Neděle 5. prosince 2021
Svátek slaví Jitka, zítra Mikuláš
Zataženo, déšť se sněhem 2°C

Adidas jede, Baťa zvládá, Prada ne: Kdo je na hraně porušování lidských práv?

Autor: sou - 
15. července 2016
06:12

Obuvnické firmy nemají nastavené procesy k předcházení porušování lidských práv. Ukázal to výzkum celoevropské iniciativy v Česku známé jako Obuj se do toho (Change Your Shoes). Za vyloženě etickou a transparentní nelze podle něj považovat ani firmu s českými kořeny, tedy Baťu. Je sice na dobré startovní pozici, ale čeká ji ještě dost práce v úpravě obchodních praktik k naplnění povinností týkajících se lidských práv a jejich implementaci. K nejlepším firmám patří Adidas.

„Obecně je transparentnost v rámci obuvnického průmyslu poměrně nízká. Co se týče aktivit firem v souvislosti s odpovědností, nemají procesy nastavené tak, aby skutečně efektivně předcházely porušování lidských a pracovních práv. I přes to, že se některé firmy do jisté míry snaží, skutečný dopad jejich aktivit je v praxi velmi omezený,“ uvedl Petr Mareš z organizace NaZemi, která je součástí platformy stojící za výzkumem.  

Vůbec nejhůře z 23 firem dopadly Gabor, Geox a Prada, které dopady svého podnikání v podstatě neřeší vůbec. U první jmenované iniciativa Obuj se do toho spatřuje určité riziko v obchodních praktikách, které prý neumožňují prevenci, zmírnění a nápravu závažného porušování lidských práv v celém dodavatelském řetězci. „Aktivity firmy Gabor jsme vyhodnotili jako prozatím nedostatečné pro převzetí odpovědnosti za objasnění způsobu, jakým řeší negativní dopady na pracovní a lidská práva v dodavatelském řetězci,“ uvedla.

U Geoxu zase nastolené standardy a procesy neumožňují komplexní identifikaci negativních vlivů na pracovní a lidská práva ani nechrání zranitelné skupiny v dodavatelském řetězci, což organizace považuje za vysoké riziko. „Firma Prada podle nás podniká jen málo kroků k převzetí odpovědnosti za objasňování a řešení negativních dopadů na pracovní a lidská práva,“ upřesňuje iniciativa. 

Baťa je v oblasti lidských práv na dobré cestě

Mezi firmy na dobré cestě patří kromě Clarks, Deichmann, Lowa, Nilson, Mango i Baťa. Firma má celkem 55 továren, z čehož jedna je přímo v České republice a vyrábí zhruba 15 procent obuvi. Na základě předložené dokumentace firma například vypracovala systém auditů pro kontrolu a dodržování stanovených standardů v souladu s programem Global Social Compliance Programme (GSCP). Postup při hodnocení asijských dodavatelů spočívá v kontrolním auditu. 

V Číně a Indii pak tým Bati provádí audity dodavatelů podle směrnice k sociálním a ekologickým auditům a jejich dodržování a svým dodavatelům nabízí podporu a školení zaměřené na etický kodex prostřednictvím workshopů a individuálních setkání. Navíc firma uvedla, že již více než 3 roky spolupracuje s organizacemi HIVOS a FLA a dalšími mezinárodními značkami na projektu, jenž má vymýtit dětskou domácí práci v Indii.

„Na základě předložených informaci jsme dospěli k závěru, že firma Baťa je na dobré startovní pozici, ale čeká ji ještě mnoho práce, než se jí podaří upravit obchodní praktiky tak, aby naplnila svoje povinnosti týkající se náležité péče v oblasti lidských práv. Doufáme, že ve stejném tempu jako přepracování programu proběhne také jeho implementace,“ zmiňuje iniciativa. 

Adidas podporuje činnost odborů v dodavatelských továrnách 

Nejlépe  skončily firmy Adidas, Euro Sko a El Naturalista. Tyto firmy mají již například vypracované etické kodexy či jsou součástí vícestranných iniciativ, které se soustředí na řešení pracovních podmínek a s tím souvisejících negativních sociálních dopadů. 

Adidas navíc podepsal indonéský protokol o svobodě sdružování, čímž podporuje činnost odborů v dodavatelských továrnách. Relativně pozitivně hodnocená značka El Naturalista pak na rozdíl od většiny ostatních výrobní továrny sama vlastní. Provozuje je ve Španělsku (35 % produkce) a Maroku (65 % produkce). Ve všech jejích továrnách fungují odbory, se kterými má uzavřené kolektivní smlouvy.

Za rok 2014 přes 24 milionů párů bot 

Cílem výzkumu bylo získat přehled o stavu sociální udržitelnosti v obuvnickém průmyslu a také poskytnutí spotřebitelům informace o tom, do jaké míry firmy bojují proti problémům v oblasti práv dělníků a dělnic. Jen v roce 2014 totiž bylo vyrobeno přes 24 milionů párů bot, což odráží celou dynamiku globálního trhu. Takzvaná „fast fashion“ udává směr spotřebitelským trendům v Evropě i ve všech rozvíjejících se zemích, jejichž bohatství roste. 

Náročnost výroby a časový a cenový tlak pak mají dopad na pracovní podmínky a život dělníků a dělnic nehladě na to, kde žijí. Podle Obecných zásad OSN pro oblast byznysu a lidských práv mají firmy odpovědnost za dodržování lidských práv v celém globálním dodavatelském řetězci. Vyhodnocení reakcí jednotlivých firem a dostupné dokumentace ukázalo, že tyto firmy své závazky v oblasti respektování lidských práv prozatím neplní. 

„Věříme, že výsledky zprávy povzbudí firmy, aby se inspirovaly aktivitami, které v tomto směru podnikají ostatní. Věříme také, že získané informace umožní součinnost organizovaných dělnických aktivit a samotných značek a další rozvoj náležité péče v oblasti lidských práv,“ uzavřela iniciativa.

djaba ( 15. července 2016 13:58 )

 Tak a teď mi někdo řekněte , o čem je ten článek .

Zobrazit celou diskusi
Další videa