Trať plní důležitou roli především v pražské příměstské dopravě a díky rekonstrukci získá i takzvané koridorové parametry. Což znamená, že zde vlaky budou moci jezdit výrazně vyšší rychlostí než dosud. „Dosavadní maximální traťová rychlost 100 km/h se po instalaci ETCS (European Train Control System pozn. red) zvýší až na 160 km/h. Vznikne nám tu tříkolejná trať s koridorovými parametry a cestování tak bude mnohem pohodlnější. Doufám, že se nám díky tomu podaří dostat lidi z aut do vlaků,“ řekla na zahájení stavby generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Nádraží Praha-Vysočany v novém kabátě

Kromě trati se budou rekonstruovat i stanice a zastávky na zmíněném úseku. „Velkou změnou projde především stanice Praha-Vysočany, ve které stojí výpravní budova historicky uprostřed mezi dvěma původními tratěmi. Projekt ale kolejiště mění, a tak zde vzniknou dvě ostrovní a jedno vnější nástupiště,“ vysvětlil Svoboda.

Cestující se na zmíněná nástupiště dostanou díky kombinaci pevných schodišť, eskalátorů a výtahů. Nástupiště budou navíc propojena dalším podchodem z ulic Krátkého a Bratří Dohalských. Stávající nádražní budova se zbourá, nahradí ji nová odbavovací hala, která vznikne v úrovni rozšířeného podchodu z Paříkovy ulice.“ dodal.

Změní se i další zastávky

Ve stanici Praha-Horní Počernice bylo již před několika lety ve směru na Lysou nad Labem vybudované ostrovní nástupiště. U hlavní koleje číslo 1 před výpravní budovou nyní vznikne také vnější nástupiště dlouhé 200 metrů.

Úpravami současně projde i jediná stávající zastávka v Zelenči. Mezi rekonstruovanými nástupišti se postaví nový podchod, který nebude vzhledem ke stísněným prostorovým podmínkám bezbariérový, osoby se sníženou schopností pohybu použijí navazující přejezd. Stanice Mstětice projde přestavbou až v rámci další stavby.

S financemi pomůže EU

Celkové investiční náklady rekonstrukce trati Mstětice - Praha-Vysočany činí 5,5 miliardy. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, které pokryjí až 83 % celkových nákladů, tedy zhruba 3,6 miliardy, zbytek zaplatí Státní fond dopravní infrastruktury. Termín dokončení se plánuje v únoru 2024.

Fotogalerie
38 fotografií