Soud s řidičem ze Studénky ONLINE: Oběti ho nezajímaly, dostal 8,5 roku

Autor: dce, kru - 
24. února 2016
11:26

Studénka se loni v červenci stala svědkem další vlakové tragédie. Polský řidič kamionu vjel na přejezd, na kterém blikala výstražná světla, a když spadly závory, zastavil. Během pár vteřin do návěsu plného plechu narazil více než 140kilometrovou rychlostí vlak Pendolino. Tři lidé zemřeli na místě, dalších dvacet bylo zraněno. Při prvním soudním jednání polský řidič šokoval svými výpověďmi celé Česko. Ve středu ho soud poslala na 8,5 roku do vězení!

Soud s řidičem ze Studénky
Filtr:
Vše Důležité Foto Video Sociální sítě Refresh
Datum:
 
11:44
24. 2. 2016

To je od soudu z Nového Jičína dnes vše. Děkujeme vám za pozornost, vážění čtenáři.

 
11:43
24. 2. 2016
Co se týká trestu, obžalovaný se pohyboval v sazbě od 3 do 10 let. Polovina sazby je 6 a půl roku. Soud se odrážel od této hranice a zvažoval, co svědčí ve prospěch i neprospěch obžalovaného. Doznání není úplné. Účinná lítost nastala až posléze.

U posledního hlavního líčení obžalovaný litoval hlavně sebe, poté až oběti.
 
Naopak panu obžalovanému přitěžuje okolnost: hrubá řidičská nekázeň, kdy zcela vědomě s tvrzením, že ho světelná a zvuková signalizace nezajímá, vjíždí na střežený přejezd, kdy světelná signalizace toto zakazuje.
Vážnost následků soud hodnotí jako přitěžující okolnost. Jednak počtem obětí, počtem těžce zraněných. Nelze nevidět osud pana Černého, jehož život bude do konce touto nehodou fatálně poznamenán. Soud neopomíná ani výchovnou funkci trestu, kdy je třeba dát najevo veřejnosti, že takové jednání nebude tolerováno. S ohledem na postoj obžalovaného má soud za to, že uložený trest je přísný, nikoliv však nepřiměřeně, a odpovídá i okolnostem případu. Mám za to, že vyšší trest by nebylo možno udělit s ohledem na dosavadní bezúhonnost obžalovaného. Co se týká trestu zákazu činností, tak soud na okolnosti, které byly řečeny, nemůže uložit trest jiný než maximální, než jaký zákon uložit umožňuje. To znamená 10 let. Proti tomuto rozsudku je možné odvolání, a to buď ihned do protokolu, nebo 8 dnů od doručení opisu rozsudku. Účastníci se mohou odvolání vzdát. Soud by musel 9. března znovu rozhodovat o vazbě. Vzhledem k tomu, že soud nepředpokládá, že by soud nabyl právní moci, rozhodl o tom, že obžalovaný zůstane ve vazbě. Důvody, pro které byl vzat do vazby a pro které byl dále ponechán ve vazbě, nadále trvají."
 
Sondaj se radí se svým obhájcem. Obžalovaný se vzdává práva odvolání i za osoby oprávněné. Za této situace se vzdal i státní zástupce práva odvolání. Rozsudek je tímto pravomocný!
 
11:28
24. 2. 2016
Soudce zdůvodňuje rozsudek. Mimo jiné odkazuje na závěrečnou řeč státního zástupce. "Skutkový stav byl spolehlivě prokázán. Obžalovaný se k činu doznal, ovšem doznání není úplné a soud jej nepovažuje za polehčující okolnost. Přiznal se, že vjel na přejezd, kdy blikalo výstražné zařízení. Ale dodal, že za nehodu mohlo špatné zabezpečení přejezdu. Rozporuje výstražnými světly a zdviženými závorami. Toto je naprosto absurdní. Závory padají později proto, aby případně motorová vozidla i chodci, kteří se nacházejí v koridoru v momentě, kdy začne blikat červená signalizace, aby měli dostatek protoru železniční koridor opustit. Prodleva je 35 sekund. Jak k nehodě došlo, popsala svědkyně Novotná, poškozený strojvedoucí pan Černý a zcela objektivní kamerový systém. Rád bych zdůraznil, že nákladní vozidlo bylo v pořádku. Obžalovaný měl zareagovat jinak. Měl čas na to, aby opustil železniční přejezd."
 
11:24
24. 2. 2016

Sondaj poputuje do věznice s dozorem. Rozsudek se překládá do polštiny. Odsouzený při vyslechnutí rozsudku vyvrátil oči v sloup. Jinak nehnul brvou.

 
11:22
24. 2. 2016

Soud poslal polského řidiče, který zavinil nehodu u Studénky, na osm a půl roku do vězení se zákazem činnosti na 10 let!

 
10:56
24. 2. 2016

Závěrečné slovo obžalovaného: Děkuji soudu, že během předchozího jednání mi umožnil vysvětlit pár věcí. Snažil jsem se mluvit logicky. Rozumím slovům pozůstalých a poškozených. Nikdy bych se nechtěl nacházet ve stavu, v jakém je pan strojvedoucí. Uvědomuji si, co jsem mu způsobil, a uvědomuji si to, co mohl udělat v tak krátkém intervalu. Opravdu mi to je velice, velice líto a poškozeným se omlouvám.

Soud nařídil přestávku do 11:00, kdy bude vynesen rozsudek.

 
10:55
24. 2. 2016
Státní zástupce reaguje k závěrečné řeči obhajoby: Pan obžalovaný údajně neměl dostatek času na opuštění přejezdu po spuštění závor. Pan obžalovaný minule uvedl, že v kolejišti zastavil podle pokynu závor a že zde zastavit musel, měl zde zůstat stát bez ohledu na čas až do doby, kdy se závory zvednou. Rovněž srovnání s kauzou proražené závory je zcela nemístné. Neboť portugalský řidič se k nehodě stavěl zcela jinak. Jinak než obžalovaný a hlavně svou reakcí na svou vlastní chybu, kterou si na rozdíl od obžalovaného uvědomoval, proražením závory následky nehody minimalizoval.
 
10:33
24. 2. 2016

"Proto též nesouhlasíme s tvrzením státního zástupce a zmocněncem pana Černého, že šlo o formální omluvu. Žádáme o přiměřený trest," uzavřel obhájce. Probíhá překlad závěrečné řeči obhájce. 

 
10:30
24. 2. 2016

"Tehdy šlo o shodu okolností, že tragédie nebyla zopakována. Vlaková souprava jela pomaleji a Portugalec stál kratší částí soupravy v kolejišti. Proto nehodě zabránil. Obžalovaný je zkušený řidič kamionu. Na rozhodnutí prorazit závory by dle mého názoru potřeboval více času. Otázkou je, jak by se zachovali v této situaci další řidiči," tvrdí obhájce. Dále poukazuje na brzdné dráhy pendolina. Ta je zhruba 790 metrů. Ve Studénce byl vlak od kamionu necelých 200 metrů. Zopakoval také názor ministra, který zdůraznil, že tento přejezd by měl být zrušen. Obhajoba žádá soud, aby výše uvedené okolnosti byly brány v úvahu.

Obhajoba odkazuje na osobu obžalovaného, který se sice v minulosti dopustil přestupků, ale bez vážných následků. Obžalovaný je padesátiletý muž, který má nezletilého syna. Nemá žádný majetek a kvůli pobytu ve vězení je zadlužen. Dluží na alimentech. Obhajoba má za to, že obžalovanému polehčuje pravdivé doznání. Při vyjasňování skutku spolupracoval s policií. Opakovaně projevil upřímnou lítost. 
 
10:24
24. 2. 2016

Obhájce obžalovaného Poláka je na řadě se svou závěrečnou řečí.

"Předně bych chtěl jménem obžalovaného vyjádřit hlubokou lítost pozůstalým tragické nehody. Sám obžalovaný je nehodou zasažen a pocity, se kterými se bude potýkat do konce života, nelze popsat. Obhajoba nezpochybňuje skutkovou podstatu činu," obhájce opět poukazuje na myšlenkový postoj svého klienta. Toho údajně zmátl rozdíl mezi výstražným zařízením a zvednutými závorami. Na kolejích dle obhájce neměl moc času si rozmyslet, co bude dál. Obžalovaný nemohl počítat s tím, že do něj po několika sekundách v kolejišti narazí vlaková souprava.

"V médiích i tady zaznělo, proč klient neprorazil závory. Snad se měl zachovat jako portugalský řidič. 
Portugalec ale stál v kolejišti déle než náš klient. A všiml si přijíždějícího vlaku," tvrdí obhájce.


 
10:18
24. 2. 2016
Nyní mluví zmocněnec pana Davida Ch.: Pane předsedo, vzhledem k tomu, že předmětem tohoto řízení již nejsou nároky poškozených, poškozený pouze krátce popisuje následky nehody. Utrpěl roztříštění levé pažní kosti. Stále se léči a není jistota, zda nebude mít následky. Kvůli tomu, že se živí dělnickou profesí, nemá na obživu. Je v insolvenci. Jeho vyhlídky nejsou dobré. Ačkoliv to není úkolem zmocněnce, tak poškozený cítí potřebu se vyjádřit k činu. Obžaloba nesouhlasila s možností přímého úmyslu. Rozdíl mezi přímým a nepřímým úmyslem je v judikatuře tak, že okolnosti spáchání činu a které měly zabránit následkům o nichž musel obžalovaný vědět obvykle takovým následkům zabránit mohou. V případě, že pachatel spoléhá na okolnosti, které zjevně pravidelně nevedou k zamezení následků. Tedy jeho představa omezení následků je zcela iracionální, tak nelze uvažovat o nedbalostním jednání. Nýbrž se jedná o jednání v eventuálním úmyslu. Právě taková byla představa obžalovaného.

Poškozený upozornil na to, že obžalovaný až u hlavního líčení uvedl důvod, proč neprorazil závory. A zůstal stát na kolejích před přijíždějícím Pendolinem. S touto okolností nemohla obžaloba kalkulovat. Obžalovaný spoléhá na to, že mu závory zvedne jakási fotobuňka a bude odvrácen střet. Tato představa je naprosto iracionální a jednání obžalovaného proto nemůže být chápáno jako nedbalost. Okolnosti, na které obžalovaný spoléhal, zásah fotobuňky v žádném případě následky odvrátit nemohl. To nejen proto, že taková fotobuňka nikde na světě uvíznuté vozy nezachraňuje. Nýbrž i proto, že se taková fotobuňka může porouchat. 
Obžalovaný měl tudíž reagovat tak, že měl závory prorazit. To, že obžalovaný vedle neznalosti dopravních předpisů patrně postrádá i pud sebezáchovy nemyslí na následky, které mu to může přinést. 
 
To, že obžalovanému nezáleží na jeho budoucností prokázal obžalovaný zcela nepochopitelnou a až provokativní obhajobou, která mu patrně přivodí vyšší trest, než který by byl udělen, pokud by vůbec nevypovídal. Nemluvě o tom, kdyby se ke svému jednání postavil poctivě a otevřeně.

Můj klient zásadně nesouhlasí s tím, aby jednání obžalovaného bylo chápáno jakožto nedbalostí. Poškozený chápe, že tento závěr zcela v gesci soudu, ale využívá svého práva přednést svůj postoj. Poškozený má za to, že spravedlivosti rozsudku bude dosaženo pouze tak, že chování obžalovaného bude zhodnoceno podle pravé skutkové podstaty a nebude bagatelizováno jakožto nedbalostí jednání.

 
10:10
24. 2. 2016

Zmocněnec: Pan obžalovaný bude mít na hodně let zajištěnou střechu nad hlavou ve výkonu trestu. Strojvedoucí z pendolina nemá v tuto chvíli vůbec žádnou jistotu, kam půjde bydlet poté, co absolvuje rehabilitační procedury v rehabilitačním ústavu v Kladrubech. Připomínám, že pan Černý je i nadále v péči lékařů vinohradské nemocnice, absolvoval 18 operací, z toho 12 v anestezii. To k dokreslení toho, v jakém stavu se nachází. Po návratu z Kladrub nebude moci užívat svůj malý byt 2+1, do kterého se s vozíkem nedostane. To ani do výtahu, ani do sociálního zařízení, kde futra dveří jsou menší než šíře vozíčku. Tato otázka pro něj je velice tristní i s tím, že bude do konce života s ohledem na to, co bylo řečeno, odkázán na trvalou, soustavnou a nepřetržitou zdravotní péči ze strany dalších osob. Právě s ohledem na již zmiňovaný zdravotní stav týkající se obrny svěračů a močového měchýře.

Požadované nároky na odškodnění se týkají člověka, který ve vysoce kvalifikované funkci nedosahoval průměrného výdělku ani zdaleka 30 tisíc korun. Otázka návrhu či trestu nepřísluší zmocněncům, ale dovolíme si zdvořile upozornit, že při posuzování výše trestu agresivní řidič z dálnice D1 byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 5 let. V ohrožení byla posádka osobního vozidla. 

V případě rychlovlaku Pendolino bylo ohroženo 140 lidí. Dovolím si proto požádat i o přihlédnutí k této skutečnosti. Závěrem ze zprávy strojvedoucího Černého zde přednesená řeč není voláním po pomstě. Ale je i v zájmu dalších strojvedoucích voláním po spravedlivém rozsudku.  Obžalovaný požívá v plném rozsahu práva na spravedlivý proces a věříme, že bude vynesen i spravedlivý rozsudek. Právo na spravedlivý rozsudek z hlediska morálního má i strojvedoucí Černý a samozřejmě i všichni pozůstalí, kteří jsou dotčení touto železniční tragédií.

Vážený pane předsedo, senáte, myslím, bez přehánění, celé Česko čeká na rozhodnutí zdejšího soudu. Domnívám se, že podobně je rozsudek očekáván i v Polsku. Poškozený strojvedoucí věří tomu, že soud svou příležitost dát najevo nejenom spravedlnost, ale i přísnost rozhodování nepromarní. 
 
 
9:59
24. 2. 2016
Zmocněnec: Strojvedoucí Černý je jedním z 8 lidí v Česku, kteří uváděli rychlovlaky Pendolino do provozu. A i pro jeho zaměstnavatele je jeho vyřazení z práce jen velmi těžko nahraditelnou ztrátou. Dovolím si požádat soud, aby zvážil i to, že jednání obžalovaného zničilo i život partnerský. Strojvedoucí Černý žije ve velmi solidním partnerském vztahu a dokážete si představit, jaké následky provádí tato skutečnost.  Až do mimořádné události byl aktivním sportovcem, hrál závodně hokej, reprezentoval odborové sdružení železničářů v rámci profesních sportovních aktivit. Tuto činnost provozoval přes 26 let. Jistě si dokážete představit, s jakou psychickou zátěží se musí mašinfíra Černý vypořádat. Nemohu nezmínit i to, že rok před touto mimořádnou událostí strojvedoucí Černý při řízení vlaku Pendolino zabránil u stanice Polom obdobnému případu, který nastal 22. 7. v železniční stanici Studénka. O této skutečnosti, pokud je mi známo, ví jen málo lidí, protože přáním strojvedoucího bylo, aby se tato skutečnost výrazně neprezentovala. On dle svého názoru plnil jen své povinnosti. Je třeba zdůraznit to, že strojvedoucí Černý zachránil bez debaty další lidské životy. Kdy z rychlosti 160 km/h snížil rychlost pendolina na 142 km/h. Kdyby se strojvedoucí Černý choval sobecky s ohledem na své osobní zájmy a okamžitě utíkal ze svého stanoviště mezi cestující, a to dříve, než by dělal všechno pro zastavení vlaku, můžeme se právem domnívat, že následky na jeho zdraví by nebyly tak fatálního rozsahu, jak nakonec jsou ve skutečnosti. Je třeba přihlédnout k tomu, že oproti nestandardnímu chování obžalovaného je zde nadstandardní chování strojvedoucího Černého, který zachránil další životy cestujících uvedeného vlaku. Chci upozornit soud na jednu věc, už byla řečena, ale chci ji zdůraznit.
 
Pan Černý vnímal omluvu, ale v ní postrádal to, čemu se ve skutečnosti říká: účinná lítost. 

V porovnání s tím, jak zde státní zástupce konstatoval, pan obžalovaný měnil své postojové názory na otázku své viny. Ve srovnání s tímto faktem se strojvedoucímu Černému nejeví omluva jako věrohodná.
 
9:48
24. 2. 2016
Zmocněnci: Byť se jako zmocněnci nemůžeme vyjadřovat k navrhovanému trestu, tak prosím o spravedlivý výrok trestu. Dle mého názoru by byl trest na samotné hranici spravedlivý.
 
Další zmocněnec: Vážený soude, chtěl bych říci ještě věci, které nebyly u hlavního líčení řečeny a které jsou nepochybné. Zdravotní stav poškozeného strojvedoucího není zdaleka tak optimistický, jak o něm referovaly některé sdělovací prostředky. Zejména 22. prosince, kdy na dobu vánočních svátků byl poškozený Jan Černý dočasně propuštěn z nemocnice. Je třeba vědět, že ze znaleckého posudku, který zde byl čtený, přišel klient nejen o levou nohu, ale má poškozenou pravou nohu tak, že už nebude nikdy ani částečně sloužit jako opora poškozenému. Tím je poškozený strojvedoucí zasažen trvalou obrnou svěračů konečníku a obrnou močového měchýře. Strojvedoucí utrpěl naprostou devastaci obratle L1 a kvůli tomu nikdy nebude možné obnovit či ovlivnit pro smrtelníky běžnou možnost vyměšování. Nevím, jak je tato skutečnost vnímána, zejména pak s ohledem nad úvahou z etického hlediska.
Strojvedoucí má zničen život osobní a profesní.
Jeho zaměstnavatel počítal s poškozeným do další funkce, kdy měl předávat své zkušenosti dalším strojvedoucím rychlovlaku Pendolino. 

 
9:39
24. 2. 2016
Čtení polského překladu řeči státního zástupce se blíží ke konci. Sondaj skoro ani nedýchá.
 
9:21
24. 2. 2016
"Mám zato, že obžalovaný by již nikdy neměl řídit. Chci vyjádřit soustrast rodinám obětí a doufám, že se podobná tragédie nebude opakovat," uzavřel státní zástupce. Překladatel čte závěrečnou řeč státního zástupce.
 
Státní zástupce Aleš Boháč souhlasí s tím, aby Sondaj vykonal trest ve věznici v Polsku. 
 
9:14
24. 2. 2016

Dle státního zástupce ani sluneční jas nemohl ovlivnit jeho výhled na výstražné zařízení. Na nehodu měla i vliv společnost, pro níž Polák pracoval. Obžalovaný se totiž snažil vyhnout mýtnému. Navíc bloudil a choval se neobratně. Ne jako "King of the Road" (král silnic), jaký nápis měl na kabině. 

Státní zástupce navrhuje trest. Je nezbytné uložit důrazný nepodmíněný trest.

Nejméně 8 a čtvrt roku až k 9 letům.

Jelikož obžalovaný nebyl trestán, tak proto nenavrhuji trest při samotné horní sazbě (10 let). Plus 10 let zákazu činnosti.

 
9:05
24. 2. 2016
Státní zástupce mluví o výpovědi svědkyně, která nehodu viděla, jelikož stála u přejezdu. Zdůraznil, že jej svědkyně vyzývala, aby prorazil závory, jelikož věděla, že pojede pendolino. Sondaj na její nátlak nereagoval.
 
Majitel polské firmy, pro kterou Sondaj vezl náklad, se na policii nezajímal o oběti, ale o to, zda mu bude vrácen náklad plechů!

I toto státního zástupce šokovalo. Státní zástupce zdůraznil též posudek z oboru dopravy, kdy měl Polák dostatek času, aby prorazil závory, přesto tak neučinil.
 
9:02
24. 2. 2016
Státní zástupce projevy lítosti považuje za formální a účelové, aby dostal nižší trest. U soudu si nevšiml kajícného doznání, ale tvrdošíjně se snažil svoji vinu zlehčovat. Za podstatnou považuje jeho reakci po nehodě, když vystoupil z kamionu. Rozčiloval se, zatímco kousek od něj probíhal boj o život. Poté si telefonoval se svým šéfem.
 
Sondaj klopí hlavu a bedlivě poslouchá. Státní zástupce vede řeč česky. Překlad celé závěrečné řeči státního zástupce se Polák dozví posléze.
 
Státní zástupce vyzdvihuje postoj strojvedoucího Černého. "Brzdil, aby snížil následky nárazu. Mohl utéci. Na rozdíl od něj neměl šanci kolizi odvrátit a dělal vše, aby následky zmírnil."
 
8:59
24. 2. 2016
"Nyní řeknu něco k výpovědi obžalovaného. V přípravném líčení se doznal, že světelné zařízení nesleduje. V hlavním líčení se snažil rozporovat význam výstražných světel. Kdy podle něj mají pracovat společně se závorami. Je nutné zdůraznit, že prodleva mezi funkcí výstražných světel a spuštění závor (je jedno, jak je dlouhá) je určená k tomu, aby vozidla mohla bezpečně trať opustit, pokud vjedou na koleje v době, kdy začne semafor varovat před přijíždějícím vlakem."
Státní zástupce mluví o selhání polských orgánů včetně jejich bodového systému. Nechápe, jak obžalovaný vůbec získal řidičský průkaz. Jak je možné, že v posledních letech způsobil 19 přestupků včetně nehod. Řidič se dle státního zástupce sám chlubil, že jezdí 10 let a měsíčně najezdí okolo 10 tisíc kilometrů.
 
8:54
24. 2. 2016
"Provedeným dokazováním bylo spolehlivě zjištěno, že se obžalovaný dopustil jednání, které mu je kladeno za vinu. Způsobil obecné ohrožení, když vystavil cestující soupravy smrti a zranění. V pendolinu jelo nejméně 140 osob.
Vše svědčí o jeho bezohlednosti, jelikož věděl, co může jeho jednání způsobit. Vzhledem k okolnostem nehody bylo zvažováno, zda nebylo způsobení nehody úmyslné. Tímto se zabýval i krajský státní zástupce (neboť v takovém případě by obžalovanému hrozilo 8 až 15 let vězení). Toto zjištěno ale nebylo. Nešlo ani o pokus sebevraždy z jeho strany," čte státní zástupce.
 
8:51
24. 2. 2016
Soudce mluví o písemných omluvách Sondaje – panu Černému a pozůstalým. Na toto soud poukazuje na žádost obhájce, který nabyl pocitu z médií, že jeho klient svého činu nelituje. Státní zástupce nechce doplnit žádné důkazy. Obhájce také nechce nic doplnit.
 
Státní zástupce začíná číst závěrečný návrh: "Navrhuji uznat obžalovaného vinným. Pouze s drobnou úpravou. A to s dalšími zraněními, která utrpěl strojvedoucí."
 
8:45
24. 2. 2016
K soudu přivedla eskorta řidiče polského kamionu Wladimira Sondaje. Nehodu u Studénky nepřežili 3 lidé a dalších 17 jich bylo zraněno. Škody dosahují téměř 300 milionů korun.
 
Soudce v úvodu čte přepis výpovědi Poláka u vazebního jednání. Polák po činu všeho litoval. Obětem se omluvil, ale zdůraznil, že nemá peníze, a tak jim nic jiného stejně nedá. Vzpomněl také opakovaně na svého nezajištěného syna s pochybnostmi, co s ním bude. Na potomky a blízké obětí tehdy příliš nepamatoval.
 
8:35
24. 2. 2016

Dobré ráno, Česko. U soudu v Novém Jičíně dnes podruhé zasedne senát, aby projednal vinu polského řidiče kamionu, který způsobil loni nehodu vlaku ve Studénce.

bohuz ( 24. února 2016 12:26 )

el.  Taky vam to pride nejak nizky trest?

verka1 ( 24. února 2016 12:07 )

co udělal a jak lhal minulé u soudu, tak moc nedostal.

arne127 ( 24. února 2016 11:33 )

 Pokud ho pošlou do Polska odsedět si trest tak to bude jen fraška tam ho za dva roky pustí a bude klid.Já Polákům jsem nikdy nevěřil a nevěřím ani dnes.

prycsvladou ( 24. února 2016 11:28 )

privazal bych ho ke kolejim a poslal tam ryvchlik aby tu polskou ku-rvo rozporcoval

moiaza ( 24. února 2016 10:15 )

V podstatě celý život jsem trávil za volantem. Mnohdy se dokáži do pocitu viníka nehody vžít. Jsou nehody, kdy viníka nehody je mi i líto. Může se to stát každému. Stačí jen vteřinka nepozornosti a je problém. Nehoda a nehoda je rozdíl. Důležité je, jak viník k nehodě přistupuje. Ovšem tento pán je naprosto arogantní a chybí mu všechno, co slušný lověk by měl po zaviněné nehodě mít. Osobně bych mu sebral ŘP do konce života, odměnou bych mu dál 15 let v kriminále a tvrdou práci, aby zaplatil veškerou škodu. Ale to by musel žít jako Lenin. Aspoň ještě 100 let.

Zobrazit celou diskusi
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud