Podle místopředsedy soudu Romana Fialy lze natolik složitou normu novelizovat po důkladném analyzování dopadu do praxe, a nikoliv na základě politických tlaků. "To však neznamená, že by zákoník neměl být novelizován tam, kde se zjistí, že přináší neřešitelné situace a komplikuje život občanů," uvedl Fiala.

Brožová zdůraznila, že občanský zákoník není primárně určen soudům, ale právě občanům. "Ze začátku se tady s tím problémem dopadu na jednotlivce asi moc nepočítalo," podotkla Brožová. Podle Fialy je kodex složitý, velmi provázaný systém. Je třeba přemýšlet nad tím, jestli celé auto pojede, když jednu součástku vyjmeme nebo nahradíme jinou, uvedl Fiala.

NS očekává, že v souvislosti s novým občanským zákoníkem bude muset řešit rozkolísané rozhodování jednotlivých obecných soudů a že kvůli tomu znatelně naroste jeho agenda. Trend oproti loňsku je patrný už nyní. "Zákoník nastavuje tisíce a tisíce nových právních situací, ve kterých určitě obecné soudy budou rozhodovat rozdílně," řekl Fiala. S případným sjednocováním by měl NS podle Brožové ve většině případů počkat, až bude známý dostatečně reprezentativní počet případů a verdiktů, což se zatím nestalo.

NS již nedávno vyložil, jak má justice chápat ustanovení nového občanského zákoníku o plných mocích. Pro právní jednání vyžadující notářský zápis, třeba pro účast na valné hromadě firmy nebo při zápisu firmy do rejstříku, není podle NS nezbytná notářsky ověřená plná moc. Stačí, když je udělena písemně a s podpisem úředně ověřeným třeba na radnici, případně i v zahraničí. Už loni v březnu soud dokončil metodiku k náhradě nemajetkové újmy na zdraví.

Nový občanský zákoník od 1. ledna 2014 nahradil mnohokrát novelizovaný kodex z roku 1964. Norma upravuje širokou škálu situací z občanského života. Ministerstvo spravedlnosti původně loni pracovalo na rozsáhlé novele. Až po kritice odborníků z Ústavu státu a práva či z České advokátní komory ministerstvo ustoupilo a uvedlo, že prozatím navrhne změnu 12 paragrafů, které se týkají například pitev či pobytu dětí v Klokáncích.