Nejvíce bromovaných dioxinů  obsahoval přívěšek na klíče zakoupený v Německu, vzápětí následovala kostka s krtečkem z Česka, pistolka z Francie a kytara z Portugalska. „Rodiče by se proto měli mít před Vánoci obzvlášť na pozoru a nejlépe se hračkám z černého plastu vyhnout. Takové látky by neměly být v žádném spotřebním zboží, natož v produktech pro děti, říká Karolína Brabcová ze sdružení Arnika, které se na celosvětovém výzkumu podílelo.

Ničí mozek, stojí za hyperaktivitou, způsobují neplodnost

Bromované dioxiny ovlivňují vývoj mozku, poškozují imunitní systém nenarozených dětí, narušují funkci štítné žlázy a způsobují neplodnost. Některé studie prokázaly vliv na snížení inteligence, snížení schopnosti soustředění a hyperaktivitu u dětí. Jsou to látky, které se dlouhodobě kumulují v těle.

 Výrobci dioxiny do zboží záměrně nepřidávají, vznikají jako vedlejší produkt při výrobě toxických bromovaných zpomalovačů hoření, které jsou obsaženy v elektroodpadu. Jeho špatně nastavenou recyklací se látky dostávají do zboží a našich domácností. Na rozdíl od zpomalovačů, obsah bromovaných dioxinů ve výrobcích nepodléhá nikde žádné regulaci. Omezení platí jen v Německu, ale jen pro část z celé škály bromovaných dioxinů. Daleko známější jsou chlorované dioxiny, které jsou regulovány celosvětově Stockholmskou úmluvou.

Nebezpečné látky dále nerecyklovat

„Pro děti chceme vytvořit zdravé prostředí. Nedosáhneme toho, pokud umožníme toxické látky neustále recyklovat,“ upozorňuje Karolína Brabcová z Arniky. „Aby se zabránilo přítomnosti vysoce toxických látek v hračkách, musí EU a její členské státy zabránit recyklaci těchto látek do plastových výrobků. Toho lze dosáhnout zejména nastavením přísných limitů těchto látek v odpadech. Také je třeba, aby se bromované dioxiny dostaly na seznam látek, o jejichž eliminaci usiluje Stockholmská úmluva, stejně jako je tomu u chlorovaných dioxinů,“ dodává její kolega  z Arniky  a hlavní autor studie Jindřich Petrlík.

Analyzované spotřební produkty byly zakoupeny v 7 zemích na 4 kontinentech a byly již zahrnuty v předchozích analýzách na přítomnost toxických bromovaných zpomalovačů hoření .