Podolské přístaviště, které se nachází jen pár kroků od tamní porodnice, bylo vybudováno už v 60. letech 19. století. K jeho vybudování byla tehdy využita menší zátoka pod vyšehradskou skálou. V 90. letech  19. století bylo přístaviště doplněno o 400 metrů dlouhou ochrannou hráz, na jejímž cípu v roce 1912 vyrostla první dřevěná loděnice Českého Yacht Klubu (ČYK), která tu s malými úpravami stojí dodnes.

I když je celé přístaviště od roku 2008 nemovitou kulturní památkou, oblast se nerekonstruovala a objekty zde dlouhá léta chátrají. Problémem jsou i zastaralé technologie, kvůli kterým je čím dál tím obtížnější dodržovat předepsané parametry, a to nejen kvůli povodňové ochraně, zastaralé technologie brání i rozvoji vodních sportů, které se tu více než sto let provozují. Pokud by chátrání celého přístavu nadále pokračovalo, mohlo by dojít k ohrožení jeho funkčnosti při povodňovém stavu, což by mohlo mít i katastrofické následky pro obyvatele žijící poblíž.

Návrh od MS architekti počítá s hotelem

Z výše zmíněných důvodů nechalo Povodí Vltavy, které je majitelem pozemků, spolu se soukromým investorem společností PH Project zadat k vypracování projekt na revitalizaci architektonickému studiu MS architekti.

„Připravujeme kompletní revitalizaci Podolského přístavu, včetně zpřístupnění kosy; v souladu s koncepcí vltavských břehů posilujeme její polopřírodní charakter. Kromě rekonstruovaných a nově budovaných zařízení pro vyvazování sportovních i rekreačních lodí na vodní ploše navrhujeme klubovou základnu pro sportovce odpovídající současným potřebám,“ sdělil František Průša, manažer komunikace studia.

Zázemí sportovního a rekreačního přístavu by mělo zahrnovat mimo jiné ubytovací kapacity, restauraci a také sportovní základnu Univerzity Karlovy. Celkovou revitalizací a zpřístupněním vltavského břehu i obnovou historické budovy Českého Yacht Klubu bude obnovena unikátní lokalita, spojující městské prostředí s přírodou a vodním tokem,“ dodal Průša.

ČYK je proti a nechal vypracovat svůj návrh

Právě s výstavbou ubytovacích kapacit a restaurace nesouhlasí ČYK ani další výše zmíněné kluby fungující v podolském přístavu. „Výstavba hotelu by znamenala přímou likvidaci loděnice UK, která je nejstarší dochovanou sportovní stavbou v Praze a také likvidaci klubu Tatran i s jeho plovoucí loděnicí. Areál loděnice ČYK degraduje na muzeum jachtingu v historické budově loděnice, když všechny funkční plochy nutné k provozování sportovních lodí mění na vyhlídkové plochy, čímž prakticky likviduje i činnost tohoto klubu. Samotná stavba hotelu by zničila též historické území zátoky,“ shodují se jak ČYK tak TJ Tatran Praha.

Proto všichni zainteresovaní už před rokem vytvořili petici a nyní dokonce přišli s vlastním architektonickým návrhem od studia Robust. „Těžištěm návrhu je umístění objektu loděnice TJ Tatran, která není navrhována jako dočasná stavba, ale jako rovnocenný partner okolním objektům. Nová loděnice TJ Tatran je navržena jako dvoupodlažní objekt s přízemím v úrovni paty hráze a prvním patrem navazujícím na její korunu. Loděnice takřka z jedné poloviny stojí na sloupech a funguje jako krytý prostor pro uskladnění lodí a případné práce na nich. Její tvar jednoduše kopíruje tvar křivky ochranné hráze,“ sdělila PR manažerka Českého svazu jachtingu Eva Skořepová.  Další objekty by měly být spíše dočasného charakteru s horizontem fungování příštích několik desítek let.

Zrekonstruovat by se měla i mola

Návrh počítá i s rekonstrukcí samotných mol. Ty jsou důležitým místem pro kotvení lodí v případě povodní. Mělo by dojít jak k jejich vlastní rekonstrukci, tak i k vhodnějšímu rozmístění. Jedna z možností je i vznik nového širšího mola, které by mohlo být servisním místem pro celou zátoku, mohly by se sem umístit nádrže s pohonnými hmotami nebo pitnou vodou a zůstalo by místo i pro kotvení jeřábu pro manipulaci s loděmi vyšší tonáže.

Video
Video se připravuje ...

Koupaliště Podolí: Princeznu Dianu z bazénu vyhodili. (2015) Matěj Smlsal, Jan Jedlička

Fotogalerie
10 fotografií