„Veřejnou zakázku je zapotřebí realizovat už jen s ohledem na kulturní hodnotu stavby,“ píše se v dokumentu. Při opravě tak vznikne replika původního kostela, který je nemovitou kulturní památkou.

Požár kompletně poškodil konstrukční prvky věží, bání, střešní námětky a krytiny. Předtím, než byly demontovány, je odborníci pečlivě změřili a zdokumentovali, aby bylo možné zhotovit jejich přesnou kopii. Konstrukce roubených stěn a ochozů byly požárem poškozeny v různé míře podle intenzity požáru. Na jedné stěně se mohou nacházet ohněm nepoškozené trámy, ale také trámy zcela prohořelé.

Kostel tvoří dvě nestejně velké obdélné části, chrámová loď, která je opticky rozdělena na dvě části, a sice předsíň v podvěží a hlavní prostor lodi, a o něco užší kněžiště obrácené k východu. Hlavní vstup je uprostřed západního průčelí. Loď je na západní, severní a jižní straně opticky zvětšena krytým ochozem s pultovou střechou na trámové sloupkové konstrukcí. Nad západní částí lodi stála čtyřboká věž s dvoustupňovou cibulovou bání.

Video
Video se připravuje ...

V zahradě Kinských na Smíchově hoří dřevěný kostel sv. Michala. (28. 10. 2020) Aktu.cz

Pravoslavný kostel svatého Michala, nazývaný někdy také karpatský, stál původně v obci Velké Loučky u Mukačeva na Ukrajině. Na tehdejší Podkarpatské Rusi, která byla mezi světovými válkami součástí Československa, byl rozebrán, převezen a znovu postaven v Praze v roce 1929, aby se stal součástí sbírek Národopisného muzea.

Fotogalerie
65 fotografií