Oslavy zoologická zahrada pojala právě v duchu 30. let minulého století. U vzdělávacího centra poblíž hlavního vchodu do areálu hrála swingová kapela a návštěvníci se zde mohli zúčastnit swingových workshopů. Dopoledne také prošel od vzdělávacího centra k divadlu Archa průvod lidí v dobových kostýmech. V areálu byly k vidění i historické automobily či motocykly.

Na počest výročí svého otevření pražská zoo vydala také limitovanou edici Trojských tolarů, které je možné zakoupit na e-shopu Státní tiskárny cenin. Na tiscích jsou vyobrazena populární zvířata z trojské zoo, konkrétně slon indický, lachtan jihoafrický a gorila nížinná. Peníze z prodeje tolarů zoo použije na financování svých projektů, které mají za cíl ochranu ohrožených druhů v oblastech jejich přirozeného výskytu.

V Praze před otevřením trojské zoo existovaly různé zvěřince, veřejně dostupná podívaná na exotická zvířata v ní však chyběla. „S prvním otevřením zoo je spojeno především jméno prvního ředitele Jiřího Jandy. Založení i budování zahrady zasvětil značnou část života a nezměrné úsilí,“ uvedl současný ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. „V letošním roce si připomínáme již 90 let od otevření, tedy konkrétně šlo o otevření jejího tehdejšího staveniště, zoo byla budována ještě mnoho dalších let. Po desetiletích debat, sporů a příprav tak hlavní město konečně získalo svou vlastní zoologickou zahradu.“ 

První byla lvice Šárka

Původně měla být zoo vybudována na Štvanici, po druhé světové válce ale velkostatkář Alois Svoboda věnoval městu pozemky v Troji s podmínkou, že na nich bude vybudována také zoologická zahrada. Prvním zvířetem, které ale nemělo vhodnou ubikaci, byla v roce 1930 lvice Šárka darovaná cirkusem Rebernigg. Prvním oficiálním obyvatelem zoo se pak stala vlčice Lotta.

Loni i v letošním roce zoo kvůli pandemii covidu-19 zaznamenala úbytek návštěvníků. V roce 2019 přitom padl návštěvnický rekord zoo, kdy do jejích bran zavítalo 1 456 526 návštěvníků. Loni do zahrady přišlo 851 623 lidí.

Video
délka: 18:18.08

Milionové ztráty Zoo Praha: Bobek o nulové podpoře státu, chaosu vlády i medvědí porodnici Blesk

Fotogalerie
27 fotografií