Historický název Trávník, který pochází ze 12. století, zřejmě vznikl tak, že na ostrově tehdy nic jiného než tráva nerostlo. Prvním známým majitelem ostrova byl řád Johanitů, dnes známý jako Řád Maltézských rytířů. Pro ně měl ostrov ideální polohu blízko vody. Protože se jejich řád zabýval především vedením špitálů, byl pro ně přísun vody nezbytností. 

Po mniších nastoupili střelci

„Majetkem Johanitů byl až do roku 1393, později byl dán Vladislavem II. roku 1472 v zástavu obci Staroměstské, která je spolku městských střelců ke cvičení se ve střelbě vykázala,“ píše se v Řivnáčově průvodci po království Českém.

Řemeslo střelcovské obdrželo povolení zříditi na ostrově Malých Benátek zvláštní střelnici, počalo tam také střelbu pro kratochvíl provozovati, v čemž se pak i jiní měšťané a též osoby vyšších stavů účastnili, “ stojí rovněž v průvodci. Do té doby se terče pro výcvik střelby nacházely v příkopě u Králova dvora (ten byl později zbořen a na jeho místě postaven Obecní dům, pozn. red.).

Až do třicetileté války byl ostrov střelci hojně využíván, konalo se zde i spoustu střeleckých soutěží. Během třicetileté války však střelci z ostrova odešli a ten pustl. Opuštěný zůstal až do 18. století, kdy ho střelci opět začali hojně využívat, dokonce uprostřed ostrova postavili i dřevěnou střelnici. Střelba ať už z kuše, nebo později i z palných zbraní, se v té době stala oblíbenou kratochvílí tehdejší šlechty i měšťanstva.

Empírová střelnice

Když dřevěná střelnice v roce 1812 vyhořela, nechal Sbor pražských ostrostřelců postavit budovu novou. Tato střelnice už byla zděná, měla jedno podzemní i jedno nadzemní podlaží a vystavěna byla v empírovém stylu. Novou střelnici navrhl architekt J. K. Zobel, který neopomněl do nové budovy střelnice umístit i hostinec.

Střelecký ostrov je od nepaměti oblíbené místo Pražanů, kde tráví svůj volný čas
Autor: Blesk:Foto : Czech News Center / Rušinová Mária

Nejdřív přívoz, most až později

Zábavychtiví měšťané museli na ostrov až do roku 1841 jezdit přívozem. Nutno podotknout, že kromě střelby se zde odehrávaly i další zábavné i kulturní akce. Například v roce 1872 zde byla průmyslová výstava, která hostila více jak 300 vystavovatelů, o deset let později zase ostrov hostil vůbec první sokolský slet

V roce 1841 byl přes ostrov postaven řetězový most císaře Františka I. Ten zde vydržel jen pouhých 60 let, v roce 1901 je nahradil nový most, který známe do dnes – kamenný most Legií. Se stavbou mostu bylo na jižní straně mostu vybudováno monumentální, bohatě zdobené kamenné schodiště, které ostrov a most propojilo.

Sídlil zde Hitlerjugend

Krátce před 2. sv. válkou byla budova střelnice rozšířena. Návrh tehdy vypracovali architekti Zázvorka a Libánský a objekt rozšířili o terasu, kavárnu a Lodžii, dokonce tu nechyběl ani kinosál. Během války se ostrov velmi zalíbil německé mládeži, a tak tu během temných válečných let sídlil i Hitlerjugend. po válce se stal majetkem města.

Současnost

Střelecký ostrov byl, podobně jako ostatně všechny pražské ostrovy, zasažen ničivou povodní v roce 2002. Jeho značná část byla zdemolována naplavením mnoha tunami písku. Opět zpřístupněn veřejnosti byl v květnu 2003. V roce 2013 proběhla rozsáhlá revitalizace celého parku podle projektu architekta Tomáše Jiránka. Kromě obnovy zeleně a nového mobiliáře vznikla dvě dětská hřiště a byl vybudován výtah pro bezbariérový přístup z mostu.

Fotogalerie
21 fotografií