Dnes je budova na Kampě známá jako Werichova vila, ale její minulost je spjatá s řadou slavných osobností a také s rodem Nostitzů. První zmínky o domě jsou již z 16. století. Rod zahradu s domem získal v roce 1725 a na konci 18. století ho nechal Bedřich Nostitz upravit do dnešní klasicistní podoby.

V době, kdy vila patřila šlechtickému rodu, tu pobýval národní obrozenec Josef Dobrovský, který působil jako učitel dětí Františka Antonína Nostitze, domu se také dlouho říkalo Dobrovského vila. Rod Nostitzů ho vlastnil až do přelomu 19. a 20. století. Později byl v majetku státu a do nájmu ji v roce 2015 dostala Nadace Jana a Medy Mládkových, která provozuje také nedaleké Muzeum Kampa.

Mathilda Nostitzová se tehdy stala patronkou vily. Předseda správní rady nadace Jiří Pospíšil na ni vzpomíná jako na ženu, která měla s Medou Mládkovou hodně společného. Se zakladatelkou Musea Kampa ji pojilo dlouholeté přátelství a díky tomu měl možnost se s ní osobně seznámit. S Medou Mládkovou se vídaly pokaždé, když zavítala do Česka. Naposledy s ní mluvil krátce před smrtí a plánovala, že v září opět přijede.

Spojovala je láska k vlasti

I přes to, že musely opustit svou rodnou zem, tak nikdy nezatrpkly a vždy měly ke své rodné zemi vřelý vztah. „Obě byly emigrantky, obě milovaly Československo,“ říká Jiří Pospíšil. Nikdy si ale na své životní osudy nestěžovaly.

Do roku 1948 žila na zámku v Plané, který rodina nikdy nedostala zpět. „Těžce nesla to, v jakém stavu ten zámek je,“ říká Jiří Pospíšil. Velmi jí také zasáhlo, že dům, ve kterém prožila dětství, v roce 2017 zasáhl ničivý požár. Přesto ale za celý život na tehdejší Československo a později Českou republiku nezanevřela a podobně jako Meda Mládková byla velkou vlastenkou. Byla také hrdá na to, co její rod v Čechách vybudoval, jeden z jejích předků v Praze postavil například Stavovské divadlo, které se původně jmenovalo Nosticovo.

Své často složité životní osudy dokázala také komentovat s nadhledem. „Měla obrovský smysl pro humor,“ vzpomíná. Kdokoliv jí viděl, hned musel poznat, že se jedná o mimořádnou osobnost.

Pomoc nevidomým

Ve Werichově vile by mělo vzniknout místo, které bude Mathildu Nostitzovou a její nevšední život připomínat. Vzpomínat by se na ní podle Jiřího Pospíšila mělo jako na velkou osobnost, která přese všechno, co v životě zažila, nezatrpkla, ale veškerý svůj čas věnovala charitě a pomoci druhým.

Například nevidomým lidem, pro které založila Nadační fond Mathilda.Ten vznikl v roce 2010 a zabývá se výchovou a výcvikem vodících psů, kteří hendikepovaným lidem můžou výrazně ulehčit život.

Video
délka: 00:37.40

V Museu Kampa je k vidění Výstava Jiřího Šalamouna, který mimo jiné ztvárnil Maxipsa Fíka Veronika Foltová

Fotogalerie
50 fotografií