Na výskyt legionelly ve vodě v nemocnici na Karlově náměstí upozornil čtenář Blesku, který je tam hospitalizovaný. „Vodu nesmíme pít, umývat se v ní, i toalety se musí používat se zvýšenou opatrností, aby se voda při splachování nedostávala ven,” uvedl. „Vodu ale k dispozici máme, pokud se chceme opláchnout teplou vodou, sestry jsou ochotné a okamžitě lavor s teplou vodou přinesou,” popsal. 

Nemocnice výskyt legionelly ve vodě potvrdila. „Při pravidelných kontrolních odběrech byla zjištěna přítomnost legionelly ve vodě v areálu A. Naše nemocnice přijala okamžitě veškerá nápravná opatření a úzce spolupracujeme s Hygienickou stanici hl. m. Prahy,” uvedla tisková mluvčí Všeobecné fakutlní nemocnice v Praze Marie Heřmánková.

„Po dokončení technických opatření budou ve spolupráci s akreditovanou laboratoří provedeny ve všech objektech kontrolní odběry vody. Do doby obdržení výsledků je třeba v zájmu ochrany zdraví pacientů i personálu dodržovat protiepidemická opatření. Přijatá opatření nijak neomezují provoz nemocnice,“ dodala mluvčí.

Zápal plic a horečky

K nákaze Legionellou dochází při vdechnutí mikroskopických kapének vody, které bakterii obsahují. Pokud se dostane do těla může způsobit atypický zápal plic a horečku, která může být doprovázena silnými bolestmi hlavy, třesavkou, průjmem a dýchacími potížemi.