Roku 2018 si připomínáme přesně 100 let od vzniku samostatného Československa. Dne 28. října však paní Markéta Neumannová z Prahy zároveň oslaví 100. narozeniny. Narodila se v Sušici, záhy se ale s rodinou přestěhovala do hlavního města. Vyrůstala na Smíchově poblíž Palackého mostu.

Usměvavá seniorka ráda vzpomíná na dřívější dobu, která měla oproti dnešku mnohem větší noblesu a klid. „Děti mohly chodit samy na ulici. Maminka nás pustila ven a dvakrát se starat nemusela, bylo to po první světové válce,“ vyprávěla Markéta Neumannová, o kterou se venku staral o čtyři roky starší bratr.

Válka a bombardování Prahy

Druhá světová válka byla podle paní Neumannové období neustálé nejistoty a strachu o sebe i o rodiče. Na sklonku nacistické nadvlády se v prosinci roku 1944 vdala. „Pamatuji si, že jsem se tehdy bála dvou věcí. Aby nepršelo, protože jsem měla půjčené šaty, a aby nebombardovali Prahu,“ popsala okolnosti svého svatebního dne seniorka. Nakonec nepršelo a válka toho dne dala Pražanům také pokoj.

Poslechněte si vyprávění Markéty Neumannové:

Video
délka: 01:38.61

Markéta Neumannová vypráví o svém životě a názorech na různá historická období v Praze. Daniel Vitouš

Po svatbě se Markéta Neumannová přestěhovala na Malou Stranu do stejného bytu, kde žije dodnes. Během života prodávala psací a počítací stroje Švestka na Václavském náměstí. Dnes jsou to historické a muzejní artefakty.

Nenávratný konec éry klidu

Komunistický převrat roku 1948 nesla Markéta Neumannová stejně nelibě, jako o několik let dříve ukončenou válku. „Museli jsme mlčet, nebyl to žádný med. Člověk musel být pořád ve střehu. Dřívější doba ale na druhou stranu opravdu byla mnohem klidnější, bylo to takové jiné. Prostě v klidu,“ uzavřela své vyprávění pozitivní seniorka z pražského centra.

Fotogalerie
4 fotografie