Více než 40 oblouků Negrelliho viaduktu by mělo v budoucnosti sloužit Pražanům jako místo setkávání, atraktivní zázemí pro startupy nebo jiné provozovny. Hlavní město nyní vyhlásilo veřejnou soutěž na návrh loga a vizuální identity tohoto projektu s názvem Viadukt Karlín. Vítěz soutěže zpracuje finální vizuální identitu viaduktu a získá finanční odměnu v celkové výši 100 000 korun. Další účastníci, jejichž návrhy se na základě rozhodnutí hodnotící komise umístí na druhém a třetím místě, obdrží skicovné 15 000 korun.

Negrelliho viadukt byl po rekonstrukci slavnostně otevřen v roce 2020 a dlouhodobým záměrem je využít i prostory oblouků pod viaduktem pro kulturní a společenské účely. V říjnu loňského roku pak došlo k zasklení prvního oblouku s číslem 36 na rohu ulic Sokolovská a Prvního pluku, který byl vybrán pro pilotní provoz.

„Cílem provozu pilotního oblouku bude dle požadavku památkářů a Správy železnic otestovat, jaký má provoz dopad na kulturní památku, jak je energeticky náročný a jaký je zájem veřejnosti i potenciálních nájemníků na obsazení zbylých oblouků. S těmito informacemi prověříme reálnost naplnění vize schválené Radou hlavního města Prahy na zasklení a zprovoznění všech více než 40 oblouků pod viaduktem,“ říká radní pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.

Negrelliho viadukt je historicky první pražský železniční most a druhý nejstarší dochovaný most přes řeku Vltavu na území hlavního města. O využití místa pod mostem začali Pražané usilovat ještě před jeho rekonstrukcí, která započala v roce 2017. Projekt však musel nejdříve projít zdlouhavým procesem získávání stavebního povolení.

První oblouk už letos?

Podle Zábranského nyní pilotní oblouk čeká na dodělání interiéru. „Doufejme, že v polovině letošního roku by pilotní oblouk mohl být zprovozněný,“ řekl radní Blesku. „Co se týče toho, co v obloucích bude, záleží to na vyhodnocení pilotního provozu prvního oblouku. Díky němu se dozvíme, co za druhy provozu sem bude možné umístit a co zde naopak kvůli technickým aspektům nepůjde dělat. Měly by zde být gastro provozovny, nějaké kulturní zázemí nebo místo pro inovativní projekty,“ vysvětlil Adam Zábranský.

Radní Zábranský také dodává, že je důležitá také ekonomická rovina tohoto projektu. „Budeme provádět také ekonomickou studii, aby to ve výsledku nebylo pro město ztrátové. Zároveň prostory nechceme příliš komercionalizovat, abychom tím nepřispívali k gentrifikaci okolí. Klíčové budou náklady na vytápění, podobně jako tomu je u kobek na náplavce,“ řekl Blesku Adam Zábranský. Radní pro majetek také dodává, že bude usilovat o to, aby se v jiném oblouku prověřilo i jiné technické řešení, které by bylo od konstrukce mostu vhodněji izolované.

Pilotní oblouk by měl sloužit jako infocentrum, kde se lidé dozvědí vše o budoucnosti projektu. Pokud by pilotní provoz probíhal bez problémů a neměl by na kulturní památku žádný negativní vliv, je podle Zábranského možné, že se doba testovacího provozu zkrátí.

Video
Video se připravuje ...

Vnitřek Negrelliho viaduktu, 30. 10. 2023 Anastazie Podhůrská

Fotogalerie
96 fotografií