Babiš si rýpl do poslanců kvůli suchu i rozpočtu. Brabec zmínil povodně a lhaní

Autor: ČTK, simao - 
17. června 2020
13:56

Kdo říká, že současná vláda nedělá nic v boji se suchem, lže – s takovým vzkazem dnes předstoupil před novináře ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO), který spolu s Andrejem Babišem (ANO) a vládním kolegou Miroslavem Tomanem (za ČSSD) vyrazil mj. mezi tůně na Benešovsku. Všichni tři si rýpli do čtvrteční mimořádné schůze Sněmovny. Babiš vedle toho zmínil i problém se schválením schodku rozpočtu ve výši 500 miliard.

Andrej Babiš s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem (oba ANO) a ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem (za ČSSD) vyrazil místo Sněmovny do terénu – kvůli problému sucha v Česku a zadržování vody v krajině.

„Já jsem tady požádal mé kolegy pana ministra Tomana a pana ministra Brabce o tuto návštěvu, abychom v praxi viděli, jak bojujeme proti suchu. Zítra na to svolala opozice ve Sněmovně speciální bod. Jak se to jmenuje, ten bod?“ tázal se Babiš Brabce při tiskovce u jedné z tůní. „Dokonce mimořádná schůze,“ reagoval Brabec.

Babiš si rýpl do poslanců

„Mimořádná schůze, kde celý den budou mluvit o tom, jak se to má dělat a my to už děláme. My jsme tady na místě, kde vzniklo kolik, osm tůní? Je to tak?“ pokračoval Babiš. „Devět větších,“ doplnil ho Brabec.

„Devět větších tůní, to znamená zadržování vody v krajině. Jsem dostal informaci, že zrealizujeme asi až tisíc tento rok, minulý rok to byla jen třetina, takže je potřeba to propagovat, protože samozřejmě ten hlavní evropský green deal, nebo to hlavní motto Evropy boje proti klimatické změně, u nás samozřejmě boj proti suchu a zadržování vody v krajině, a ten my realizujeme,“ říkal dále premiér.

„Já jsem žádal kolegy, aby předložili konkrétní projekty tento rok, kde by eventuálně chyběly peníze na to. To je i součástí teď tolik diskutovaného deficitu,“ podotkl Babiš. „Já myslím, že to realizujeme úspěšně a máme se čím pochlubit (...) Je potřeba samozřejmě ještě přesvědčovat některé investory nebo starosty, že je důležité u nás zadržovat vodu,“ dodal.

U nádrže Želivka následně Babiš k diskutovanému schodku rozpočtu ve výši 500 miliard, který se nezamlouvá ani KSČM, podotkl: „Neumím si představit, že by ten rozpočet nebyl schválen tak, jak jsme ho předložili, protože je tam rezerva jenom 36 miliard a tam nemáme ani příspěvek na lázně, ani kompenzace pro cestovní ruch. Takže si neumím představit, že by to Sněmovna nechválila, protože samozřejmě tím by zablokovali všechno.“

Podle něj je také otázka, jestli bude návrh schválen v legislativní nouzi, nebo klasickým postupem. Hrozí tak, že by se vše o více než měsíc odložilo, varoval premiér. Piráti a KDU-ČSL podle premiéra na rozdíl od zbytku opozice přišli s konkrétními návrhy, ostatní jen vše odmítají. 

Brabec: Žádná mimořádná schůze nikdy nic nevyřešila

„Žádná mimořádná schůze nikdy žádný problém nevyřešila a nevyřeší ani sucho. To samozřejmě vyřeší sv. Petr, Pán Bůh a taky samozřejmě naše opatření, kdy chceme tu vodu, která spadne, zadržet,“ rýpl si ministr Brabec.

„Budujeme stovky tůní, rybníků, mokřadů, remízků. A to je myslím velmi dobrá odpověď na otázku, kterou určitě zítra také vznese opozice na té mimořádné schůzi – oni vyčítají vládě, že my nerealizujeme programy na zadržení vody v krajině a máme jenom nějaká technická opatření. To bych chtěl říct se vší vážností, že je totální, ale totální nesmysl (...) Z mokřadů se ale město nenapije, musí se dělat i opatření na posílení zdrojů pitné vody, proto přehrady a vodárenské nádrže. Na druhou stranu ani plná přehrada automaticky neznamená bohatou krajinu, která skutečně má vodu. Musí se dělat kombinace opatření. Některá trvají měsíce, některá roky,“ pokračoval Brabec.

„Kdo říká, že proti suchu nepostupujeme, tak lže,“ ohradil se dál Brabec. U zdrojů pitné vody pak zmínil: „Do budoucna je jasné, že ty zdroje pitné vody, které jsou dnes v podzemí a měly vodu v 10 metrech, vyschly, měly vodu ve 30 metrech, vyschly. Dneska už berou vodu z 80 metrů a za pár roků se může stát to, že ani tam nebude voda. Řešením je postupně obce napojovat na kapacitní vodovody.“

Brabec zmínil i nedávné bouřky a povodně. „Byť teď jsme zažili v mnoha oblastech ČR přívalové povodně, tak ale pořád na desítkách procent území je stále sucho,“ upozornil ministr na nedostatek podzemní vody. Jmenoval i problematické oblasti, jako je jižní Morava, Žatecko, Lounsko a Rakovnicko či Podkrušnohoří.

Video Expert o extrémním suchu: V některých místech chybí rok a půl srážek. Musíme se přizpůsobit. - Pavlína Horáková, Lukáš Červený

Peněz na zadržení vody v krajině je dostatek, obce a další vlastníky ale často odrazuje administrativa, míní však Brabec. Do budoucna by se však měla administrativní zátěž při žádání o dotace snížit, zmínil Brabec.

„Někde je to majetkově problematické, ale spíš žadatele odradí, že je s tím spojena administrativní zátěž. Tu se snažíme výrazně snížit,“ uvedl Brabec. Podle něj je o podobná opatření v poslední době přesto větší zájem a už na začátku letošního roku tak mohlo být schváleno 217 nových projektů v podobě úprav vodních toků či budování tůní, mokřadů, remízků či stromořadí v krajině za miliardu korun. „Jsou to opatření, která jsou rychlá, levná a dají se jich dělat tisíce ročně,“ pokračoval Brabec.

Projekt tůní u Postupic na Benešovsku vybudoval vlastník pozemků a majitel zámku Jemniště Jiří Sternberg ještě v době, než se stal v obci starostou. Na projekt získal dotaci 1,3 milionu Kč. Díky tomu vznikla soustava menších a větších tůní, která pomůže nejenom dotovat podzemní vody a zlepšit místní mikroklima, ale má význam i pro ochranu přírody a biologickou rozmanitost druhů. „Život je tady bohatší, jsou to mraky žab, které jsou slyšet, létají sem černí čápi a hnízdí divoké kachny,“ řekl Sternberg ČTK.

Toman: Nebudeme bezmyšlenkovitě zaplavovat

Ministr zemědělství Toman uvedl, že mokřady a tůně jsou správná věc, ale je třeba dělat řadu opatření včetně přehrad coby vodárenských nádrží.

„Musíme budovat vodárenské nádrže, protože potřebujeme, aby lidé měli dostatek pitné vody, ale to neznamená, že budeme bezmyšlenkovitě zaplavovat jakékoli území. Budeme to zaplavovat tam, kde je to potřeba vybudovat a dodat lidem pravidelně pitnou vodu,“ podotkl.

I pozemkové úpravy se budou podle nového zákona dělat tak, aby zadržovaly vodu v krajině. Toman zmínil, že je nutné zavést i ústavní ochranu pitné vody, aby se pitná voda označila za prioritu. Zítřejší mimořádná schůze podle něj ale přinese pouze ztracený čas.

Video Ředitel ČHMÚ k suchu: Děsí mě, jak se naplňují 10 let staré prognózy. - Blesk TV

flesch2z ( 20. června 2020 07:34 )

Do p*dele to jsou bláboly a lži, to by jeden vyskočil z kůže.
Vždyť ta Babišova smečka neumí postavit ani byty, ani dálnici a chce stavět přehrady a vodárenské nádrže. Zloději a lháři jsou. A tunelblok, který jim každou korunu navíc odhlasuje, taktéž.

ActimeI ( 18. června 2020 07:31 )

A také nařídili přírodě, aby nepršelo, viď troubo.

zdenek43 ( 18. června 2020 00:07 )

Komunisté v dobách kolektivizace a masivního rozvoje zemědělství potřebovali dostat vodu z krajiny. Využívali k tomu „drenážní“ (nebo meliorační) systémy, tedy jakési skryté odvodňovací kanály či trubky. Dnes však voda v krajině naopak chybí a úprava těchto systémů se jeví jako jedna z nejúčinnějších opatření proti suchu. !! „Řešme příčiny, nikoliv následky" !!

Zatímco v roce 1955 v Československu došlo k odvodnění 12 197 ha, v roce 1975 to bylo již 72 855 ha - Zlo zvané meliorace...

Stavby zemědělského odvodnění patří v ČR k nejrozšířenějším hydromelioračním stavbám, odvodněno je přes 1,1 milionů hektarů, což je přibližně 25 % zemědělské půdy. Při zmírňování sucha v krajině nemůže být podle ústavu problematika hydromeliorací opomíjena. Vedle podpory závlah, které pro provoz vyžadují zdroj vody, jsou nutností i inovace odvodnění. „Řešme příčiny, nikoliv následky"...

nejintenzivněji však byly realizovány v období let 1965-1990. Tyto aktivity měly v ČR za následek poměrně vysokou míru regulace drobných vodních toků a plošně významný rozsah staveb drenážního odvodnění, což obojí významně ovlivňuje odtokový proces v krajině.... se však odvodnilo více, než bylo pro zemědělství potřeba. „Tímto způsobem bylo zasíťováno velké procento zemědělské půdy, včetně luk a pastvin, a to i tam, kde to nebylo zamokřené, ale plnil se plán atd.

Systém však hraje svojí roli v současném problému sucha. „Odvodnění prohlubuje dopady výskytu období sucha (všech jeho forem), neboť stávající řešení není zpravidla vybaveno mechanismy k regulaci odtoku a k retenci drenážních vod.

zdenek43 ( 18. června 2020 00:00 )

Komunisti to s odvodňováním polí a mokřin přehnali, i proto přišlo sucho .. Dokonáno! Puč se zdařil. Komunisté si udrželi vliv, moc a hlavně majetek. Stále jsou pány v tomto státě. Pokračuje se v kultuře papalášství, kradení, úslužnosti policie a soudů k vládnoucí třídě.
Výchova kádrů od sedmdesátých let byla úspěšná. Nejprve byli manažery puče a potom těmi kdo dohlíží na uhlazení stop z nejvyšších ústavních funkcí.


Ing. Miroslav T o m a n, CSc. /1935/ - podnikatel?? v potravinářském průmyslu, bývalý československý politik Komunistické strany Československa, ministr zemědělství a výživy České socialistické republiky, ministr zemědělství a výživy ČSSR, místopředseda vlád České socialistické republiky a ČSSR, předseda České komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj, poslanec České národní rady a Sněmovny národů Federálního shromáždění za normalizace...

S Y N ..... Ing. Miroslav T o m a n, CSc. /1960/ - podnikatel?? v zemědělství a bývalý náměstek ministrů zemědělství, od roku 2007 prezident Potravinářské komory ČR, od července 2013 do ledna 2014 ministr zemědělství ve vládě Jiřího Rusnoka a od března 2014 do března 2017 i prezident Agrární komory ČR. Od června 2018 opět zastává post ministra zemědělství ČR, tentokrát však za ČSSD ve druhé vládě Andreje Babiše....

Ing. Miloš Z e m a n , dr. h. c. - politik, ekonom, prognostik a třetí prezident České republiky. Úřadu se poprvé ujal složením slibu 8. března 2013 a druhé funkční období zahájil přesně o pět let později.

!! 1984 - 1989 Agrodat, státní podnik,,
..AGRODAT byl počítačový zemědělský podnik, který jednak zpracovával statisticky data ze zemědělských družstev a statků (statistiky prudukční, ekonomické atd.) !!

Adalsi a dalsi ... Ing. Andrej Babiš - Agrofert je největším tuzemských koncernem v zemědělství...

zdenek43 ( 17. června 2020 23:12 )

je TO stale dokola - NEJVETSI :::LHAR KRICI CHYTTE LHAZE . . . .

Kdo říká, že současná vláda nedělá nic v boji se suchem, lže .....Zatímco v roce 1955 v Československu došlo k odvodnění 12 197 ha, v roce 1975 to bylo již 72 855 ha - Zlo zvané meliorace

CO TAKHLE ZACIT U SEBE . . . . . Do vysušeného mokřadu u Uherčic Agrofert poslal traktory!!!

duben 2020 - Vysušený mokřad u Uherčic na Břeclavsku, který sloužil jako místo pro rozmnožování vzácných ptáků a obojživelníků, už začala obdělávat zemědělská firma Zemos. Firma patří do koncernu Agrofert.

Vzácný mokřad, který na pozemcích u Uherčic vznikl v roce 2015, fungoval jako významné hnízdiště vzácných ptáků a pomáhal k rozmnožování žab. Během Velikonoc ale záhadně zmizel. Kvůli zprovoznění starého melioračního zařízení se během několika dnů ze 7 hektarů rozlehlého mokřadu Tály stala zase vyprahlá hlína.

Mokřad vznikl jako havárie vodního díla ve společném vlastnictví státu a desítek privátních vlastníků. A TADY JE TEN ZAKLANI PROBLEM d r e n a r e - Zlo zvané meliorace - budovani KOLEKTIVIZACE ZEMEDELSTVI CSSR do roku 1989 SOUDRUHY - soudruhy - kteri i dnes v 21.stoleti 2020 vladnou Ceske republice !!!! Zatímco v roce 1955 v Československu došlo k odvodnění 12 197 ha, v roce 1975 to bylo již 72 855 ha.

Zobrazit celou diskusi
Další videa
Články odjinud