Praha 4 se v poslední době pustila s velkou vervou do obnovy zeleně na svém území. Po lesoparku Hodkovičky a údolí Zátišského potoka přichází na řadu proměna Kavčích Hor a jejich okolí. Po obvodu Kavčích hor se nachází rozlehlé přírodně-rekreační území, kde najdeme sportovní areál nebo velké psí hřiště. V neposlední řadě do oblasti zasahují dvě přírodní památky Dvorecké stráně a Podolský profil.

Nevšední příroda

Podolský profil je přírodní památkou od roku 1988. Jedná se o bývalý stěnový lom, který odkryl sedimenty z období prvohor. Vyskytují se zde vzácné druhy živočichů a rostlin, což dáno jest především jedinečností jednotlivých biotopů. Jsou zde slunné stráně lesostepního charakteru a díky skalám se zde nachází i vzácné druhy blanokřídlého hmyzu jako jsou kutilky a hrabalky. Zcela unikátní je kutilka Pemphredon podagrica, která zde byla zaznamenána vůbec poprvé a je tak novým druhem pro Českou republiku. Žije zde také neuvěřitelných 491 druhů motýlů, 19 druhů mandelinek a 42 druhů brouků nosatců.

Dvorecké stráně jsou přírodní památkou poměrně krátce, hlavní město o jejich zařazení rozhodlo v roce 2017. „Jižně orientovanou stráň pokrývá vegetace mozaikovitého charakteru, kde se střídají rozvolněné smíšené lesní porosty a výslunné stepní stráně a trávníky s porosty keřů. Vznikla tu cenná společenstva teplomilných druhů rostlin a živočichů, zejména hmyzu,“ popsal lokalitu dříve pražský magistrát.

Zasahovat do takto vzácného a chráněného území lze tedy jen omezeně a ještě s velkou opatrností. „Není možné stavět tu nové domy, provádět terénní úpravy a změny vodního režimu nebo měnit chemické složení půdy. Přírodní památka bude mít v místech sousedících s hřišti a televizí ochranné pásmo, kde budou platit přísné podmínky,“ upozorňuje magistrát. Čtvrtá městská část proto chce upravit především prostor kolem zdejších hřišť, psí louky a odpočinkové zóny, které obklopuje budovy České televize. Touto lokalitou zčásti vede i zaslepená cyklistická stezka.

Spolupráce s ČZU

Městská část se proto rozhodla, že ke spolupráci přizve Českou zemědělskou univerzitu (ČZU), respektive magisterské studenty Katedry zahradní a krajinné architektury, kteří navrhnou možný charakter a funkční náplň území. Radnice chce do rozhodování zapojit i místní obyvatele, proto zveřejnila anketu, která by měla studentům dodat podklady k tomu, co si přejí místní.

Na úpravě území se navíc musí radnice domluvit s Českou televizí, která v oblasti vlastní hned několik pozemků. „Na začátku února se uzavře anketa obyvatel. Tu pak odevzdáme studentům České zemědělské univerzity. Následně pak začnou práce na projektu. Prvních výsledků se můžeme reálně dočkat na podzim tohoto roku. Půjde ale spíš jen o zveřejnění vizualizace projektu. Pokud do té doby dojde ke shodě s vlastníky pozemků, může se přistoupit k vlastní realizaci,“ sdělil koordinátor projektu Martin Veselý.

Video
Video se připravuje ...

Tipy na únorové výlety po Česku Videohub

Fotogalerie
6 fotografií