"Udrželi jsme rekordní návštěvnost roku 2014 prakticky na stejné úrovni, přestože jsme neměli otevřeno v zimě a částečně jsme museli na podzim omezit provoz kvůli opravám střechy na hradní věži," uvedl ředitel muzea Pavel Hrubec. "Skvělou návštěvnost hradu, která je oproti dřívějším sezonám dvojnásobná, podpořilo zejména množství tematických akcí pro celou rodinu," dodal.

Pořadatelé připravili kromě běžných prohlídek hradu a výstav v hájence v předhradí 13 celodenních akcí, například Probouzení hradu nebo letošní novinku, čtyři Adventní neděle. Na mimořádné akce přišlo přes 7000 lidí, největší zájem byl o slavnostní otevírání hradu, letní noční prohlídky nebo vánoční jarmark. Letos byl prohlídkový okruh rozšířen o novou expozici historických hodin a zbraní.

Největší investiční akcí letošního roku byla oprava střechy hradní věže. Práce si vyžádaly půl milionu korun.

Hrad zakončil sezonu 20. prosince, nyní jej čeká údržba, lidem se opět otevře na jaře. Hrad založil pravděpodobně moravský markrabě Jan Jindřich po roce 1360. V dalších staletích v něm byly provedeny gotické a renesanční přestavby. Současnou podobu Malenovice získaly barokními úpravami za majitelů Liechtensteinů-Kastelkornů.