ONLINE: Nečesaný si vyslechl rozsudek: Pláč a křik musel utišit soudce!

Autor: ljš, mal - 
20. 11. 2017
09:45

Dvakrát ho poslali za mříže a teď ale Lukáš Nečesaný konečně slyšel slovo "nevinen". Soudce Miroslav Mjartan ho v novém procesu osvobodil! V soudní síni po vynesení rozsudku zavládlo nadšení, manželka se rozplakala.

Rozsudek v případu Nečesaný
Filtr:
Vše Důležité Foto Video Sociální sítě
Zobrazit nové zprávy
10:50
20. 11. 2017

To je od soudu vše, vážení čtenáři. I nadále vás však budeme informovat o vývoji v případu Lukáše Nečesaného.

10:48
20. 11. 2017

Státní zástupkyně podala odvolání.

10:47
20. 11. 2017

Nečesaný se pochopitelně vzdal práva na odvolání.

10:45
20. 11. 2017

Podle soudce nebylo dostatečně prokázáno, že to byl právě Lukáš Nečesaný, kdo se činu dopustil. Citoval z rozhodnutí Nejvyššího soudu, že nebyl opatřen takový důkaz, který by ho usvědčoval a zároveň se nedal zpochybnit v duchu spravedlivého procesu. Důkazy podle soudce nelze nahrazovat úvahami.

10:44
20. 11. 2017

Podle Mjartana nelze absenci stop dřeva nahradit žádnou úvahou.

10:43
20. 11. 2017

Soudce také zdůraznil, že nedošlo k zadržení útočné zbraně. Podle něj jsou navíc tvrzení poškozené v tomto směru rozporná. Svědkyně Petra Š. navíc neviděla u přicházejícího muže žádný předmět ani batoh. Na místě, ani v ráně se navíc nenašly žádné třísky. Toto podle soudce opět svědčí o možné amnézii kadeřnice.

10:43
20. 11. 2017

Soudce se dostává k pachovým stopám. Ztotožnění Nečesaného s pachovými stopami bylo podle něj zpochyněno posudkem. Také zdůraznil, že by měly být stopy odebírány jako první. Podle něj je těžké říct, že byly odebrány tak, aby byly "ústavně komfortní".

10:40
20. 11. 2017

Podle soudce bylo zjišťování časových údajů velmi zásadní. Podle soudce je těžké tvrdit, že se obviněný něčeho dopustil, když v 17:00 už byl u své babičky.

Soudce vyjádřil pochybnosti, že Nečesaný a muž, kterého viděla Petra Š., jsou jedna osoba.

10:35
20. 11. 2017

Podle soudce bylo zjišťování časových údajů velmi zásadní. Podle soudce je těžké tvrdit, že se obviněný něčeho dopustil, když v 17:00 už byl u své babičky.

Soudce vyjádřil pochybnosti, že Nečesaný a muž, kterého viděla Petra Š., jsou jedna osoba.

20. 11. 2017
!

Výpověď svědkyně Petry Š. byla podle soudce doposud hodnocena v rozporu se zásadou "v pochybnostech ve prospěch". Žena totiž viděla do kadeřnictví přicházet muže z opačného směru, který navíc podle soudce neopovídá popisu Nečesaného.

Její svědectví by Nečesaného mohlo dokonce vylučovat jako pachatele, míní soud.

10:34
20. 11. 2017

Výpověď svědkyně Petry Š. byla podle soudce doposud hodnocena v rozporu se zásadou "v pochybnostech ve prospěch". Žena totiž viděla do kadeřnictví přicházet muže z opačného směru, který navíc podle soudce neopovídá popisu Nečesaného.

Její svědectví by Nečesaného mohlo dokonce vylučovat jako pachatele, míní soud.

Svědkyně sice tvrdila, že ulici pozorovala bedlivě, podle soudce ale bylo prokázáno, že tomu tak nebylo, protože neviděla jiné svědky.

10:30
20. 11. 2017
!

Soudce uvedl, že rekognici z fotografií, která byla provedena na JIP, nelze naprosto brát v potaz, proto jak byla provedena. Při rekognici "živých podezřelých" dokonce dvakrát označila jinou osobu.

Video Rekognice v případu Lukáše Nečesaného - Blesk
10:26
20. 11. 2017

Soudce se zabývá posudky, které hodnotily paměť napadené kadeřnice. Ty se shodovaly, že amnézií pravděpodobně trpí.

Podle soudce je výpověď Ludmily B. jediným přímým důkazem, o který se opírá tvrzení o vině obžalovaného. Proto se její pamětí senát zabýval velmi obšírně. "Její věrohodnost byla znaleckými posudky výrazně narušena," řekl soudce. Zdůraznil ale, že to neznamená, že by si poškozená vymýšlela. Není však jisté, zda události reprodukuje správně.

10:20
20. 11. 2017

Soudce vyjádřil souhlas s obhajobou, že Ludmila B. nelíčila ve svých výpovědích události shodně. "Je potřeba dávat do souvislosti, zda se u ní nejedná o amnézii. Resp. zda dokazování vyloučilo, že tu amnézii nemá. Pro zásadu "v pochybnostech ve prospěch" stačí slovíčko MOHLO, pro prokázání viny je ale potřeba MUSELO TO TAK BÝT.

To se ostatně táhne celým líčením. Jde o to, že obžalovaný se činu MOHL dopustit, nicméně je otázka, zda to bylo prokázáno v plné míře," uvedl soudce.

Podle něj se nezdá, že by si poškozená něco vymýšlela, ale pochybnosti o její amnézii existují.

Lukáš Nečesaný si napotřetí vyslechl osvobozující rozsudek. Lukáš Nečesaný si napotřetí vyslechl osvobozující rozsudek. Lukáš Nečesaný si napotřetí vyslechl osvobozující rozsudek. Lukáš Nečesaný si napotřetí vyslechl osvobozující rozsudek. Lukáš Nečesaný si napotřetí vyslechl osvobozující rozsudek.
10:20
20. 11. 2017

Soudce také upozornil, že učitel angličtiny Nečesaného propustil v 16:45 a uvedl, že s sebou měl batoh. To je v souladu s výpovědí obžalovaného. "Je tedy těžké prokazovat, že to bylo jinak," uvedl Mjartan. Podle něj byl Nečesaný u kadeřnice v 16:55.

10:14
20. 11. 2017

"Ludmila B. je v postavení oběti. Nezřídka se stává, že osoby takto vážně poraněné mají ve věci lidově řečeno zmatek. Nicméně je to oběť a jako s takovou je nutno s ní nakládat," uvedl soudce.

"Naproti tomu se obžalovaný nejevil být zcela vyzrálým člověk v době činu. A měl řadu problémů, včetně experimentování s drogami. Nicméně to neznamená, že by měl dispozice ke spáchání tohoto činu. Je pravdou, že měl i nevelké dluhy. Je to v kontrastu s tím, jak působí dnes. Osoba pachatele by měla vykazovat určité známky agrese," uvedl soudce.

Zdůraznil, že Nečesaný není podle znalce primárně agresivní a nebyl v době činu pod vlivem návykových látek.

10:12
20. 11. 2017

"Vina musí být prokázána bez jakékoli pochybnosti. Jinak je povinnost soudu aplikovat zásadu in dubio pro reo (v pochybnostech ve prospěch obžalovaného, pozn. red.). Je to povinnost, nikoli volba," zdůraznil soudce.

10:09
20. 11. 2017
!

Soudce v odůvodnění řekl, že rozhodování bylo složité. "Je těžké obžalovaného zprostit, pokud ho poškozená poznala. Je však také těžké ho odsoudit, když není vyjasněna otázka její amnézie. Je těžké obžalovaného zprostit, když jsou zde jeho pachové stopy, zároveň je těžké obžalovaného odsoudit, když jsou pochybnosti, zda bylo s těmito důkazy manipulováno," uvedl. Připomněl také, že bylo nutné řídit se rozhodnutím Nejvyššího soudu, jehož "připomínky byly přiléhavé".

10:05
20. 11. 2017
!

Soudce Mjartan právě vynesl rozsudek: Lukáš Nečesaný je nevinný!


Soudní síní se nesl bujarý jásot a křik. Soudce musel nadšené podporovatele Nečesaného napomenout. Manželka se štěstím rozplakala.

10:03
20. 11. 2017

Soudce žádá přítomné, aby povstali. Bude vynesen rozsudek.

10:01
20. 11. 2017

Veřejnost byla vpuštěna do soudní síně.

09:54
20. 11. 2017

Obhájce Oldřich Chudoba Blesku řekl, že věří, že pro jeho klienta vše dopadne dobře.

09:51
20. 11. 2017

Chodba před soudní síní je plná lidí. Kromě novinářů tu čeká také řada Nečesaného kamarádů a příbuzných, kteří ho přišli podpořit.

Video Rozsudek nad Lukášem Nečesaným si přišlo poslechnout spoustu lidí - David Malík
09:40
20. 11. 2017

Nečesaný právě dorazil v doprovodu manželky k soudu.

09:30
20. 11. 2017

Nečesaný už byl dvakrát pravomocně odsouzen k třináctiletému trestu. Pokaždé ho Nejvyšší soud osvobodil. Naposledy z případu vyloučil soudce Jiřího Vacka, věc tak dostal k projednání senát soudce Miroslava Mjartana.

09:27
20. 11. 2017

Vážení čtenáři, vítáme vás u posledního online přenosu z královéhradeckého soudu, kde si Lukáš Nečesaný vyslechne v rozsudek.

Další videa
Články odjinud