Oprava památky začala na přelomu let 2017 a 2018 a hlavní sál je již opravený a zkolaudovaný. Stále však není dokončená restaurace ani přilehlá zahrada Kaštanka, vnitřní místnosti a přístavba jsou ve stavu hrubé stavby. Podle schváleného dokumentu již město do oprav vložilo 225,76 milionu Kč, ale kvůli vyčerpání peněz vyčleněných na opravu se práce přerušily a zkolaudovaná je pouze část objektu. Celková oprava restaurace se tak prodraží.

Veřejná zakázka se bude týkat dokončení rekonstrukce tak, aby mohla být kompletně uvedená do provozu. V historickém objektu je 18 místností, které jsou ve stavu hrubé stavby, stejně tak přístavba. V nyní plánované dokončovací fázi mají být restaurace, cukrárna a zahradní restaurace, dále kolonáda a altán a vznikne také WC. Sanovat se má svah nad budovou.

Uvnitř nedokončených částí je potřeba vybudovat mimo jiné příčky nebo rozvody vody a elektřiny. Dělníci musí vybudovat výtah a dokončit povrchy. V přístavbě bude nutná také úprava ležatých rozvodů kanalizace. V seznamu dokončovacích prací je vybudování protihlukové zástěny na střeše západní přístavby, ocelové vyrovnávací schody a rampa na zásobovacím dvoře nebo sadové úpravy u budovy.

Opraví se i zahrada Kaštanka

Poté, kdy budou dokončené všechny práce nutné k plnohodnotnému zprovoznění restaurace, nechá město opravit také zahradu Kaštanka, která je hned vedle budovy. Vysázeno bude 25 kaštanů a vybuduje se plot. Na kolik obnova Kaštanky vyjde, zatím není jasné, předpoklad je podle dokumentu 19 milionů Kč.

Z celkové částky na dokončení oprav půjde na samotnou rekonstrukci podle odhadu 175,33 milionu korun, zmíněných 19 milionů na Kaštanku a pět milionů budou stát další nezbytné činnosti. Pro letošní rok využije město na opravy deset milionů korun, v příštím roce 105 milionů a v roce 2026 to bude zbylých 85 milionů Kč.

Památkově chráněná budova Šlechtovy restaurace vznikla v 17. století jako barokní letohrádek. Restaurace byla na místě od 19. století, jméno budova nese po Antonínu Šlechtovi, za kterého fungovala do druhé světové války. Následně byla znárodněná a v 60. letech kvůli havarijním stavu byla zrušena. V letech 1978 a 1980 budova vyhořela a v roce 2002 ji poškodily povodně.

Video
Video se připravuje ...

Šlechtova restaurace před opravou. Blesk TV

Fotogalerie
17 fotografií