"Nechceme být součástí zločinného spolčení," zdůraznil Mackovík, který se trestní oznámení chystá odeslat přímo na národní centrálu proti organizovanému zločinu. Komunisté podle Mackovíka v postupu Libereckého kraje shledali několik pochybení v rámci trestního zákoníku i v rámci zákona o zadávání veřejných zakázek. Hejtman Půta a vedení kraje podle něj měli posudky právníků, které na možnou nezákonnost jednání upozorňovaly, přesto jednali v rozporu s doporučeními. "I závěry antimonopolního úřadu pak jasně ukázaly, že došlo k porušení zákona," dodal Mackovík.

Protikorupční policie už se ale podobným oznámením zabývá, upozornil dnes novináře hejtman. Kriminalisté zasahovali na krajském úřadu, v ČSAD Liberec a také v poradenské firmě NEXIA AP na začátku dubna. Zajímali se o materiály, které souvisejí se zajištěním dopravní obslužnosti v oblasti Sever. Zahrnuje Liberecko a Frýdlantsko a na základě příkazní smlouvy ji zajišťuje ČSAD Liberec. Policie se zajímala také o záměr kraje odkoupit majoritní podíl akcií tohoto dopravce a záměru na zřízení takzvaného vnitřního dopravce. Jen z krajského úřadu si tehdy odnesli nějakých deset až 12 šanonů dokumentů.

Komunisté také kritizují rychlost, s jakou se krajští radní rozhodli přijmout nabídku majoritního vlastníka ČSAD Liberec, který kraji nabídl darem 200 akcií společnosti. LIAD nabídl kraji jen zlomek ze 76.380 akcií, které ve firmě vlastní. Dar je v nominální hodnotě 20.000 korun. Radní v závěru března dar přijali a hejtman bezprostředně po tom podepsal smlouvu. "Obávali jsme se, že by si to pan Wasserbauer (majoritní vlastník LIAD) mohl rozmyslet, ve smlouvě je podmínka, že nabude platnosti až poté, co majetkový vstup do firmy schválí zastupitelé a také valná hromada společnosti ČSAD Liberec," řekl dnes novinářům Půta.

Liberecký kraj zaplatil loni za zajištění autobusové dopravy 300 milionů korun, letos už to bude vzhledem k dalšímu růstu mezd 329 milionů. Na každou korunu, kterou v autobusu zaplatí cestující, připlácí kraj 1,63 Kč. Peníze, které kraj na dopravu vynakládá, chce mít pod kontrolou, proto už loni zastupitelstvo schválilo zřízení vnitřního dopravce. Záměr podporují i komunisté, podle Mackovíka, by ale chtěli jít raději cestou vlastní organizace zřízené na "zelené louce", jako to udělali v sousedním Ústeckém kraji. Nákup akcií krachující dopravní firmy se jim nelíbí. Podle Půty je to ale šance, jak zjistit skutečné náklady na autobusovou dopravu.