"V minulém roce se ukázalo, že technický stav budovy je nebezpečný pro to, aby tam byly poskytovány sociální služby. Dnes je vystěhovaný. Připravíme návrh dalšího využití tak, aby to korespondovalo se zbytkem služby, která je ve Svojšicích stále ještě poskytována v podobě chráněného bydlení pro asi 15 či 18 lidí," řekla Johnová.

Špatný stav

Zámek má ve špatném stavu fasádu, okapy nebo okna. Nevyhovující je technická infrastruktura včetně zastaralé čističky odpadních vod. Nevhodně jsou rozvrženy vnitřní dispozice pro bydlení, kdy klienti nemají kvůli až šestilůžkovým pokojům dostatek soukromí. Nevyhovující je také zázemí zaměstnanců.

Revize elektrických rozvodů pak ukázala, že jsou pro obyvatele a zaměstnance domova nebezpečné. Neexistuje aktuální schéma elektroinstalace a neaktuální jsou popisy rozvaděčů. "Původní instalace je vedena na hořlavém podkladu bez použití protipožárních podložek," píše se v dokumentu schváleném radními.

V případě, že město pro zámek nenajde vhodné využití, bude rovněž uvažovat o jeho prodeji. To je podle Johnové a radního pro majetek Jana Chabra (TOP 09) ale až ta poslední varianta, co se zámkem udělat.

V Domově Svojšice se v roce 2019 uskutečnil rozbor hospodaření. Audit odhalil pochybení a město odvolalo tehdejšího ředitele Vítězslava Formana. Nahradil ho Martin Kahánek. Domov nabízí sociální služby dospělým osobám, které dovršily 19 let. Nabízí bydlení klientům, kteří kvůli svému duševnímu nebo mentálnímu postižení vyžadují pravidelnou pomoc jiných osob. Služby jsou určeny i osobám se stařeckou a jinými typy demencí.

Video
délka: 03:05.12

Pražská radní Milena Johnová o hrůzných výsledcích auditu v Domově Svojšice. Daniel Vitouš

Fotogalerie
3 fotografie