V Giacomettiho institutu, jak zní oficiální název muzea, bude v rámci stálé expozice k vidění rekonstrukce umělcova ateliéru. Vdova Annette Giacomettiová si většinu věcí z ateliéru ponechala, a návštěvníci tak budou moci poprvé spatřit některá dosud nevystavená díla i původní nábytek.

Nové muzeum chce každoročně uspořádat tři až čtyři výstavy, které se budou věnovat různým aspektům Giacomettiho tvorby, jeho vztahu k dalším umělcům a spisovatelům té doby a dopadu jeho díla na další generace.

Alberto Giacometti byl jedním z nejproslulejších sochařů 20. století, ale také maloval a kreslil. Přátelil se a spolupracoval s Joanem Miróem, Maxem Ernstem či Pablem Picassem. Rodák ze švýcarské obce Borgonovo zemřel 11. ledna 1966 ve věku 64 let.

O Giacomettiho umělecký odkaz pečuje nadace, která uchovává více než 350 soch, 90 maleb a přes 5000 kreseb. Stará se také o sochařův archiv, včetně korespondence a fotografií.