Správa železnic (SŽ) připravuje rozsáhlý projekt modernizace železniční trati z centra města na letiště Václava Havla a dále pak do Kladna. V rámci této modernizace dojde i k zahloubení železnice v okolí nádraží Dejvice. Tím dojde k uvolnění prostoru stávajícího kolejiště, které bude možné využít pro novou zástavbu. Aby se zde mohlo vůbec začít stavět, je třeba územního plánu.

„Předmětem změny územního plánu je transformace nezastavěných pozemků mezi železnicí a ulicí Milady Horákové na Hradčanské. Usnesením hlavního města Prahy došlo k pověření Institutu plánování a rozvoje, aby analyzoval vymezené plochy s rozvojovým potenciálem. IPR na základě toho vypracoval návrh transformace na úrovni územního plánu. Tímto jsou vymezeny de facto „technikálie“: zastavitelné plochy, intenzita využití území, specifické kombinace koeficientů zeleně a koeficientu podlažních ploch atp,“ vysvětluje pro Blesk mluvčí Prahy 6 Jiří Hannich.

Nedostatek zeleně

Praha 6 ji však na svém posledním zasedání zamítla a po hlavním městě požaduje, aby vypracovalo podkladovou územní studii k plánovanému rozvoji Hradčanské. V doposud prezentované změně je hned několik bodů, které vadí nejen vedení městské části, ale i například spolku AutoMat.

Stávající návrh změny výrazně redukuje koeficient zeleně v území a potenciálně umožňuje výstavbu, jejíž výšková hladina by výrazně převyšovala kontext navazující zástavby Bubenče a Dejvic,“ uvádí Petr Palacký (Zelení), radní Prahy 6 pro životní prostředí a klima.

A úbytek zeleně vadí i spolku AutoMat, který zároveň upozorňuje na možné zhoršení dopravní situace. „Požadujeme také navýšení koeficientů zeleně či stanovení náhradních ploch, které minimalizují efekt tepelného ostrova a jednoznačné prověření dopadů dopravního napojení území na stávající síť komunikací.“

Nová škola i další instituce

Podle radních je především důležité, aby vznikla nejen kvalitní prostranství, která budou sloužit lidem, ale i dostatečná občanská vybavenost jako je například škola. „Praha 6 má dlouhodobě napjaté kapacity ve školství. Proto bychom rozvoje Hradčanské rádi využili k tomu, aby se zde vznikla nová školská budova,“ přibližuje místostarostka Prahy 6 pro školství Mariana Čapková (Praha Sobě).

Jelikož jde o místo s velice dobrou dopravní dostupností, kříží se tu tramvaje a metro a v budoucnu zde bude již zmiňované železnice na letiště, uvítali by radní i výstavbu budovy celopražského významu.

Nabízí se finanční úřad, soud nebo Národní knihovna. O té ostatně mluvil Petr Palacký už v roce 2021. „Parcela v docházkové vzdálenosti od Pražského hradu je jedním z nejcennějších volných pozemků v Praze, a patří na něj proto stavba celoměstského nebo celostátního významu jako je třeba Národní knihovna. I přes rekonstrukci historické budovy Klementina bude totiž knihovna potřebovat ve střednědobém výhledu stavbu nové budovy, která by vyhovovala moderním nárokům na její provoz,“ uvedl tehdy.

Všechny požadavky, které městská část má, byly nyní předloženy Magistrátu hl. m. Prahy. IPR se už na sociálních sítích vyjádřil, že s koncepčním řešením, které Praha 6 požaduje, rozhodně souhlasí a podporuje ho.

Fotogalerie
13 fotografií