Výroční ceny OSA byly dnes uděleny v pražském Divadle ABC. Dramaturgie večera a moderování se ujala, stejně jako v loňském roce, dvojice herců z divadla Vosto5 - Ondřej Cihlář a Petr Prokop. V doprovodu Epoque Orchestra vystoupili Žofie Dařbujánová, Iva Marešová, Mirai Navrátil, Jindra Polák a Milan Cais.

Svaz ocenil už po třinácté nejúspěšnější hudební skladatele, textaře i nakladatele v 15 kategoriích. Ceny jsou udělovány na základě zasílaných statistik od rozhlasových a televizních vysílatelů, provozovatelů hudebních on-line služeb, výrobců a prodejců nosičů nebo pořadatelů koncertů. Pouze Zlatá cena OSA za přínos české hudbě a Zlatý fond OSA za dlouhodobě nejhranější skladby nebo autory jsou uděleny na základě rozhodnutí Dozorčí rady OSA.

"Zakládáme si na tom, že Výroční ceny OSA jsou jako jediné v České republice udělovány na základě zasílaných statistik. Věrně tak odrážejí to, jakou hudbu si kupujeme, posloucháme v rádiu nebo na jaké koncerty chodíme nejvíce," uvedl předseda představenstva OSA Roman Strejček.

Hned tři ceny si na Výročních cenách OSA odnesl Richard Krajčo. Byl oceněn jako nejúspěšnější skladatel populární hudby, nejúspěšnější textař a jako frontman skupiny Kryštof, která získala ocenění nejúspěšnější koncert roku za své vystoupení na stadionu na Strahově.

Nejúspěšnějšími mladými autory do 30 let se stali Sebastian Navrátil za oblast populární hudby a Jiří Najvar za hudbu vážnou. Autoři do 30 let obdrželi od OSA šek v hodnotě 50.000 korun. Nejúspěšnějším skladatelem vážné hudby se stal Jan Zástěra, který získal i cenu Vážná skladba roku, kterou byla v roce 2017 Korunovace českých králů.

Populární skladbou roku se stala, stejně jako v loňském roce, Pohoda, jejímiž autory jsou Tomáš Krulich (hudba) a Milan Špalek (text) ze skupiny Kabát. Nejúspěšnějšími autory v zahraničí se stali skladatelka Sylvie Bodorová v oblasti vážné hudby a Zdeněk Gurský v oblasti populární hudby. Jako nejúspěšnější nakladatel loňského roku byl oceněn Universal Music Publishing. Autoři a nakladatelé si letos odnesli zbrusu novou cenu, o jejíž podobu se postaral výtvarník a hudebník Milan Cais ze skupiny Tata Bojs.

OSA je sdružením skladatelů, textařů, hudebních nakladatelů a jiných nositelů práv, například dědiců. Spravuje autorská majetková práva k hudebním dílům. OSA zastupuje 3,5 milionu nositelů práv, z toho je více než 9000 domácích.