Rozvod, selhání u maturity, nemocný pes: Kde pomůže pojištění storna zájezdu?

Co vám pokryje pojištění storna zájezdu?  (Autor: Profimedia)
Autor: ula - 
16. června 2016
05:10

Máte koupený zájezd a náhle onemocníte vy nebo vaše dítě? Pokud máte sjednáno pojištění storna zájezdu, tak můžete být v klidu. Tuto službu nabízí každá pojišťovna v Česku, nicméně pokud budete nějakou vybírat, zaměřte se na okolnosti, na které se pojištění storna vztahuje. Každá pojišťovna to má totiž jinak.

Náhlé onemocnění nebo úraz vám proplatí každá pojišťovna. Často se pojištění storna vztahuje i na nezaviněnou ztrátu zaměstnání nebo pokud místo vašeho bydliště poškodí živelná událost. V některých pojišťovnách se služba vztahuje i na případy, kdy v místě cílové destinace dojde k občanských nepokojům nebo živelným pohromám. Jde hlavně o události, které nemůžete ovlivnit a nepředpokládáte, že nastanou.

Neúspěšná maturita nebo nemocný pes

U ERV Evropské pojišťovny se služba vztahuje i na případ, že jste neudělali zkoušku a v době zájezdu máte opravný termín. Stejnou službu nabízí i UNIQUA pojišťovna, pokud nesložíte vy nebo váš spolucestující maturitu nebo jiné závěrečné zkoušky nejdříve 60 dnů před nástupem cesty. Ergo pojišťovna vám proplatí storno, pokud budete povoláni na vojenské cvičení. Pokud uzavřete pojištění s pojišťovnami ČSOB, Ergo nebo UNIQUA, bude se vztahovat i na neočekávané předvolání k soudu v sobě plánované cesty, pokud ovšem soud písemně neuzná cestu jako důvod pro odklad.

Některé pojišťovny počítají i se vztahovými problémy, jako např. když se rozvádíte s někým, s kým jste měli na plánovanou cestu vyrazit, případně pokud zrušíte svatbu a tím pádem i svatební cestu. UNIQUA počítá i onemocněním nebo úrazem vašeho domácího mazlíčka.

Kdy nemáte na vyplacení pojistného nárok?

Rozhodně se pojistky nedočkáte, pokud dojde k událostem, které jste si zavinili sami, nebo je mohli předpokládat. Pokud víte o nějakých zdravotních komplikacích, které vám byly zjištěny před sjednáním pojištění, pojistka se na ně nevztahuje. Stejně jako máte smůlu v případě, že nedostanete na poslední chvíli dovolenou nebo sami podáte v práci výpověď. 

Pokud máte nemoc, která vám očividně nebrání v odjezdu, pojistku také nedostanete.

Na krach cestovní kanceláře se tato služba také nevztahuje, ale např. u Generali se proti krachu můžete pojistit zvlášť. Pokud si cestu rozmyslíte, protože se bojíte teroristického útoku, tak to pro pojišťovny také není důvod pro vyplacení pojistky. Proti teroristickému útoku vás ale některé pojišťovny pojistí, pokud se ovšem nevydáváte do zemí, před kterými varuje ministerstvo zahraničí.

Do výluk tohoto pojištění patří i neobdržení víza. Někde pojištění nekryje ani zrušení cesty z důvodu psychického onemocnění.

Úrazy a nemoci

Nejčastějším důvodem pro vyplacení pojistky jsou nemoci a zranění. Nejčastěji se jedná o onemocnění dětí, proto se toto pojištění vyplatí hlavně rodinám s dětmi.

Další videa
Články odjinud