Celkem 459 respondentů odpovídalo v prázdninové anketě Prahy 4 na otázky, co by si v parku přáli. Mimo jiné přispěli bezmála šesti sty individuálními podněty a připomínkami. Zásahy radnice do vzhledu a fungování Branických skal by měly zatraktivnit přírodní památku pro rodiny s dětmi, turisty, lezce nebo jiné cílové skupiny.  

Cílem ankety bylo představit možná opatření v různých částech území této přírodní památky a zjistit, do jaké míry jsou vítaná z pohledu návštěvníků. „Rád bych vyzdvihl dvě věci, které mě velmi potěšily a děkuji za ně. Počet účastníků ankety a vysokou průměrnou míru přijatelnosti přístupu ke správě a rozvoji jednotlivých částí území,“ komentuje výsledky ankety radní pro územní rozvoje a výstavbu Patrik Opa (ODS).

Žádný Disneyland!

Ačkoliv se místní i přespolní vyjadřovali k jednotlivým návrhům revitalizace veskrze pozitivně, neznamená to prý, že by radnice nebo ochranáři a pražské lesy měli v úmyslu všechny diskutované intervence v plném rozsahu realizovat. „Za prvé by bylo dramatické zvýšení návštěvnosti přírodní památky v rozporu s ochranou hodnot popsaných v plánu péče o přírodní památku, za druhé by takové množství opatření nebylo ve finančních možnostech ani Městské části Praha 4 ani Lesů hl. m. Prahy,“ stojí v dokumentu Prahy 4.

Nové schody, přístupné štoly

„Jedná se o komplexní dokument pro správu a rozvoj území přírodní památky na příští roky, nikoliv soubor záměrů na výběr, a nelze tedy říci, že by MČ něco preferovala,“ říká Blesku tiskový mluvčí Prahy 4 Jiří Bigas. Návštěvníci Branických skal nicméně považují za nejlepší nápad z devíti navrhovaných revitalizaci schodů U Pražských lomů. Propojují horní vyhlídku se vstupní zónou do Dvorců, ale vedou hustým porostem, jsou zanedbané a chodec ani neví, kam jde.

Lavičky jsou buď zničené, nebo chybí úplně. Celkem 80 procent respondentů by si přálo, aby se vytvořily průhledy na skály a aby se štěrkovými chodníčky propojily schody s hlavním skalním masivem včetně stezek na úpatí skály. Mezi další oblíbené návrhy patří předělání zbytečného travnatého prostoru pod skalami v aktivní park se sportovním vybavením nejen pro lezce.

„Část parku směrem k obnovenému dětskému hřišti a kostelu by měla být spíše živější, část směrem k Dvorcům více klidová. Chodník podél Modřanské ulice uvažujeme pro smíšený pěší a cykloprovoz. Může být k němu umístěn objekt občerstvení, nebo naopak hlouběji v území,“ uvádějí autoři ankety. S návrhem souhlasí 79 procent respondentů. 

Na třetí příčku oblíbenosti se 77 procentní shodou umístili obyvatelé vybudování nového dětského hřiště mezi klubovnou farnosti a objektem Rybářského svazu. Typově by směřoval spíše k volné hře v přírodě, protože by se skládal z kamenů, dřeva a vody. Směrem ke skále by vyrostl přístřešek se zázemím a dětský boulder, chránící před padajícími kameny.

Stejný počet procent získal i návrh revitalizace Vávrovy vyhlídky. Vyvážila by se místa na slunci i ve stínu a zároveň by se ponechaly otevřené výhledy tam, kde je to žádoucí. Přibyly by prvky informačního systému i ohniště. Na tomto místě se koncentruje nejvíce lidí. V druhé části hodnotili respondenti vhodnost konkrétních zvažovaných intervencí. Zde jich nejvíce v počtu 89 procent hlasovalo pro příležitostné zpřístupnění štol ve skalách veřejnosti.

Běh na dlouhou trať

Než bude stanoven plán realizace jednotlivých opatření, vyjádří se k dokumentu řada odborníků a klíčových hráčů, například správce lesa, geolog, botanik, arborista nebo zástupce Českého horolezeckého svazu či zástupce farnost ČCE.

„Obecně platí, že začneme méně nákladnými opatřeními v oblasti údržby a drobnými zásahy (cesty, mobiliář). Po realizaci každé etapy je také třeba vyhodnotit dopad na návštěvnost a v důsledku toho míru zátěže území a poté zvážit, kdy případně realizovat další kroky a které,“ sděluje Jiří Bigas. Rámcový harmonogram a rozpočet bude součástí finálního dokumentu. Radnice nepředpokládá, že by se začalo stavět a opravovat do letošních komunálních voleb.  

Video
Video se připravuje ...

Blesk Podcast: Nejhorší je bát se smrti, říká horolezec Radek Jaroš Jiří Marek, Lukáš Červený

Fotogalerie
7 fotografií