo k naplnění veškerých podmínek právních předpisů, zejména hygienických požadavků. Je potřeba myslet také na personální zajištění a výběr vhodných vedoucích,“ upozorňuje právník.

Odpovědnost vedoucích tábora

Vedoucí táborů jsou podle nového občanského zákoníku odpovědní za náležitý dohled nad svěřenými dětmi. Avšak i zde je odpovědnost ohraničená pomyslnými mantinely.

Vedoucí, který vykonává nad dětmi dohled, bude odpovědný pouze za předpokladu, že dohled zanedbal. Zanedbání dohledu je vždy nutné posuzovat podle konkrétní situace. Jestliže si například dítě odře koleno během hry, tak za takový úraz vedoucí zpravidla odpovědný nebude. Pokud však vedoucí nechají koupat děti samotné v rybníku a některé z nich by se topilo, budou za újmu na jeho zdraví plně odpovědní. V takovém případě lze po vedoucím požadovat odškodnění.

Poškození cizí věci dítětem

Na dětském táboře může také dojít k situaci, kdy dítě poškodí cizí věc nebo zraní svého kamaráda. V takovém případě bude hrát roli několik faktorů. Nejprve bude nutné posoudit, zda bylo dítě vzhledem ke svému věku schopno posoudit následky svého jednání a své jednání ovládnout. Odpovědné může být tedy i nezletilé dítě, ale odpovědnost se musí posoudit subjektivně s ohledem na konkrétní dítě. Nerozhoduje tak věk, ale posuzuje se například rozumová vyspělost, vnímavost, chápavost, zkušenosti, vzdělání nebo sociální okolnosti.

Nový občanský zákoník počítá i s variantou, že pokud by nebyl nezletilý způsobilý ovládnout své jednání a posoudit jeho následky, tak by mohl mít poškozený nárok na náhradu škody, jestliže by to bylo spravedlivé se zřetelem k majetkovým poměrům škůdce a poškozeného. Zde se uplatňuje sociální hledisko a bylo by tak nutné zkoumat majetkové poměry obou dětí, tedy poškozeného a toho, které škodu způsobilo.

Strava a ubytování

Jestliže děti na táboře nedostávají slíbenou stravu, například není dodržen počet jídel během dne, kvalita jídel nebo slíbená dieta, tak se jedná o pochybení pořadatele tábora. Z hygienických předpisů přímo vyplývá, že denně musí být pro děti zajištěna snídaně, přesnídávka, oběd, svačina a večeře. Součástí snídaně musí být teplý nápoj. Jedno z hlavních jídel musí navíc vždy být teplé. Strava by měla odpovídat věku a fyzické zátěži dětí.

„Za porušení povinností pořadatele by bylo možné požadovat náhradu škody, která tím byla způsobena. Mohlo by se jednat například o újmu na zdraví nebo třeba náklady na dietní stravu, kterou si dítě muselo samo zajistit. Současně by bylo možné žádat také slevu z ceny tábora nebo vrácení rozdílu v ceně, kterou bylo potřeba připlatit za speciální stravu,“ dodává právník.

Hygienické podmínky

Je nutné zdůraznit, že tábory musí splňovat přísné hygienické požadavky. Jedná se například o zajištění pitné vody, skladování potravin, zařízení prostor pro stravování a přípravu pokrmů. Především nelze podávat ani používat potraviny, které mohou být zdravotně závadné.

Na táborech musí být zajištěny podmínky pro osobní hygienu. V umývárně musí být zajištěno na pět dětí jedno umyvadlo. Tím se rozumí samozřejmě umyvadlo s tekoucí vodou a odtokem. Dále musí být zajištěna možnost koupání nebo osprchování v teplé vodě alespoň jednou za týden. Hygienickými požadavky je stanoveno, že musí být zřízen jeden záchod na patnáct dětí. Toalety musí být oddělené pro děvčata a pro chlapce.

„Pokud máte podezření, že nejsou dodrženy stanovené hygienické požadavky, o čemž může svědčit střevní chřipka dítěte, tak bych doporučil se obrátit na příslušnou hygienickou stanici. Jestliže by došlo ke zjištění pochybení pořadatele tábora a porušení hygienických předpisů, tak by bylo možné se domáhat náhrady škody,“ radí Novák.

Neposkytnuté služby

Jestliže by nebyly dodrženy slíbené služby nebo podmínky tábora, ke kterým se pořadatel zavázal, tak by bylo především možné požadovat slevu z ceny tábora.

Tyto případy nastanou zejména u táborů s nějakým zaměřením, jako je třeba výuka cizích jazyků.  Bude se tak jednat o nesplnění povinnosti pořadatele, když třeba na táboře nebyli slíbení rodilí mluvčí anebo by se dětem nevěnovali.

Chcete navštívit dítě na táboře? Poslechněte si názor odborníka:

Video Chcete navštívit dítě na táboře? Raději ne, říká odborník - Blesk TV

Krádež nebo ztráta věci

Pokud se dítěti ztratí na táboře nějaká věc, tak by byla odpovědnost vedoucích nebo pořadatele dána jen tehdy, pokud něco zanedbali. Mohlo by se jednat třeba o situaci, když by nezajistili dostatečně vstup do tábora a mohly by se v něm tak pohybovat cizí osoby.

Větší šance pro uplatnění náhrady škody by mohla být vůči provozovateli ubytování. Ten je totiž přímo ze zákona odpovědný za škodu na věci, která byla vnesena do ubytovacích prostor.

Tresty a zákazy

Pořadatel tábora nebo vedoucí se samozřejmě musí zdržet jakýchkoliv fyzických trestů, které jsou naprosto nepřípustné. V případě trestů formou zákazů účasti na nějaké aktivitě by mělo především záležet na domluvě s rodiči nebo podmínkách pořadatele tábora, se kterými rodiče souhlasili. Přikročení k zákazům podobného druhu by ovšem mělo být vždy důkladně zváženo a citlivě provedeno.

Případy zabavení mobilního telefonu nebo tabletu by měly být posuzovány podobně. Obecně by k tomuto vedoucí neměli přistupovat. Nejedná se o žádné školní zařízení, kde jsou stanovena pravidla konkrétními předpisy, ale o smluvní vztah. Samozřejmě pokud by s tím rodiče souhlasili v rámci podmínek pořádání tábora, tak by takový postup byl možný. Jestliže by tomu tak ovšem nebylo, tak je tablet či telefon pořád ve vlastnictví dítěte nebo jeho rodičů, tudíž vedoucí nemá právo do tohoto vlastnického práva zasahovat a tyto věci zabavit.

Bazén na táboře probíjel:

Video Bazén co probíjel - Jana Ulrichová

Reklamace tábora

Jestliže tábor nesplnil podmínky, které předem například ve smlouvě deklaroval, je možné uplatnit reklamaci. Důvodem pro reklamaci může být například chybějící vegetariánské jídlo, pokud bylo přislíbeno, či nevyhovující ubytování, pokud bylo uvedeno jiné, nebo chybějící rodilý mluvčí na cizojazyčném táboře, jehož působení bylo slíbeno.

Podle zákona o ochraně spotřebitele má pořadatel tábora povinnost vyřídit reklamaci do 30 dnů od jejího uplatnění. Jestliže reklamaci zamítne, nezbývá, než řešit spor mimosoudní a následně také případně i soudní cestou. Pro úspěšné uplatnění reklamace je potřeba ji mít podloženou důkazy, jako jsou fotografie, výpovědi svědků či potvrzení vedoucích nebo pořadatele tábora, že k chybám došlo.

Příklad: Pokud zjistíte, že dítě spí na proleželé a špinavé matraci ve zchátralé chatce, i když provozovatel tábora deklaroval nové krásné pokoje, pořiďte fotografie těchto vad, nebo o to požádejte samotné dítě. Vzhledem k dostupnosti dnešních mobilních telefonů s fotoaparátem by to neměl být problém. Následně zkuste kontaktovat ostatní děti, popřípadě jejich rodiče, zda měli stejný problém. Vše písemně podejte pořadateli tábora ve formě stížnosti a s požadavky na okamžitou nápravu. Pokud k nápravě ihned nedojde, nebo vám o vadách dítě řekne až po skončení zájezdu, ale má zajištěné důkazy, obraťte se na pořadatele tábora s reklamací. 

 

Sledujte pořady Blesk Zpráv

Epicentrum S prezidentem v Lánech Ptám se, pane premiére

Redakce Blesk Zpráv pro vás každý týden od pondělí do čtvrtka připravuje pořad Epicentrum s rozhovory na aktuální témata. Kromě toho vám pravidelně přinášíme názory prezidenta Miloše Zeman v pořadu S prezidentem v Lánech a zpovídáme i premiéra Andreje Babiše.

Aktuálně: Koronavirus

Volby 2020 (podzim)

Krajské volby 2020 Senátní volby 2020

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Další videa
Články odjinud