Na území Prahy se v současné době nachází 84 hřbitovů, z toho 33 spravuje přímo městská firma Správa pražských hřbitovů. Pražské hřbitovy nejsou jen místem piety a posledního odpočinku, jsou zde i hodnotná kulturní díla a soustředí se tu i mnoho zeleně. Nový manuál, který dnes pražská rada schválila, má za cíl sjednotit rozvoj pražských hřbitovů a více je otevřít veřejnost.

„Manuál pražských hřbitovů je doplněk manuálu tvorby veřejného prostranství, který už před časem vydal IPR. Tento materiál obsahuje souhrn stávajícího stavu pražských hřbitovů a návrhy na další postup, jak o hřbitovy pečovat. Nejsou to jen místa piety, ale nacházejí se zde kulturní památky, je zde zachycena naše historie a navíc jsou rezervoárem zeleně a pomáhají zadržet vodu v krajině,“ řekla dnes po jednání pražské rady radní pro sociální oblast Milena Johnová (Praha Sobě).

„Hřbitovy mají tedy celou řadu funkcí, které jsou podrobně v novém manuálu popsány. Novým materiálem se bude při péči a rozvoji řídit především naše příspěvková organizace Správa pražských hřbitovů,“ dodala Johnová.

Pět hlavních cílů

Nový manuál má pět hlavních cílů, mezi které patří zapojit hřbitovy více do struktury města, v přiměřené míře využívat jejich zeleň k trávení volného času a zároveň jaké místo, kde se střetává naše historie a kultura. Další z cílů je zlepšit stávající prostředí hřbitovů i jejich okolí, to znamená opravit povrch cest, lépe se starat o zeleň i hroby a v neposlední řadě investovat do oprav vstupních prostorů, zázemí i mobiliáře. Doplnit by se měla i chybějící infrastruktura.

„Pokud chceme, aby na hřbitovech lidé trávili svůj volný čas, musí k tomu být podmínky. To znamená například veřejně přístupné toalety, dostatečný počet laviček a dalších odpočinkových míst a v neposlední řadě osvětlení. To na pražských hřbitovech dost často chybí. Třeba v obrovském areálu Olšanských hřbitovů jsou pouze čtyři lampy, které sem byly navíc instalovány poměrně nedávno,“ řekl už dříve při představování nového Manuálu Pražských hřbitovů ředitel SPH Martin Červený.

A právě nový manuál by měl všem těmto cílům pomoci v realizaci. Principy a doporučení lze propsat do řádu pohřebiště, do zadání soutěží či výběrových řízení pro investice na hřbitovech nebo do konkrétní studie rozvoje hřbitova.

Video
Video se připravuje ...

Praha ve spolupráci s IPR představila vizi pražských hřbitovů. Ty by se měly do budoucna více otevřít lidem. Veronika Foltová

Fotogalerie
26 fotografií