Na strom rostoucí ze střechy rotundy upozornil na sociálních sítích pražský politik Vít Masare (Strana zelených). „Sotva bychom našli lepší vizualizaci lajdácké péče o svěřený majetek, než je přes metr vysoký náletový strom, kapradí a trávník rostoucí nerušeně uprostřed Prahy ze střechy památkově chráněné, skoro 900 let staré rotundy,“ uvedl Masare.

Kdo se má starat?

Objekt se nachází ve vlastnictví města. Nicméně jak Blesku sdělil radní hl. m. Prahy Jan Chabr (TOP 09 a STAN), v jehož gesci je oblast správy městského nemovitého majetku, mezi Prahou a Biskupským ordinariátem se synodní radou Starokatolické církve v České republice byla podepsána Smlouva o výpůjčce. A jak Chabr dodává, „vypůjčitel je povinen provádět  běžnou údržbu předmětu výpůjčky svým nákladem, opravy a stavební práce v ceně do 10 tisíc. Pro úplnost uvádím, že výpůjčka znamená bezúplatnou možnost užívání majetku.“ 

Rotundu opraví

Přesto si je magistrát problému se střechou vědom. „Zahájili jsme plánované výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem Oprava zastřešení Rotundy sv. Kříže,“ doplnil radní. Po odevzdání přihlášek do tendru (pozn. redakce: Termín podání přihlášek byl do 15. 7. 2021) následuje jednání komise, související administrativní proces a případný podpis smlouvy se zhotovitelem stavebních prací.  

Dvě (a více much) jednou ranou

Veřejná zakázka chce splnit více cílů. Hlavním úkonem bude výměna stávající krytiny včetně odstranění nezvaného stromu ze střechy. Dále se provede restaurátorský průzkum, budou se opravovat interiérové omítky, odstraní se maltové lože a vloží se tam dřevěný rošt. Také se má provést nové oplechování oken i zvonice a nakonec obecně restaurování interiéru. Celková cena se zatím neví.

Místní farář Petr Krohe, který Blesku prozradil, že o plánové rekonstrukci zatím nic neví, se nejvíce se obává situace, kdy by se kostel s pravidelnými bohoslužbami musel zavřít. Doufá, že se situaci podaří vyřešit a provoz kostela bude plynule pokračovat tak, jako doposud. Rotunda totiž slouží jako farní kostel starokatolické církve. V jejím nitru se každou neděli od 18:00 konají pravidelné bohoslužby. Spolu s politikem Masarem si ale myslí, že magistrát v této věci nepostupuje dostatečně rychle. „Strom střechu rotundy poškozuje již několik let. Bez našeho upozorňování by se tak zřejmě dělo ještě dlouho,“ dodal.

Ukřižovaná dívka

O rotundě se poslední dobou mluví jen kvůli zanedbanému vzhledu, ale málokdo ví, že se na ni váže pověst. Traduje se, že v místě rotundy býval rybník, do něhož byla vhozena ukřižovaná dívka, protože přijala proti vůli svých rodičů křesťanství. V noci se kříž vztyčil nad hladinu, čož bylo boží znamení. Při opravě se skutečně našel ztrouchnivělý kříž. 

Video
délka: 00:33.22

Procházka po chodníku kolem rotundy Jan Dařílek

Fotogalerie
12 fotografií