První etapa oprav na Barrandovském mostě zahrnuje především sanaci mostních pilířů. S těmito pracemi se začalo na konci února a dosud se podařilo jeden pilíř kompletně opravit. Práce na druhém pilíři, který se nachází těsně u pravého břehu Vltavy na straně, kde jsou Modřany či Braník, ještě hotové nejsou. I tak se ale nyní musejí přerušit kvůli klimatickým podmínkám. Blízko opravovaného pilíře vede cyklostezka, která je kvůli pracím lehce zúžená, její provoz je narušen ale jen minimálně.

Zima práce zastaví

„Práce musíme přerušit kvůli zimě. V rámci sanace pilíře provádíme vysokotlaké tryskání a následně nanášíme několik sanačních vrstev, což je velmi citlivé na chlad. Tyto práce se rozhodně nemohou provádět při velkém mrazu. Práce by znovu měly začít 28. února, ale opravdu bude záležet na klimatických podmínkách,“ vysvětlil Petr Tesař ze společnosti Eurovia, která práce na opravách pro Technickou správu komunikací (TSK) provádí.

Zapojí se potápěči i lodě

Firmu čeká opravit celkem šest mostních pilířů. „Dva jsou ve vodě, to znamená, že jsme museli navázat spolupráci i s povodím Vltavy, abychom správně nastavili jednotlivé fáze oprav. Kvůli lodnímu provozu je nutné zachovat minimální šířku 35 metrů pro proplutí lodě. Z tohoto důvodu nemůžeme pracovat na obou pilířích současně, ale budeme muset pracovat postupně,“ dodal Tesař. Materiál na opravy přivážejí lodě ze smíchovského přístavu a oprav se účastní také speciální potápěčský tým.

Video
délka: 00:23.43
Video se připravuje ...

První etapa opravy barrandovského mostu probíhá podle plánu. Zatím se podařilo dokončit sanaci jednoho mostního pilíře. Nyní jsou práce kvůli zimě přerušné. Veronika Foltová

Stav mostu je uspokojivý

V rámci první fáze proběhla mimo jiné diagnostika celé mostní konstrukce. Poruchy, které byly odhaleny, ale nijak nevybočovaly z předpokládaného scénáře. Stav spodní části mostu je na úrovni 4 ze sedmibodové stupnice, tedy uspokojivý. S tím souhlasí i Jan Růžička, který se podílel na původním projektování mostu.

„Na to, že to je socialistická stavba, tak beton je v pořádku a výztuže jsou prorezlé jen velmi málo. Mohu říct, že ten most je celkově v dobré kondici. Jsem spokojen,“ řekla Růžička na kontrolním dnu. Zajímavé je i to, že stavební dozor aktuálních prací provádí jeho syn Jan Růžička mladší.

Omezení dopravy začne až v roce 2022

První fáze oprav se nijak nedotkne řidičů, ti mohou být až do roku 2022 v klidu. Pak se ale začne opravovat vrchní část mostu, což bude znamenat i dopravní omezení. „Opravy budou trvat asi 4 roky a po celou dobu bude doprava částečně omezována. Nyní jsou na Barrandovském mostě 4 plus 4 pruhy, když tedy počítáme i ty odbočovací, při opravách dojde k zúžení na 3 plus 3,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Barrandovský most byl vybudován v letech 1978 až 1988, měří přes 340 metrů. Je jedním z nejvytěžovanějších pražských mostů - spojuje Prahu 4 a Prahu 5, a je součástí Pražského okruhu.

Fotogalerie
34 fotografií