Reklama zveřejněná v roce 2014 vyvolala společenskou debatu a sklidila kritiku některých spolků a bojovníků za práva žen. Živnostenský odbor pražského magistrátu pak firmě uložil pokutu. Reklama podle rozhodnutí obsahuje diskriminaci z důvodu pohlaví, snižuje lidskou důstojnost, a je proto v rozporu s dobrými mravy - a tím pádem i se zákonem o regulaci reklamy.

Odvolání firmy zamítlo ministerstvo průmyslu a obchodu, následovala žaloba k Městskému soudu v Praze, který rozhodnutí správních orgánů potvrdil. Nahé ženy v dané reklamě podle soudu nemají racionální opodstatnění a jsou redukované do podoby prázdné tělesné schrány, která nahrazuje nábytek. Popření ženy jako lidské bytosti a její stylizování do nepřirozených a nedůstojných pozic je podle soudu v přímém rozporu s vyobrazením mužů, kteří jsou na stejných záběrech oblečení a nemají zakryté obličeje.

V kasační stížnosti k NSS firma například uváděla, že šlo o umělecké fotografie vyjadřující svobodu projevu. Reklama na webu prý byla určená jen úzké cílové skupině motorkářů. Firma si stěžovala také na to, že správní orgány pohlížely na reklamu a její kolizi s dobrými mravy čistě subjektivně, aniž zjišťovaly názor většinové společnosti.

NSS nenašel důvod k zásahu. „Rozhodnutí správních orgánů obou stupňů nevykazují žádné indicie, které by zavdávaly byť jen podezření na zaujatost náhledu těchto osob na projednávanou věc nebo náznaky toho, že do svých rozhodnutí promítají své subjektivní představy o obsahu neurčitého pojmu dobrých mravů a posouzení dané reklamy v kontextu s ním,“ stojí v rozhodnutí.